Pojištění pracovní neschopnosti
Jak na pojištění pracovní neschopnosti?

Jak na pojištění pracovní neschopnosti?

Počátek nemoci nás zpravidla ohromí nečekaně a zcela nepřipravené. Kromě zrušení pracovních schůzek a předání důležitých informací spolupracovníkům, musíme řešit i finanční stránku věci. Jednou z možností je dočasná práce z domova, další je řešení dané situace vhodnou pojistkou. Máte představu, jaké možnosti vám nabízí pojištění pracovní neschopnosti?

K čemu slouží pojištění pracovní neschopnosti?

Tento typ pojištění vás spolehlivě ochrání před výpadkem příjmu v době nemoci a času nutného pro její plné vyléčení. Jeho prostřednictvím získáte rozdíl mezi nemocenskou dávkou vyplácenou od státu či svého aktuálního zaměstnavatele. Ovšem je nutné mít včas zaplacenou pojistku a pojištění nastavené správným způsobem.

Jak pojištění pracovní neschopnosti funguje?

Pojištění pracovní neschopnosti je určené pro zaměstnance nebo OSVČ ve věku od 18 do 65 let. Pojistník si na základě svého platu volí denní dávku, která mu doplní ušlý příjem z podnikání či zaměstnání (od 100 do 1000 Kč) v případě nemoci.

Při sjednávání se můžete poradit s finančním poradcem, nebo využít internetový srovnávač. Ten vám orientačně stavoví částku nemocenské Situaci nepodceňujte, obzvláště pokud nemáte vybudovanou dostatečnou finanční rezervu. Dlouhodobá nemoc vás může snadno dostat do finanční pasti.

Také je nutné si bezpodmínečně zvolit počátek výplaty dávek. Pojistnou dávku lze čerpat od 15., 29. nebo 43. dne nemoci. Od nastavené karenční doby se odvíjí také cena pojištění. Při volbě kratší karenční doby počítejte s vyšší pojistnou částkou. Denní dávky můžete v případě dlouhodobé nemoci či léčby závažného úrazu pobírat po dobu až 365 dnů v období dvou let.   

Vhodně sjednané pojištění pracovní neschopnosti vás ochrání před finanční ztrátou a nevyváženým rodinným rozpočtem.

💡 Tip: Věnujte pozornost také příspěvku: Jen 2 kroky! Zkroťte váš rodinný rozpočet

Kalkulačka pojištění zaměstnance

Pojištění pracovní neschopnosti si můžete připojistit k vašemu životnímu pojištění i s dalšími pojistnými riziky. Jak může vypadat výsledná pojistka uvádí přiložená tabulka. Pojistníkem je osoba ve věku 41 let, pojištění je sjednáno do věku 65 let a pojištění pracovní neschopnosti je vypláceno od 29. dne pracovní neschopnosti.

InvaliditaPojistná částkaPojistné
3. stupeň300 000 Kč234 Kč
2. stupeň200 000 Kč
1. stupeň100 000 Kč
Smrt100 000 Kč76 Kč
Trvalé následky úrazu200 000 Kč29 Kč
Smrt úrazem 500 000 Kč45 Kč
Závažná onemocnění200 000 Kč223 Kč
Hospitalizace 200 Kč/den56 Kč
Pracovní neschopnost200 Kč/den128 Kč
 Celková cena pojištění 791 Kč

Pojištění pracovní neschopnosti u OSVČ

Zatímco zaměstnanec pracující na hlavní pracovní poměr má při řádných odvodech automaticky nárok na nemocenskou, situace OSVČ je trochu odlišná. Jeho účast na nemocenském pojištění je zcela dobrovolná.

Z nemocenského pojištění OSVČ je možné při splnění stanovených podmínek čerpat tyto dávky:

 • nemocenská při nemoci či úrazu
 • peněžitá pomoc v mateřství (PPM)
 • otcovská
 • ošetřovné na člena domácnosti

Je možné odvádět zálohy na nemocenské pojištění společně se sociálním. Jeho výše činí 2,1 % měsíčního základu. Pro rok 2021 byl minimální vyměřovací základ stanovený na 7000 Kč, takže minimální měsíční částka pro platbu pojištění činí 147 Kč. Pokud nebude ze strany OSVČ pojištění hrazeno po dobu minimálně tří měsíců, nárok na nemocenskou nevzniká.

Podnikatel si svou situaci musí důkladně uvážit a rozhodnut se, jak bude výpadek finančního příjmu řešit. Je možné ho řešit platbou záloh na nemocenském pojištění, nebo sjednáním vhodného pojištění pro případ nemoci či úrazu.

Obdobná situace je u OSVČ nastávajících maminek. Pro uznání nároku na PPM je nezbytné mít účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech.

Nemocenské pojištění sjednané u pojišťovny vám umožní čerpání dávek již po 14 dnech pracovní neschopnosti. Další výhodou je možnost volby denní dávky, kterou si sjednáváte sami (do maximální výše 3000 Kč) a rozhodujete o svém příjmu v době nemoci. Ovšem je nutné počítat s ověřováním vašeho příjmu ze strany pojišťovny.

Buďte při sjednávání pojistné smlouvy aktivní a vyjednejte si i nutná doplňková pojištění.

💡 Tip: Čtěte také příspěvek: Finanční gramotnost: co to je a jak s ní začít?

Pojištění pracovní neschopnosti Flexi od Kooperativy

Pojištění pracovní neschopnosti je možné sjednat i on-line z pohodlí domova. K zaslání nutných dokumentů pro jeho sjednání i pro hlášení pojistné události můžete využít webovou aplikaci. Pojistnou událost je nutné ohlásit ideálně ihned po ukončení vlastní léčby či po rehabilitaci úrazu.

Pro získání pojistného plnění je nutné doložit tyto doklady:

 • Číslo pojistné smlouvy.
 • Údaje ohledně pojištěné osoby.
 • Popis pojistné události, lékařskou dokumentaci.
 • Při pracovní neschopnosti je nutné doložit V. díl pracovní neschopnosti potvrzený zaměstnavatelem s datem návratu do zaměstnání, nebo II. díl pracovní neschopnosti (dočasná neschopenka).
 • OSVČ – potvrzení o registraci a platbách na OSSZ, potvrzení o čerpání nemocenských dávek, popřípadě potvrzení o neplacení záloh dobrovolného nemocenského pojištění.

Jak předejít omezenému pojistnému plnění?

Pojištění pracovní neschopnosti je při správném nastavení efektivním nástrojem, který vám pomáhá překonat nově vzniklou nepříznivou životní situací. Ovšem má také své zákonitosti a omezení, které je třeba respektovat. Kdy se můžete dostat do potíží spojených s výlukami z pojištění? 

Problémy mohou nastat v těchto případech:

 • Pokud není splněná lhůta 3 měsíců pro placení pojištění nebo při úrazu, který vznikne před řádným sjednáním pojistné smlouvy nebo do 7 dnů po jejím uzavření.
 • Pokud jste na nemocenské z důvodu zdravotních problémů v průběhu těhotenství. To je u většiny pojišťoven zahrnuté ve výlukách.
 • Při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání. Každá pojišťovna tyto případy posuzuje individuálně a v některých případech i přizná určité odškodnění. Při sjednávání pojistné smlouvy je dobré se ohledně této problematiky informovat. Mějte na paměti, že v případě prokazatelného pracovního úrazu máte nárok na nemocenskou ve výši 100 %.
 • Při diagnózách spojených s duševními poruchami, alkoholismem, užíváním návykových látek, ale i problémy se zády. Pojišťovna před sjednáním pojištění vyžaduje pravdivě vyplněný zdravotní dotazník.
 • Pokud pojistnou událost ohlásíte po uplynutí určené doby nebo při změně zaměstnání a příjmu.
 • V případě prokazatelného pokusu o sebevraždu pojištěného.
 • Pokud pojištěný provozuje aktivně sport na profesionální úrovni, nebo v extrémních podmínkách.
 • Z tohoto pojištění není možné požadovat pojistné plnění při pobytu v lázních či léčebných zařízeních pokud se přímo nejedná o rehabilitaci z důvodu léčení vážné nemoci nebo úrazu.

Než se rozhodnete sjednat si optimální pojištění pracovní neschopnosti, pečlivě si uvažte, co to pro vás řeší. V případě, že tuto záležitost dokážete efektivně financovat ze svých zdrojů, volte raději alternativní investici.

Pokud se rozhodnete pro rozumnou kombinaci životního pojištění s doplňkovým, nabízí se možnost vyjednání zajímavé slevy. Finanční poradce vám nastíní možnosti, ale vždy je nutné, aby pojištění vycházelo z  aktuální finanční i zdravotní situace klienta. To zajistí, aby pojištění zahrnovalo oblasti, které je nezbytné vhodně ošetřit. Nápomocné pro vás může být srovnání pojištění od různých pojišťoven či využití služeb srovnávače.

Pokud Vás článek zaujal, tak se můžete podívat ještě na srovnání nejvýhodnějších půjček nebo jak na vyhledávání podle čísla účtu.

Copywriterka se zájmem o cestování, historii, ekonomii a cizí jazyky. Mojí specializací jsou dlouhé a podrobné články a studie.