pojistění

Co znamená pojištění odpovědnosti?

Pojištění odpovědnosti, nebo-li známé také jako pojistka na blbost, nás chrání před škodami, které způsobíme neúmyslně. Je praktickým řešením pro případ, že my osobně, členové naší domácnosti, nebo naše zvíře způsobí újmu na majetku, či zdraví někoho cizího. Jaké jsou druhy tohoto pojištění? Kdy se vyplatí? Všechny důležité informace si řekneme v následujícím článku.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti se hodí do našeho běžného života, zaměstnání i podnikání. Nikdy totiž nevíme, kdy můžeme neúmyslně způsobit újmu třetí straně. Tento druh pojištění nabízí širokou škálu situací, kdy se nám může hodit. Například když vytopíme souseda, naše dítě pojede příliš brzy na tobogánu a narazí do někoho jiného, náš pes někoho pokouše, my v obchodě shodíme a rozbijeme drahé zboží, omylem srazíme kolemjdoucího na kole, srazíme na sjezdovce lyžaře a mnoho dalších. Toto jsou situace běžného života, před kterými nás pojistka ochrání. Jestliže nejsme pojištění, musíme vždy způsobenou škodu uhradit a často se jedná o velmi nákladnou záležitost. Vztahuje se na všechny členy naší domácnosti (manžela/manželku, druha/družku, děti, rodiče, domácí zvířata). Pojistku si zřídíme na přepážce pojišťovny, u makléře pojišťovny, nebo finančního poradce.  Většina pojišťoven nabízí zřízení online. Pojistnou událost nahlásíme online pomocí formuláře na webových stránkách, telefonicky nebo osobně na přepážce pojišťovny.

Pojištění odpovědnosti v zaměstnání

Tuto pojistku využijeme, když způsobíme škodu svému zaměstnavateli. Ten po nás totiž v případě újmy může požadovat až 4,5násobek naší průměrné mzdy. Mnoho lidí se domnívá, že pojistku potřebují jen ti, kdo vykonávají fyzickou činnost, kterou mohou způsobit nějakou škodu. Pravda je taková, že se nám může skvěle hodit i u kancelářské práce. Například když špatně vyfakturujeme zboží, polijeme služební počítač, nebo vyřídíme špatně objednávku a způsobíme tím našemu zaměstnavateli škodu. V tu chvíli přichází na řadu naše pojištění odpovědnosti, které způsobenou újmu pokryje do výše sjednaného limitu. Jestliže používáme služební automobil, částka za pojištění odpovědnosti bude vyšší, než kdybychom automobil nepoužívali.

Pojistka v zaměstnání se vztahuje například:

 • jestliže do služebního automobilu natankujeme naftu místo benzínu,
 • nabouráme služební automobil,
 • spadne nám součástka do výrobního stroje, který se poté porouchá a zastaví výrobní proces,
 • ztratíme služební mobil,
 • zničíme služební počítač,
 • zraníme kolegu,
 • neúmyslně poničíme kávovar v kuchyňce,
 • chybně zaúčtujeme zboží v účetnictví,
 • spleteme číslo účtu a způsobíme klientovi škodu atd.
nabouraná auta
Pojištění odpovědnosti v zaměstnání se vyplatí například při nabourání služebního auta.

Pro zaměstnavatele a podnikatele

Některé podnikatelské profese musí mít pojištění odpovědnosti sjednáno povinně. Platí to zejména pro lékaře, veterináře, advokáty, tlumočníky, pojišťovací makléře, projektanty, architekty, soudní znalce, notáře, účetní atd. Jestliže zaměstnáváme alespoň jednoho zaměstnance, je pojištění odpovědnosti ze zákona povinné. Pojištění chrání zaměstnavatele, když si pracovník způsobí úraz, či nemoc z povolání. Vztahuje se také na případy, kdy jako podnikatel způsobíme škodu na majetku zákazníka. Cena za pojistku je individuální podle toho v jakém oboru podnikáme, kolik máme zaměstnanců, jakou máme zodpovědnost za majetek, zdraví a život třetích osob atd.

Nevztahuje se

Pojišťovny nahlíží na tento druh pojistky různorodě. Zatímco některé mají ve svém balíčku škody způsobené domácími a hospodářskými zvířaty, u jiných si je musíme sjednat zvlášť. Často si tedy musíme připlatit za nadstandardní rizika, která nejsou v základním balíčku. Existuje však několik situací, kdy žádná pojišťovna pojistku neuhradí. Patří mezi ně zejména:

 • škody, které si způsobí členové domácnosti vzájemně,
 • škody, které způsobíme úmyslným a hrubým jednáním,
 • jestliže k újmě došlo jednáním pod vlivem drog, či alkoholu,
 • újma způsobená mimo území ČR a Evropy.

Jestliže cestujeme v rámci České republiky a po Evropě, vztahuje se na cesty pojistka, kterou máme zřízenou. Jestliže se chystáme vycestovat mimo Evropu, zřídíme si pojištění pro celý svět v rámci cestovního pojištění.

Spoluúčast

Částka, kterou musíme uhradit vždy při hrazení jakékoliv škody z naší pojistky. Výhoda je, že nám zlevní konečnou cenu za pojistku. Za pojištění odpovědnosti je cena za spoluúčast kolem 1 000 Kč. U vyšších limitů je to ještě více.

Co vše je hrazeno?

Z pojištění odpovědnosti je hrazeno:

 • újma na zdraví člověka – bolestné, psychické útrapy blízkých po vážném ublížení, či usmrcení člověka, následná finanční újma,
 • škoda na movitých a nemovitých věcech – zničení, znehodnocení, ztráta, finanční ztráta,
 • újma na živém zvířeti – zranění, usmrcení, ztráta zvířete a následné finanční škody.

Cena

Rozhodující je nastavení limitů pojistného plnění a nabídka jednotlivých pojišťoven. Vybírat bychom měli zejména na základě naší individuální situace (například rizikovost povolání). Nízká cena pojištění totiž může znamenat nedostatečné plnění při vzniklé škodě.

PojišťovnaLimit plněníSpoluúčastCena za rokSjednání online
Generali Česká pojišťovna2,6 – 15 milionů Kč0 – 10 tisíc Kč552 – 1740 KčAno
ČSOB pojišťovna2 – 50 milionů KčIndividuálně693 – 2280 KčAno
Allianz20 milionů KčIndividuálněIndividuálněAno
Česká podnikatelská pojišťovna2 – 20 milionů Kč0 nebo 15 %IndividuálněAno
Uniqa1,5 – 50 milionů KčIndividuálně320 – 800 Kč (+ pojištění majetku)Ano

Jedná se o praktické a smysluplné pojištění, které nás ochrání před nečekanými událostmi. Pojištění není příliš drahé a je lepší si jej zřídit, než platit pak vysoké náklady za způsobenou škodu třetí straně.

Víte, kdy se vyplatí rizikové životní pojištění?