Nejlepší spoření pro vás
Nejlepší spoření v době krize?

Nejlepší spoření v době krize?

Ekonomické výkyvy občas potrápí každého střadatele a staví ho před jasně definovanou otázku. Jaké je nejlepší spoření v době krize? Zajištění příjmu a vyváženého rozpočtu domácnosti je v každé době prioritou. Období recese, přírodní katastrofa či pandemie nečekaně mění pravidla hry. Aktivní vytváření flexibilní finanční rezervy je optimálním nástrojem, jak překonat krizové období. Věnujte čas studiu finanční gramotnosti a snažte se do této problematiky vtáhnout také své potomky. Jaké možnosti se nabízí?

Kdy začít se spořením finančních prostředků?

Se spořením je nejlepší začít co nejdříve. Ideálně už od dětství. Vysvětlete svým dětem funkci peněz jako prostředku směny za zboží a služby, které běžný člověk získává jako odměnu za svou kvalitně odvedenou práci. Snažte se je přimět, aby si finančních prostředků vážily a přistupovaly k nim rozvážně.

Starší děti můžete postupně motivovat k aktivnímu spoření. Už po jejich narození jim usnadněte život založením jejich prvního stavebního spoření, kde se budou do věku jejich plnoletosti střádat prostředky na studium či vlastní bydlení. Další možností je pravidelné investování.

Děti lze motivovat k výpomoci s domácími pracemi pravidelným kapesným. Pro děti od věku 8 – 10 let se nabízí možnost založení běžného účtu i s platební kartou. Kromě kapesného si na účet mohou ukládat také peněžní dary od rodičů a příbuzných.

Nejlepší zhodnocení prostředků pro děti?

Stavební spoření je poměrně oblíbený a poměrně často využívaný produkt. Dětským střadatelům nabízí možnost volby spořené částky, připisování státních příspěvků, možnost založení zdarma při využití marketingové akce i možnost získání výhodného úvěru na rekonstrukci či základního kapitálu pro poskytnutí hypotéky.

Po uplynutí vázací doby, tedy v 18 letech věku dítěte, lze naspořenou částku libovolně investovat. Výhodou je jistota návratnosti vkladu při dodržení podmínek, zpravidla pravidelného spoření a dodržení vázací doby. Jakou částku lze novorozenci nastřádat u stavební spořitelny Buřinka uvádí následující tabulka.

Měsíční úložkaVýsledná naspořená částka
500 Kč 122 634 Kč
750 Kč 187 257 Kč
1 000 Kč 251 878 Kč
1 250 Kč 316 505 Kč
1 500 Kč 380 924 Kč
1 700 Kč 429 328 Kč

Nevýhodou je nižší zhodnocení naspořených finančních prostředků i přidělené státní podpory. To má za následek snahu střadatelů investovat do zajímavějších produktů.

Spoření do zlata i zajištění na penzi

Zajímavou možností je investice do zlata či stříbra (investičních slitků, pamětních mincí), popřípadě prověřených investičních nástrojů (zpravidla kombinace akcií a investic do nemovitostních fondů). Spořit do zlata můžete i po menších částkách, ale důležitá je pravidelnost.

V každém okamžiku svého života myslete na nutnost vytváření finanční rezervy i zajištění v případě nemoci, úrazu nebo v důchodovém věku, kdy vaše příjmy výrazně klesnou. Nespoléhejte pouze na pomoc ze strany státu. Doplňkové penzijní spoření je možné uzavřít i novorozenci a tím ho do procesu pravidelného vytváření rezervy vtáhnout.

Další projednávanou variantou, jež má být nápomocná v zajištění na stáří, je účet dlouhodobých investic. Jeho prostřednictvím je možné získat daňové úlevy při rizikovějším investování. Má sloužit jako jedna z alternativ ke klasickému doplňkovému penzijnímu spoření.

Stavební spoření i vhodný investiční produkt pomáhají mladým lidem k samostatnosti a získání prvního bydlení

💡Tip: Čtěte také článek: Jak správně hospodařit s penězi a ušetřit?

Doplňkové penzijní spoření

Penzijní připojištění prošlo v posledním desetiletí radikální změnou. Jeho účastníky se nyní mohou stát i děti. Funguje na podobném principu jako stavební spoření. K příspěvkům každého účastníka je od částky 300 Kčdo 1000 Kč měsíčně připisován státní příspěvek.

Ve věku 18 let je možné vybrat 1/3 a ve spoření pokračovat až do penzijního věku. Doplňkové penzijní spoření je možné také převést do jiného účastnického fondu. Rodiče mají možnost kombinovat doplňkové penzijní spoření se stavebním spořením či jiným investičním produktem, který přinese vyšší zhodnocení a připravit tak své děti na studia.

Výhody doplňkového penzijního spoření:

  • Možnost využití daňového odpočtu při vkladu nad 1000 Kč.
  • Založení i vedení spořicího účtu zdarma.
  • Sami si volíte investiční strategii (vkládání finančních prostředků do jednotlivých účastnických fondů), která ovlivňuje výnos.
  • Účastník spoření může čerpat prostředky v předdůchodu.
  • Měsíční státní příspěvek až 230 Kč.

Jak nastavit optimální režim spoření?

Ideálem je vytvořit investiční portfolio, které zahrnuje krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé investice. Být vždy připraven na kolizi. Pro krátkodobé spoření lze využít spořicí účet nebo termínovaný vklad. Ten vám umožní zhodnocení prostředků a mít své peníze téměř vždy k dispozici.

Střednědobé spoření nabízí využití stavebního spoření, investičních produktů (dluhopisy, termínované vklady, spoření do zlata) s horizontem 5 – 10 let. Za dlouhodobé spoření lze považovat doplňkové penzijní spoření, investiční životní pojištění, investice do akcií, kombinace investičních produktů.

Spoření je celoživotní záležitost, která nám pomáhá zvládat aktuální situace a zabezpečit si poklidné stáří.

💡 Tip: Věnujte pozornost také tomuto příspěvku: 19 Tipů: Finanční gramotnost aneb Jak zbohatnout?

Nejlepší typ spoření, či investice v době recese?

Svět investicí je rozmanitý a pro běžného smrtelníka je těžké se v něm orientovat. Období hospodářské krize je plné nejistot, a proto je rozumné sázet na uchovatele hodnoty. Nákupem zlatých nebo stříbrných investičních mincí nic nezkazíte. Navíc získávají na sběratelské hodnotě.

Víte, že můžete obohatit svou sbírku o jedinečnou zlatou minci s tváří Karla Gotta připomínající jeho 75. narozeniny? Mince byla vydána Českou mincovnou v emisním nákladu 3000 ks v hodnotě 39 990 Kč.

Obdobou je investice do vzácných známek, uměleckých a starožitných předmětů či veteránů. Záleží na povaze a zájmu investora.

Další možností je přímá nebo nepřímá investice do nemovitosti. Pokud vám vaše finanční situace umožní náročnější investici, zvažte zakoupení menšího bytu s možností jeho dlouhodobějšího pronájmu.

Pronájmem získáte prostředky na postupnou rekonstrukci a po ní lze byt se ziskem prodat. Vlastnictví nemovitosti je ověřená investice, která se vyplatí. Po recesi přichází oživení ekonomiky, které s sebou přináší také růst cen nemovitostí. Nákup nemovitosti i její prodej je tedy nutné dobře načasovat.

Vlastnictví nemovitosti můžete také sdílet s dalšími investory. O pronájem a zisk z pronájmu se postarají renomovaní odborníci. Ano, řeč je o realitním účtu Sporo. Ten v současné době nabízí zhodnocení 3,5 %, čímž spolehlivě bojuje s rostoucí inflací.

Hospodářskou krizi vnímejte jako cyklus ekonomiky, obdobně jako střídání ročních období. Ale i na přečkání zimy je vhodné se dobře připravit. Vhodnou kombinací investičních produktů, pravidelným vytvářením finančních rezerv i promyšleným investováním do nemovitostí překonáte toto období bez větších finančních následků.

Copywriterka se zájmem o cestování, historii, ekonomii a cizí jazyky. Mojí specializací jsou dlouhé a podrobné články a studie.