Finanční rozpočet a pravidlo 10-20-30-40
S osobním rozpočtem vám pomůže pravidlo 10-20-30-40

Paušální daň: Komu a kdy se vyplatí?

Začali jste nedávno podnikat a přemýšlíte, zda se vám vyplatí, od nového zdaňovacího období (zpravidla začátek nového roku), přejít na paušální daň? Anebo jste se o této možnosti doslechli teprve nedávno a nevíte, zda je to pro vás výhodné? Řekneme si komu se paušální daň vyplatí. Naopak, kdy je lepší, abyste zůstali u klasického placení záloh na pojistné a podávali daňové přiznání.

Co je paušální daň?

Paušální daň znamená, že každý měsíc platíte stanovenou částku na účet finančního úřadu. Pro rok 2024 je částka paušální daně v 1. pásmu 7 498 Kč. Vše platíte na jeden účet a o víc se nestaráte. Tato částka obsahuje zálohu na sociální pojištění a zdravotní pojištění. Dále obsahuje částku, kterou si nechá na účtu finanční úřad. Výhodou je, že nemusíte podávat daňové přiznání a vykazovat tak své příjmy a výdaje. Další povinnost, která vám odpadá je podání přehled příjmů a výdajů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu.

Jaké jsou pásma paušální daně?

Pro rok 2024 jsou stanovena pásma s výší paušální zálohy:

I. pásmo – 7 498 Kč

II. pásmo – 16 745 Kč

III. pásmo – 27 139 Kč

I. pásmo:

  • sem spadají poplatníci, jejichž příjmy ze samostatné činnosti v předcházejícím zdaňovacím období nepřesáhly 1 mil. Kč
  • poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti v předcházejícím zdaňovacím období až do výše 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze podle zákona o daních z příjmů uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 % nebo 60 %,
  • poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti v předcházejícím zdaňovacím období až do výše 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze podle zákona o daních z příjmů uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 %.

II. pásmo:

  • poplatníci, jejichž příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 1,5 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti tyto příjmy plynou
  • poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti v předcházejícím zdaňovacím období až do výše 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze podle zákona o daních z příjmů uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 % nebo 60 %.

III. pásmo:

  • poplatníci, jejichž příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 2 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti tyto příjmy plynou (tedy jaké by k nim bylo možné uplatnit podle zákona o daních z příjmů výdaje procentem z příjmů).

Kdy jsem povinen podat daňové přiznání?

Ve chvíli, kdy porušíte jednu z podmínek pro to být v paušální režimu. Tyto podmínky jsou:

  • máte započitatelné příjmy ze SVČ převyšující 2 000 000 Kč,
  • stanete se plátcem DPH nebo vám vznikne registrační povinnost k DPH,
  • stanete společníkem v. o. s. nebo komplementářem komanditní společnosti.

Jaké jsou nevýhody pro plátce v režimu paušální daně?

Největší nevýhodou je, že ve chvíli, kdy nepodáváte daňové přiznání, není možné uplatňovat jakékoliv slevy na dani. Takže pokud máte relativně novou hypotéku a platíte vysoké úroky. Může pro vás být paušální režim nevýhodný. Jak na odpočet úroků z hypotéky si můžete přečíst. Netýkají se vás ani odpočty za děti či manželku. V tuto chvíli je dobré, abyste si vše dobře spočítali a mohli si být tak jistí, že se vám paušální daň skutečně vyplatí.

Kdy a jak se k paušální dani přihlásit?

Přihlásit se můžete do 10. 1. každého nového roku. Tj. pokud byste například v průběhu roku 2024 rozmysleli, že chcete přejít na paušál, do 10.1.2025 to musíte oznámit příslušnému finančnímu úřadu. To je zpravidla ten FÚ, kam spadáte podle vašeho trvalého bydliště. Správný formulář naleznete na stránkách finanční správy. Můžete ho poslat elektronicky, a to datovou schránkou nebo vytisknout a poslat poštou či donést na podatelnu úřadu osobně.

Psaní článků se věnuji ve volném čase čtvrtým rokem. Jinak jsem máma malého miminka, takže veškerý čas věnuji své dceři. Baví mě cestování, turistika a další všemožné aktivní trávení volného času.