Odměna za darování krevní plazmy
Odměna za darování krevní plazmy

Vyplatí se finanční odměna za darování plazmy?

Přemýšlíte nad darováním plazmy? Pokud jste zdraví, je to od vás vstřícný krok. Pomáháte tak spoustě lidem, kteří potřebují krevní plazmu nebo produkty z ní vytvořené. Čeká vás i finanční náhrada případných nákladů a jiné benefity.

Jaká je odměna za darování plazmy?

Za úspěšně provedený odběr vám náleží finanční náhrada 700 Kč. Ta slouží jako kompenzace za vzniklé náklady a strávený čas. Plazma se dá odebírat dle českých zákonů každé dva týdny. Například v USA mohou lidé darovat plazmu i třikrát týdně.

Měsíčně si tedy přijdete na 1 400 Kč a současně si tím posilujete příjemný pocit, jakým je pomoc druhým. Za předpokladu, že chodíte darovat pravidelně co čtrnáct dní, během jednoho roku získáte až 18 200 Kč. To ale není všechno. Poskytnutí plazmy s sebou nese i další plusy. 

Výhody darování plazmy:

 • Přehled o svém zdravotním stavu při pravidelných kontrolách. Díky těmto vyšetřením odhalíte případnou začínající nemoc v jejích počátcích.
 • Den placeného volna. Podle ustanovení zákona máte v den odběru právo na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. 
 • Malé občerstvení po odběru. Těšte se na čaj, kávu a něco sladkého k doplnění energie.
 • Snadná dostupnost dárcovských center. Jsou umístěna přímo v nákupních centrech. V pohodě zde zaparkujete a bez problémů se sem dopravíte i městskou hromadnou dopravou.
 • Věrnostní program pro pravidelné dárce. V tomto programu probíhají různé sezónní akce i pravidelné odměny za určitý počet úspěšných odběrů krevní plazmy. K využití na vás také čekají slevy a výhody, které nabízí externí partneři.

V dárcovském centru je připojení k Wi-Fi a možnost sledování televize. K dispozici jsou také časopisy ke čtení. Například v dárcovských centrech Europlasmy je také celý prostor příjemně a komfortně vybaven. Je kladen vysoký důraz na to, aby se dárce cítil maximálně komfortně.

Bezpříspěvkové darování

Svého nároku na finanční náhradu se můžete vzdát. Odměna tak bude poslána neziskové organizaci dle vašeho výběru. Vy tak získáváte nárok na odečet ze základu pro výpočet daně z příjmu. A to 3 000 Kč za jeden úspěšný odběr. V případě, že se rozhodnete pro bezpříspěvkové darování, stačí se domluvit před odběrem na recepci. Rozhodujete se před každým dobrovolným darováním, kterou variantu si zvolíte. 

Bezpříspěvkoví dárci jsou oceněni Českým červeným křížem. 

Jak se plazma odebírá?

V prvním kroku projdete krátkou prohlídkou. Měří vám krevní tlak, tep, teplotu a hmotnost. Je podstatné, abyste v posledních 14 dnech netrpěli žádným onemocněním. Není vhodné ani jakékoliv poranění, zlomenina, popálenina a další. Jako prvodárce se účastníte vstupní lékařské prohlídky. Lékař zhodnotí vaši kondici a odebírá vám vzorky krve určené k potřebnému vyšetření. Z toho se zjistí, zda vaše krev neobsahuje nežádoucí látky a také, jaký je váš zdravotní stav. Výsledky jsou známé do týdne.

Jakmile je vše v pořádku, objednejte si svůj první termín. Samotný odběr plazmy probíhá v odběrovém sále v předem domluveném čase. Trvá okolo jedné hodiny. Nejdříve je vám odebrána krev, od které se krevní plazma oddělí. Zbylé bílé a červené krvinky a krevní destičky jsou vráceny zpět do těla. 

Z odběrového sálu poté přecházíte zpět na příjem, kde vám vyplácí smluvenou finanční náhradu. Osvěžíte se nápojem a dáte si malou sladkost. Máte zájem o další návštěvu? Rovnou se zde domluvte. Jestliže jde o vaše první darování, absolvujete ještě chvilkovou konzultaci s doktorem.

Podmínky pro darování plazmy:

 • Věk 18–65 let.
 • Hmotnost 50–150 kg.
 • Dobré zdraví.
 • Doklad totožnosti, karta pojištěnce.
 • Zdravý životní styl.
 • Netrpíte chronický onemocněním.

Krevní plazma tvoří více než polovinu krve

Krev je složena z červených krvinek, krevních destiček, bílých krvinek a krevní plazmy. Plazma samotná je tekutou složkou krve. Má nažloutlou barvu. Zajišťuje přenos živin po těle a zároveň je odpovědná za odvod zplodin metabolismu. Z 90 % obsahuje vodu. Zbylou její částí jsou organické látky, jako jsou bílkoviny, vitamíny, minerály apod. 

Zdravý člověk má v těle cca 3–3,5 litru této tekutiny, což je větší část obsahu krve. Její odběr je označován termínem plazmaferéza, při kterém je odebráno přibližně 650–880 ml. 

K čemu se odebraná plazma využívá?

Z krevní plazmy se vyrábí důležité výrobky a léky. Je nenahraditelná. Nelze uměle vyrobit v laboratořích. Lze ji jen získat díky odběru od dobrovolných dárců. Více než polovina všech lidí se v životě dostane do situace, kdy ji potřebuje. Užívá se při léčení závažných popálenin, při vážných úrazech a operacích. Dále je důležitá v případě imunitních poruch a krevních onemocnění. Použití nachází také při léčbě infekčních onemocnění. 

Odběr krevní plazmy je bezbolestný. Může být maximálně trochu nepříjemný. Rizika darování plazmy jsou v současných moderních podmínkách minimální. Pokud se tedy vrátíme k otázce z úvodu, jestli se vyplatí darování krevní plazmy, tak odpověď musíme nechat na Vás. U většiny lidí bude důležitá společenská otázka, ale nezanedbatelné části dárců pomůže odměna za darování s jejich domácím rozpočtem.

Baví mě psaní, investice, finance a další různorodá témata. Ráda věci srovnávám a vyhodnocuji.