Jste si jistí, že nemáte dluh na zdravotním pojištění?

Každý člověk v České republice musí platit zdravotní pojištění. Nezáleží přitom, v jaké jste životní situaci. Mění se maximálně jeho výše. V některých případech za vás pojištění platí stát a pokud jste zaměstnanci, část zdravotního pojištění za vás odvádí zaměstnavatel. Ten má zákonnou povinnost nové zaměstnance u pojišťovny nahlásit a platit za ně odvody. Někdy tak ale neučiní. Jak zjistíte, že nemáte dluh u zdravotní pojišťovny? A pokud ho máte, jak postupovat, abyste nemuseli penále?

Plátce zdravotního pojištění

Zaplacené zdravotní pojištění musí mít v ČR každý, kdo zde má trvalý pobyt. Pojištěnci se dají rozdělit do 4 kategorií:

Zaměstnanci

Zaměstnanci platí zdravotní pojištění (ZP) 13,5 %. Z toho 4,5 % si hradí sami. Částka je jim strhávána z hrubé mzdy. Zbylou část 9 % za zaměstnance hradí zaměstnavatel.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

Podnikatelé si celé zdravotní pojištění platí sami formou měsíčních záloh. Jejich minimální výše se může s novým rokem měnit. Je důležité si zálohy hlídat a platit je ve správné výši.

Státní pojištěnci

Skupina lidí, kteří nemají práci jako hlavní činnost. Mají maximálně přivýdělky do určité částky. Patří sem důchodci, studenti, maminky na mateřské a rodičovské dovolené, osoby zapsané na úřadu práce atp. Pojistné za ně hradí přímo stát.

Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP)

Sem patří lidé, kteří nemají zdanitelné příjmy. Nespadají ani do kategorií, kdy za ně pojistné hradí stát. Jsou to lidé žijící z pasivních příjmů (pronájmy, dědictví apod.), ženy v domácnosti, někteří studenti nad 26 let a také lidé pracující “na černo“.

Jak vzniká dluh na zdravotním pojištění?

Nejčastěji vzniká dluh na zdravotním pojištění u osob, které si pojištění hradí sami:

 • Vynechání zaplacení zálohy
 • Platba nižší částky, než je vypočtená záloha
 • Opomenutí navýšit zálohu v případě změny
 • Špatně zadané údaje při úhradě (bankovní účet, variabilní symbol)
 • Pozdní nebo žádná úhrada nedoplatku ZP u vedlejší činnosti
 • Přecházíte z vedlejší na hlavní činnost? Musíte ihned začít platit měsíční zálohy
 • Osoby v domácnosti s jedním dítětem nad 7 let nebo s 2 dětmi nad 15 let musí platit zdravotní pojištění
 • Stává se, že nový zaměstnavatel nenahlásí nového zaměstnance u zdravotní pojišťovny

Jak zjistit dluh na zdravotním pojištění?

Některé pojišťovny mají veřejný seznam dlužníků. Na jejich webových stránkách se můžete podívat, zda něco nedlužíte. Pokud vaše pojišťovna tyto informace na internetu neuvádí, zavolejte jim a domluvte se s nimi. Můžete také přijít osobně na pobočku a tam se zeptat. Tato služba je zdarma. Pokud potřebujete pro někoho potvrzený dokument o bezdlužnosti, každá pojišťovna vám ho na počkání vystaví.

Pojišťovny, u kterých najdete seznam dlužníků na webu:

 • VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna)
 • OZP (Odborová zdravotní pojišťovna)
 • ZPMV (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra)

Jak řešit dluh ze zdravotního pojištění?

Situaci řešte okamžitě. Každý den vám k dluhu naskakuje penále, které činí 0,05 % z dlužné částky. V případě vaší snahy vám pojišťovna vyjde vstříc a nastaví vám splátkový kalendář. Není to však její povinnost. V opačném případě, kdy budete dělat „mrtvého brouka“ může váš dluh pojišťovna řešit exekucí.

Jakmile zcela uhradíte dlužnou částku, zkuste také sepsat omluvný dopis s prosbou o odpuštění penále. Vysvětlete, co se stalo a ukažte, že vás vzniklá situace mrzí. Není povinností pojišťovny vám penále odpustit, ale stává se to. Nezapomeňte nejdříve zaplatit svůj dluh, v opačném případě vám odpuštění penále bude automaticky zamítnuto.

Co vám hrozí v případě nezaplacení dluhu?

Pojišťovny si své dlužníky velmi dobře hlídají. Promlčecí lhůta u dluhu ze zdravotního pojištění je 10 let. Nespoléhejte tedy na to, že vám závazek jen tak zmizí. Pokud situaci neřešíte a pojišťovna vás bude kontaktovat až po několika letech, nabyde váš dluh enormní částky.

Zkontrolujte si, že nepatříte na seznam dlužníků. Někdy se na něj můžete dostat nedopatřením a zbytečně si způsobit problémy.

Máte zkušenosti s dluhem vůči zdravotní pojišťovně? Podělte se o ně v komentáři pod článkem. Článek sdílejte se svými přáteli, ať si také zkontrolují svůj stav vůči ZP.

A jak jste na tom s penězi? Umíte s nimi zacházet nebo míváte před výplatou problém? Přečtěte si více o finanční gramotnosti.