životní pojistka

Kdy se vyplatí rizikové životní pojištění?

Rizikové životní pojištění zabezpečí naše blízké pro případ naší smrti. Kromě toho nás zajistí pro případ, že následkem nemoci, úrazu, či invalidity přijdeme o příjem ze zaměstnání. Produkt je pro nás vhodný i v případě, že chceme pojištění vinkulovat ve prospěch jiného subjektu (k zajištění hypotéky). Rizikové životní pojištění neobsahuje spořící složku. To znamená, že veškeré finance slouží ke krytí pojistné ochrany a poplatků. Jestliže během pojistné doby nenastane žádná událost, nedostaneme na jejím konci žádné peníze.

💡 Tip: Podívejte se na nejoblíbenější moderní životní pojištění v ČR.

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění zaručuje pouze pojistnou ochranu a nenabízí zhodnocení finančních prostředků. Parametry tohoto produktu jsou určeny individuálně podle potřeb klienta. Cena pojistného a doba pojištění závisí zejména na výši našich disponibilních prostředků, či výši závazků. Můžeme si k naší pojistné smlouvě sjednat další připojištění a tím můžeme zvýšit naši pojistnou ochranu.

Výhody a nevýhody rizikového životního pojištění

Mezi výhody patří:

 • garantovaná pojistná částka pro případ úmrtí,
 • možnost sjednání pevné či klesající pojistné částky,
 • rozšíření rozsahu pojistné ochrany dalším připojištěním,
 • možnost sjednání pojištění na jeden rok,
 • pojištění je sjednáno podle našich individuálních potřeb.

Mezi nevýhody rizikového životního pojištění řadíme:

 • nenabízí zhodnocení finančního prostředků,
 • jestliže přestaneme platit pojistné, má pojišťovna právo na pojistné až do zániku pojistné doby. Pojištění zanikne až na základě upomínky ze strany pojišťovny.

Pojišťovna vyplatí pojistnou částku buď jednorázově, nebo formou opakovaných výplat. Cenu pojistného, kterou platíme za rizikové životní pojištění, nemůžeme odečíst od základu daně z příjmů fyzických osob.

Životní pojištění je vždy otázkou. Obecně se vyplatí pro lidi, kteří nedokáží příliš šetři a střádat peníze. Mohou si platit každý měsíc životní pojištění a jsou zaopatřeni při náhlém výpadku příjmů a dalších komplikacích. Pro lidi, kteří mají více peněz, a dokázali by ze svých úspor v klidu žít například 16 měsíců, tak pro tyto lidi se vyplatí investovat a využít nějakou z investičních platforem. Výhod je hned několik. Při případném úrazu si mohou jen investované peníze vybrat.

Jaká další rizika kryje?

Úmrtí klienta patří mezi nejčastější důvody uzavření pojistné smlouvy na tento produkt. Právě vidina odchodu živitele a dopad dluhu na rodinu často přiměje k uvažování o uzavření rizikového životního pojištění mnoho z nás. Kromě této alternativy banky nabízí také další možnosti připojištění:

 • pracovní neschopnost – jestliže se ocitneme v pracovní neschopnosti, vyplatí nám pojišťovna (zpravidla 15. den pracovní neschopnosti) sjednané denní plnění,
 • invalidita – v tomto případě nám pojistné plnění zajistí dlouhodobý výpadek příjmů a další náklady, které jsou spojeny s novou životní situací,
 • závažná onemocnění – připojištění nám zajistí peníze na léčbu nemoci, případně doplní finanční prostředky v průběhu léčby,
 • hospitalizace – jestliže následkem úrazu nebo nemoci skončíme v nemocnici, pojišťovna nám vyplatí peníze za každý den, který v ní strávíme,
 • trvalé tělesné poškození po úrazu – jedná se zejména o takové omezení pohybového aparátu (či narušení orgánu), které nemají za následek invaliditu.

Cena

Při sjednání pojistné smlouvy musíme mít nastaveny všechny důležité parametry. Předtím, než se rozhodneme pro konkrétní produkt, musíme mít přehled o naší finanční situaci. Spočítáme si veškeré příjmy a výdaje a podle toho se rozhodneme, jakou zvolíme pojistnou částku, abychom ji zvládli platit a mít ještě další finanční rezervu. Musíme mít totiž na paměti, že jestliže nenastane okolnost, pro kterou bylo pojištění zřízeno (úmrtí, trvalé tělesné poškození) a pojistná doba uplyne, tyto peníze již nikdy neuvidíme. Proto bychom měli platit pouze takové pojištění, které si můžeme dovolit.

Klesající pojistná částka

Většina tuzemských pojišťoven nabízí možnost klesající pojistné částky. V průběhu života se naše výdaje mění a tomu se přizpůsobí i naše cena za rizikové životní pojištění. Lidé si zřizují rizikové životní pojištění, protože smrtí živitele rodina přijde o finance, se kterými počítala. Většinou jde o peníze, kteřé slouží k pokrytí nákladů, včetně úvěru na bydlení a zajištění dětí. Obecně řečeno – pojistná částka nám pokryje výšit dluhu a umožní dětem vystudovat.

Jakmile se naše děti postaví na vlastní nohy a dlužná částka na hypotéce se začne ztenčovat, klesnou i naše výdaje. To znamená, že suma, kterou v případě nenadálé události budeme potřebovat, nebude již tak vysoká, jako v době, kdy jsme živili nejen sebe, ale i děti. A proto pojišťovny nabízí možnost klesající pojistné částky, abychom neodkládali neúměrně příliš vysokou sumu.

rodina
Rizikové životní pojištění zajistí rodinu a děti v případě odchodu živitele.

Co má vliv na cenu rizikového životního pojištění?

Právě proto, že je pojištění sjednáno na míru a každému individuálně, bere pojišťovna v potaz zejména:

 • zaměstnání – čím rizikovější máme zaměstnání, tím vyšší je cena pojistného,
 • věk – vyšší věk značí zejména vyšší pravděpodobnost onemocnění a smrti, proto platíme vyšší pojistné,
 • zdravotní stav – náš celkový zdravotní stav hraje také důležitou roli při zřizování rizikového životního pojištění a pojišťovna ho přezkoumá ještě před uzavřením smlouvy.

Cena rizikového životního pojištění je na rozdíl od investičního životního pojištění nižší, protože není doplněna o spořící složku.

Výluky na životním pojištění

U zřizování pojistné smlouvy musíme vždy počítat s výlukami, tedy seznamem situací a podmínek, u kterých pojišťovna nevyplatí pojistné plnění. Výčet výluk se liší podle konkrétní pojišťovny. Nejčastěji:

 • sebevraždu během prvních dvou let od uzavření pojistné smlouvy,
 • smrt v prvních dvou měsících od uzavření pojistné smlouvy.

Rizikové extrémní sporty

Jestliže máme sjednáno úrazové, či životní (popřípadě cestovní) pojištění, většinou zahrnuje běžný sport jako je běh, plavání, volejbal, tanec, jógu atd. Při tomto sportu se nevystavujeme přímému riziku nebezpečí. Jsou zde ovšem sportovní aktivity, které patří do výluk.

Jestliže rizikové sporty nemáme sjednány ve smlouvě, pojistka se na ně nevztahuje. U extrémních sportů je možnost sjednat pojištění na vybrané sporty, avšak za určitých podmínek. Jsou zde také tzv. nepojistitelné sporty, u kterých pojištění není možné. Jsou totiž příliš nebezpečné.

Rizikové sporty

Mezi rizikové sporty řadíme například:

 • americký fotbal,
 • hokej,
 • alpinismus, skialpinismus,
 • dostihy, jízda na koni,
 • motokáry,
 • jízda na „u“ rampě (in-line, skateboard),
 • motoristické vodní sporty,
 • surfing,
 • paintball,
 • sjezd na horských kolech,
 • speleologie,
 • parašutismus,
 • vysoké lanové překážky (do 10 metrů),
 • vysokohorská turistika typu Via Ferrata do stupně obtížnosti D a další.
surfing
Surfing patří mezi rizikové sporty a musíme se na něj pojistit.

Extrémní sporty

Pojištění extrémních sportů je za určitých podmínek možné. Patří sem například:

 • akrobatické lyžování,
 • bojové sporty,
 • horolezectví,
 • kaskadérství,
 • skoky na lyžích,
 • jachting – mořská plavba,
 • lyžování a snowboarding mimo vyznačené trasy a mnoho dalších.

Nepojistitelné sporty

Mezi nepojistitelné sporty patří:

 • aerials,
 • base jump,
 • buildering,
 • cave diving,
 • cliffdiving,
 • dragster závodění,
 • freediving,
 • potápění pod ledem,
 • letecká akrobacie, letecké sporty,
 • sky surfing,
 • technické (přístrojové potápění) a další.
Píšu hodně a píšu ráda. Nejvíce mě baví lilfestylová a finanční témata.