Metoda SMART
Zdroj: Canva.com

Metoda SMART, jak správně nastavit vaše cíle

Metoda SMART pomáhá přesnému stanovení cílů. Je to pomůcka pro ty, kteří chtějí jít za svými sny. Ať už se jedná o firmy, spolky, rodiny nebo jednotlivé osoby. Někdo má svých záměrů více, někomu stačí vždy jen jeden. Je to individuální záležitost. Jedno mají ale všechny cíle společné a to je jejich úspěšnost. Chcete svůj cíl opravdu splnit? Využijte tento nástroj.

Strategické plánování a strategické cíle jsou důležité pro fungování nejen firem, ale i jednotlivých osob, které chtějí získat úspěch. Abyste své chtěné mety opravdu dosáhli, je potřeba ji konkrétně definovat. Říct si například, že ušetříte peníze je hezké, jak ale v průběhu budete kontrolovat, zda se vám daří záměr plnit? Kolik chcete ušetřit? A proč?

Upravte svůj cíl podle následujících bodů a uvidíte, že už jen tím se přiblížíte k jeho dosažení.

SMART metoda jako účinná pomůcka

Tenhle pojem poprvé spatřil světlo světa v roce 1981. Od té doby tuto metodu využívá nespočet firem a jednotlivých lidí. Používá se nejen v řízení, ale také při koučinku. Jejím využitím nastavíte své cíle velmi konkrétně a jejich dosažení tak pro vás bude snazší. Co se skrývá pod zkratkou SMART?

S – specifický (specific)

Váš cíl musí být co nejkonkrétnější. O co vám jde? Proč chcete určitého cíle dosáhnout? Například u již zmiňovaného šetření si definujte, proč chcete šetřit. Chcete vytvořit železnou zásobu pro případ „co by kdyby“, nebo si chcete koupit třeba novou televizi?

Další možnosti písmena S:

 • Jednoduchý (simple) – jednoduchostí je zde míněno jednoduše pochopitelný, pro všechny

M – měřitelný (measurable)

Váš cíl musí být měřitelný. K jeho definování používejte konkrétní čísla. Ať už se jedná o kusy, nebo procentní navýšení. Všichni, kteří ho plní musí mít jasnou představu, čeho se bude dosahovat. 

Už víte, proč chcete šetřit na novou TV. Stanovte si kolik. Nová televize stojí dvacet tisíc a vy buď nemáte stranou nic, nebo máte v záloze polovinu částky a šetřit budete tedy jen na druhou půlku.

Další možnosti písmena M:

 • Motivující (motivated) – ten, kdo plní stanovený záměr by měl mít chuť ho plnit
 • Smysluplný (meaningful) – tento bod souvisí trochu s bodem výše, vykonávaná činnost má mít smysl a nejde zde jen o peníze
 • Zvládnutelný (manageable) – berte vždy ohled na schopnosti vykonávajícího člověka, každý jsme jiný a máme jiné předpoklady k zvládnutí různých úkolů

A – dosažitelný (achievable)

Je váš cíl dosažitelný? Kde jste teď a kam se chcete dostat? Tato část je důležitá zejména pro toho, kdo cíl plní. Jestliže zadáte splnění úkolu zaměstnanci, který ho zhodnotí jako příliš lehký, nebo příliš těžký, bude jeho realizaci odsouvat. Nastavte cíl, aby to byla výzva, ale zároveň byl splnitelný. U příkladu s TV – víte, jak šetřit? Zůstávají vám nějaké peníze z výplaty, nebo poplatíte vše nezbytné a nic moc vám nezbyde? Berte vždy ohled na vaše možnosti a schopnosti.

Další možnosti písmena A:

 • Vhodný (appropriate) – vhodný nejen pro vykonávající osobu, ale vhodný i pro firemní kulturu, strategii apod.
 • Ambiciózní (ambitious) – splnitelný, ale ne úplně snadno
 • Odsouhlasený (agreed) – zodpovědný pracovník byl zapojen do definování cíle a ztotožňuje se s ním

Tip: Přečtěte si, jak zbohatnout pomocí finanční páky.

R – relevantní (relevant)

Je splnění tohoto konkrétního cíle v souladu s ostatními záměry a dlouhodobými plány společnosti? Co ten, kdo ho bude plnit – má k tomu ty správné předpoklady, znalosti, čas? U příkladu s TV – má cenu kupovat novou televizi, když dlouhodobě chcete sledování televize omezit?

Další možnosti písmena R:

 • Reálný (realistic) – pokud je cíl nereálný, těžko se ho někdo vůbec pokusí plnit
 • Zajištěný (resourced) – k dosažení záměru máte dostatek prostředků, času, lidí, informací
 • Hodnotný, prospěšný (rewarding) – cíl by měl přinést novou zkušenost, nové informace, být přínosem

T – časově omezený (time-bound)

Stanovte si, dokdy chcete vašeho cíle dosáhnout. Je to pár měsíců, rok, tři roky, deset let? U příkladu s TV – kdy chcete vaši novou TV koupit? Ideálně do roka?

Metoda SMART
Plnění svého cíle časově ohraničte. Zdroj: Canva.com

Další možnosti písmena T:

 • Hmatatelný (tangible) – motivace po splnění přichází s evidentním výsledkem

SMART cíle příklady

Ukážeme si další příklady, jak konkrétní plány mohou vypadat:

 • Do tří měsíců navýšit počet sledujících na sociální síti z 500 fanoušků na 1000
 • Obchodní oddělení do půl roku přinese o 15 % více nových zákazníků (nyní jich je 256)
 • Od začátku února do konce května zhubnu 12 kg
 • Během pěti měsíců zvýšíte počet objednávek e-shopu o 20 % (nyní jich je 137)

Čím více relevantních informací doplníte, tím lépe se vám budou úkoly realizovat. Budete vědět, kam se máte zaměřit a kterým směrem jít. Neustále také myslete na jejich dosažitelnost a reálnost. Své zaměstnance motivujte nejen finanční odměnou, ale umožněte jim i školení nebo přísun nových informací, které jim s plněním pomohou.

Odpověď na otázku – JAK daného cíle dosáhnout – vám pomůže další nástroj, který se nazývá SWOT analýza. Díky této analýze si stanovíte své silné a slabé stránky a také příležitosti a hrozby. Zjistíte tak, na co si dát pozor a na čem můžete při realizaci stavět.

Metoda SMARTER

Můžete se setkat i s rozšířenější verzí metody SMART. Jsou zde další dvě písmenka a znamenají:

E – hodnocený (evaluated)

Dosahování vašeho záměru zpětně vyhodnoťte. Stálo to za to? Neopomíjeli jste cestou za tímto jedním konkrétním cílem jiné věci, které jsou také důležité? Hodnotit vaše počínání můžete i v průběhu. Je to dokonce žádoucí. Pokud v polovině času vidíte, že výsledky nejsou nic moc a za chtěnými čísly dost pokulháváte, zamyslete se a zkuste změnit taktiku. Nebo cíl – možná není tak úplně reálný, jak jste si na začátku představovali.

Další možnosti písmena E:

 • Ekologický (ecological)
 • Etický (ethical)

R – odměněný (rewarded)

Dosáhli jste kýžené mety. Vy nebo vaši zaměstnanci jste věnovali dosažení hodně času, myšlenek, činů. Nezapomeňte na odpovídající odměnu. Ať už pozvete své kolegy na jídlo, koupíte jim malý dárek nebo dáte finanční odměnu, určitě to pro ně bude dobrá motivace k plnění dalších záměrů. 

Další možnosti písmena R:

 • Průběžně hodnocený (reebaluate)

Vysvětlení jednotlivých písmenek ve zkratce SMARTER je více. Ve finále je jedno, jaké si zvolíte. Důležité je, aby váš cíl byl co nejkonkrétnější. Všichni, kdo se podílí na jeho plnění musí jasně vědět, co mají dělat a dokdy. Teprve v takovou chvíli je reálné jeho dosažení. 

Nyní už víte, jak přesně definovat vaše záměry. Jsou jasné nejen vám, ale i ostatním lidem, kteří se budou podílet na jejich plnění. Výhody této metody si sami vyzkoušejte.

Jste při plánování cílů orientovaní na detaily? Co konkrétně vám pomáhá ke splnění vašich záměrů? Podělte se s námi v komentáři pod článkem a článek sdílejte s vašimi přáteli. 

Baví mě psaní, investice, finance a další různorodá témata. Ráda věci srovnávám a vyhodnocuji.