Měkké dovednosti na pracovním trhu
měkké dovednosti můžou být někdy důležitější než tvrdé dovednosti

Co jsou měkké dovednosti a jaké známe?

Každý z nás se někdy ucházel o pracovní pozici. Pokud si otevřete jakoukoli nabídku pracovní pozice, většinou už neobsahuje pouze požadavky na délku praxe nebo stupeň vzdělání. Mnohem častěji se v inzerátech objevují požadavky také na komunikativnost, flexibilitu, samostatnost apod. Tyto požadavky zahrnují právě ty měkké dovednosti, o kterých je tento článek. Často jsou tyto dovednosti klišé a tyto dovednosti mají v životopise i lidé, kteří jimi nedisponují.

Co to jsou měkké dovednosti?

Měkkými dovednostmi (anglicky soft skills) rozumíme lidské dovednosti v oblasti chování, které vychází z osobnostních předpokladů člověka. Souvisí s emoční inteligencí. Měkké dovednosti tvoří důležitou součást odborné způsobilosti člověka. Určují to, jakým způsobem je člověk schopný komunikovat a spolupracovat s ostatními lidmi. Nazývají se také „interpersonálními dovednostmi“ a je dost možné, že si jich někteří zaměstnanci v dnešní době cení více než tvrdých dovedností (anglicky hard skills).

Tvrdé dovednosti naopak svědčí o profesionální kvalifikaci člověka, patří sem např. praktické zkušenosti, vzdělání nebo délka praxe.

Co patří mezi měkké dovednosti

Měkkých dovedností je opravdu hodně, ale některé z nich jsou žádanější než ty ostatní. Mezi ty nejžádanější na pracovním trhu patří:

  • komunikativnost
  • schopnost týmové práce
  • vedení lidí
  • asertivní jednání
  • zodpovědnost
  • time management
  • schopnost pracovat pod tlakem
  • schopnost řešit konflikty a vyjednávat
Měkké dovednosti na pracovišti
Mezi měkké dovednosti patří také týmová práce

Komunikativnost

Jednou z velmi žádaných schopností na pracovním trhu je schopnost správně komunikovat. Jedná se o schopnost jasně a srozumitelně vyjádřit své myšlenky a zároveň také naslouchat ostatním. Lidé, kteří dokážou efektivně komunikovat vědí svůj projev přizpůsobit posluchačům, dokážou dříve uzavřít dohodu nebo vyřešit konflikt.

Schopnost týmové práce

Také jedná z velmi důležitých vlastností. Na každý tuto schopnost má přirozeně, ale každý na ní může zapracovat. Jedná se o schopnost pracovat v týmu a společně přispívat k jeho úspěchu. Zahrnuje také schopnost vzájemně si naslouchat a někdy také potlačit své ego a přijmout nápad někoho jiného.

Vedení lidí

Schopnost vést lidí v sobě nese další důležité schopnosti, jako např. rychle se rozhodnout nebo motivovat a inspirovat ostatní. Pokud uvedete, že tuto dovednost ovládáte, je fajn pak při pohovoru zmínit konkrétní situaci, kdy jste vedli lidi s úspěšným závěrem.

Asertivní jednání

Úzce souvisí se schopností komunikace. Je to schopnost klidně a vyrovnaně přesadit své názory, přání či potřeby bez agresivity. Asertivita je založena na rovnováze, kdy není důležité pouze sdílet své názory, ale také naslouchat ostatním lidem a jejich názorům. Při vyjadřování svých myšlenek bychom však měli působit klidně, vyrovnaně a stát si za svým.

Zodpovědnost

Zaměstnanec v práci nepřebírá pouze zodpovědnost za sebe a své činy, ale měl by také převzít zodpovědnost částečně také za společnost a její směrování jako takové. Je však důležité naučit se převzít zodpovědnost nejen za své povinnosti, ale také za své rozhodnutí a činy. Patří sem schopnost přijmout zpětnou vazbu, uznat svou chybu, převzít zodpovědnost a uznat následky svého konání a nakonec také schopnost omluvit se, pokud je to namístě. Toto je schopnost, která i v dnešní době mnoha lidem chybí. Je však možné na ni, tak jako na všech dalších soft skills, zapracovat.

Time management

Time management je zjednodušeně schopnost zorganizovat si správně čas. Úkolů nám v pracovním i každodenním životě přibývá. Je nutné vědět si určit priority, soustředit se na výsledky, nejenom na samotné pracovní úkoly a také je nutné vědět si určit čas, který na splnění daného úkolu budete potřebovat. Také je potřebné sem zahrnout prostor pro odpočinek. Najít si ale prostor na odpočinek se stává s neustálou dostupností člověka na e-mailu a telefonu mnohem náročnější. Je ale nesmírně důležitý pro to, aby bylo možné dosahovat co nejlepších pracovních výsledků, ale zároveň aby nedošlo k pracovnímu vyhoření.

Schopnost pracovat pod tlakem

Stresové situace jsou běžnou součástí našeho života, a to nejen pracovního. Stresu se prostě vyhnout nedá. Někdy prostě stoupá počet pracovních úkolů, je potřeba vyššího nasazení a tlak na zaměstnance je veliký. V takovém případě je velice důležité, aby člověk i pod tímto tlakem svou práci a osobní život zvládal. Zde znovu přichází do hry kvalitní time management, bez kterého není velmi dobře možné uspořádání priorit a správné rozdělení času. Není totiž až tak důležité co se děje, jako to jak na to reagujeme.

Schopnost řešit konflikty a vyjednávat

Obě schopnosti jsou předpokladem pro správného vedoucího zaměstnance. Objektivním cílem je dosáhnout dohody, která bude prospěšná pro obě strany a zároveň také vyřešit konflikty ke spokojenosti všech zúčastněných. Není to jednoduchá úloha, ale je rozhodně nezbytná při řešení mnohých pracovních situací.

Obecně existuje velké množství měkkých dovedností. Naštěstí můžete tyto dovednosti neustále rozvíjet. Je dost možné, že do budoucna budou měkké dovednosti pro zaměstnavatele mnohem důležitější než tvrdé dovednosti. Přece jen, existují počítače a umělá inteligence, které můžou nahradit tvrdé dovednosti u člověka. Člověka ale s jeho měkkými dovednostmi nenahradí nic. V případě, že byste chtěli na svých měkkých dovednostech zapracovat, zkuste se zkusit podívat na kurzy, které tyto dovednosti rozšiřují, a to např. zde. A v případě, že už těmito dovednostmi oplýváte, zkuste se podívat na tento náš článek, v kterém se dozvíte, jaké jsou nejlepší placená zaměstnání a možná vás to inspiruje ke změně pracovního místa.