pojištění

Jak nahlásit pojistnou událost?

Jak nahlásit pojistnou událost? Nepředvídatelné události přicházejí jako rána z nebe. Zejména tehdy, kdy to nejméně čekáme. Může jít o dopravní nehodu, požár domu, úraz, nebo nemoc našeho mazlíčka. Abychom získali od pojišťovny plnění, je nahlášení pojistné události nezbytné. Nemusíme se však bát. Nejde o nic složitého. Důležité je informovat pojišťovnu okamžitě, jakmile zjistíme, že k pojistné události došlo. Dalším důležitým bodem je nahlášení všech důležitých a zejména správných údajů. V následujícím článku si řekneme, jak nahlásit pojistnou událost, aby finanční plnění proběhlo rychle a bez komplikací.

Jak nahlásit pojistnou událost?

K nejčastěji uzavřeným smlouvám se řadí pojištění budov, domácností, úrazové pojištění, havarijní pojištění, povinné ručení a pojištění odpovědnosti. Právě podle druhu pojištění se liší vyžadované dokumenty, údaje, povinnosti a čas, kdy musíme pojišťovnu o události informovat.

Jednoduchý způsob, jak nahlásit pojistnou událost, je vyplnit online formulář na webových stránkách naší pojišťovny. Jestliže tuto možnost nemáme, můžeme navštívit osobně přímo pobočku pojišťovny. V tomto případě se dopředu informujeme, jaké dokumenty s sebou musíme přinést. Pojistnou událost můžeme nahlásit také telefonicky a potřebné dokumenty doložit dodatečně.

Pojistnou událost nahlásíme co nejdříve

Jakmile zjistíme, že došlo k pojistné události, nebudeme otálet a okamžitě ji nahlásíme pojišťovně. V opačném případě pojišťovna může odmítnout pojistné plnění například kvůli nedostatku důkazů. U událostí jako je například požár domu, nebo živelná pohroma (tornádo) nahlásíme pojistnou událost, jakmile to situace dovolí. V případě odcizení automobilu, nebo vloupání do bytu nejdříve zavoláme policii a poté se obrátíme na pojišťovnu.

Jak postupovat?

Než se pustíme do samotného ohlášení pojistné události, učiníme nejnutnější opatření, která zamezí rozšíření vniklých následků. Například v případě prasklého potrubí musíme uzavřít hlavní přívod vody.

Vše si vyfotíme a sepíšeme. Zničené předměty nikdy nevyhazujeme, ale ponecháme je k prohlídce likvidátorovi. Fotodokumentace je velmi důležitá, zejména v případě, kdy je nutné následky co nejdříve odstranit. Jestliže nás vytopí soused, nafotíme si všechny způsobené škody předtím, než vytřeme. Pojišťovna musí nejdříve vše vyšetřit. Proto je důležité poskytnout jí všechny podrobné informace a dokumenty. Jestliže máme účty s pořizovací cenou zničených předmětů, tím lépe. Pomůže nám to při ohodnocení způsobené škody. V případě kriminálního činu si necháme vystavit kopii policejní zprávy.

Čím dříve totiž dodáme všechny důležité podklady, tím je větší pravděpodobnost, že finanční plnění získáme bez komplikací.

Pojištění budovy a domácnosti

Obecné pravidlo říká, že když obrátíme náš dům vzhůru nohama, tak na předměty, které vypadnou (nábytek, vybavení) se vztahuje pojištění domácnosti. Na to, co v domě zůstane (zdi, okna, elektrické rozvody) se vztahuje pojištění nemovitosti. V obou případech je na místě doložit přesnou fotodokumentaci a podrobný popis události. Obvykle doložíme:

 • číslo pojistné smlouvy,
 • datum a místo kde došlo k pojistné události,
 • osobní a kontaktní údaje,
 • podrobný popis události,
 • fotodokumentaci,
 • kopii policejní zprávy,
 • číslo bankovního účtu.

Každá pojišťovna má jiný přístup. Některé bude stačit fotodokumentace pojistné události. Jiná vyšle na místo likvidátora. Ten ovšem může dorazit až za několik dnů. V každém případě je důležité, abychom majetek zabezpečili tak, aby nedocházelo k ještě většímu rozsahu vzniklých škod.

Poškození vozidla

Musíme vědět, že povinné ručení kryje škody způsobené na vozidle, majetku i zdraví účastníků nehody. Havarijní pojištění kryje škody pouze na vozidle. U obou případů bude pojišťovna požadovat zápis z nehody a údaje o všech účastnících nehody. Doložíme:

 • osobní a kontaktní údaje všech účastníků nehody,
 • registrační značky,
 • číslo pojistné smlouvy,
 • datum a místo kde došlo k pojistné události,
 • popis události (od nás, popřípadě od policie),
 • řidičský průkaz,
 • technický průkaz,
 • zelenou kartu,
 • fotodokumentaci.

Škodní událost z povinného ručení pojišťovně nahlásí viník i poškozený. Poškozený požádá u viníkovy pojišťovny o náhradu újmy.

dopravní nehoda
Pojišťovna bude potřebovat zápis z nehody a údaje o účastnících.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění kryje výlohy na cestách jako je lékařská pomoc, ztráta zavazadla, storno cesty, odškodnění letu, veterinární léčba v zahraničí a mnoho dalšího. Ze všech druhů pojistných smluv patří právě cestovní pojištění mezi nejsložitější. Musíme totiž doložit mnoho dokladů a informací. Pojišťovna potřebuje:

 • číslo pojistné smlouvy,
 • datum a místo kde došlo k pojistné události,
 • popis události,
 • osobní a kontaktní údaje,
 • číslo bankovního účtu.

Při lékařském ošetření doložíme lékařskou zprávu, kopie či originály receptů a doklady za léčebné výlohy.

Při zubařském ošetření potvrzení o diagnóze, účty s razítkem zubní ordinace, popřípadě recepty z lékárny.

U krádeže zavazadel podrobný seznam ukradených předmětů a policejní zprávu.

Při ztrátě zavazadel získáme vyjádření letištního personálu. Jestliže jsme zavazadlo ztratili někde jinde, bude stačit, když událost nahlásíme na pojišťovně.

Odpovědnost

Mezi události pojištění odpovědnosti patří občanská odpovědnost, škody při výkonu povolání, pracovní úrazy, školní úrazy, podnikatelské pojištění odpovědnosti, odpovědnost silničního dopravce (zasilatele) a další. Událost nahlásíme pojišťovně co nejdříve a vše pečlivě nafotíme. Jestliže jsme poškodili věc cizí osobě, zavoláme policii a necháme si vystavit zápis. Pojišťovna potřebuje:

 • číslo pojistné smlouvy,
 • datum a místo škodní události,
 • popis události,
 • rozsah škody včetně předpokládané výše,
 • osobní a kontaktní údaje,
 • osobní a kontaktní údaje poškozeného,
 • v případě, že jsme poškodili motorové vozidlo, nahlásíme registrační značku, typ vozidla a tovární značku.

Úraz a nemoc

Do pojištění úrazu a nemoci spadá pobyt v nemocnici, pracovní neschopnost, vážné, kritické, či onkologické onemocnění, trvalé následky úrazu, invalidita a další. Toto pojištění nám nahradí ušlé příjmy, případně výdaje za rekonvalescenci jestliže nemůžeme v důsledku nemoci, či úrazu vykonávat práci. Některé pojišťovny vyžadují ohlášení pojistné události okamžitě, jiné po ukončení léčby. Zjistíme, co vyžaduje naše konkrétní pojišťovna. Doložíme:

 • číslo pojistné smlouvy,
 • datum a místo škodní události,
 • osobní a kontaktní údaje,
 • lékařskou zprávu,
 • číslo bankovního účtu.

Některé pojišťovny umožňují, aby pojistnou událost v případě životního i úrazového pojištění mohl nahlásit přímo lékař.

Mazlíček

Naši mazlíčci jsou členy naší rodiny. Jejich pojištění nabízí hned několik pojišťoven, jako je Generali Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna a další. Pojištění se vztahuje na léčbu úrazu nebo nemoci, pojištěni uhynutí nebo utracení a pojištění odpovědnosti za škodu. Potřebujeme:

 • číslo pojistné smlouvy,
 • datum a místo události,
 • popis události,
 • rozsah škody,
 • osobní a kontaktní údaje.

Chcete zjistit, jak si vytvořit pasivní příjem? Zkuste si přečíst zajímavý článek na toto téma.

Píšu hodně a píšu ráda. Nejvíce mě baví lilfestylová a finanční témata.