Životní pojištění a novorozenec
Životním pojištění a vy: Komu se vyplatí?

Životní pojištění a vy: Komu se vyplatí?

Máte už sjednané životní pojištění nebo o něm prozatím pouze uvažujete? Než podepíšete smlouvu měli byste alespoň rámcově vědět, které životní situace můžete jeho prostřednictvím řešit. Nabízí se také možnost mít v rámci jedné smlouvy pojištěných více rizik i více osob. To přináší své výhody, především slevu na pojistném. Víte, na co si dát při sjednávání smlouvy pozor?

Co je to vlastně životní pojištění?

Je to smluvní dokument sjednaný mezi účastníkem a pojišťovnou, který má pojistníka finanční ošetřit nebo zajistit jeho blízké v případě nenadálých životních událostí.

V jakých případech můžete požadovat plnění? Při úrazu, nemoci, hospitalizaci v nemocnici, ale také v případě trvalých následků, invalidity i smrti. Pro případ smrti je vhodné stanovit obmyšlenou osobu. Podmínkou je řádné smluvní ujednání a včasné platby za pojištění.

Zdraví je nejdůležitější kvalita těla.

Aristoteles, řecký filozof a učitel (384 – 322 př. n. l.)

Jak nastavit životní pojištění?

Smlouvu o životním pojištění si nastavte podle své aktuální životní situace. Zvažte, která rizika vás nejvíce trápí a snadno ochromí váš finanční rozpočet. Pojištění by vás mělo ochránit před krátkodobou i dlouhodobou ztrátou příjmu v důsledku nemoci nebo úrazu. Limity jednotlivých rizik je možné flexibilně měnit.

Než si sjednáte hypotéku poraďte se s bankou o požadované verzi životního pojištění. Pokud si sjednáte životní pojištění u banky, u níž máte v úmyslu čerpat hypotéku, máte naději na udělení zajímavé slevy.

V jakém věku uzavřít životní pojištění?

Pokud usilujete o jistotu, že vás pojišťovna přijme do pojištění, snažte se sjednat smlouvu v co nejnižším věku. Součástí smlouvy je samozřejmě také zdravotní dotazník a ten je pro přijetí do pojištění rozhodující. Pojišťovna si může vyžádat zprávu o vašem aktuálním stavu od ošetřujícího lékaře. Životní pojištění by měl mít sjednané především živitel rodiny.

Tip: Životní pojištění by mělo podpořit váš spokojený a plnohodnostný rodinný život. Čtěte také příspěvek Finanční gramotnost: co to je a jak s ní začít?

Flexi životní pojištění se přizpůsobí vašim potřebám

Inovativní pojistný produkt od Kooperativy si snadno sjednáte i online. Jak na to? Na webové stránce zadáte své datum narození, váhu, výšku a informaci, zda jste nebo nejste kuřák. Následně vás aplikace přivede k nabídce pojistných tarifů (BASIC, COMFORT,  PREMIUIM).

Jednotlivé tarify jsou velmi podrobně popsány. Poskytují informaci jaké pojistné riziko je možné sjednat a za jakou cenu. Optimální variantou za rozumnou cenu se jeví zlatá střední cesta a volba tarifu COMFORT, který myslí také na pojištění vážných onemocnění.

Výši pro zajištění jednotlivých rizik je také možné měnit po dohodě s obchodním zástupcem pojišťovny. Ten vám po odborné konzultaci poradí s jejich optimálním nastavením. Mějte na paměti, že kvalitní zajištění je nutné v průběhu celého vašeho produktivního života.

Část životního pojištění můžete také uplatňovat pro odpis z daně (maximální částka 24 000 Kč ročně).

Úrazové pojištění si snadno přidáte do smlouvy o životním pojištění, můžete v něm zahrnout i děti

Jaké jsou podmínky pro uplatnění daňového odpočtu a snížení daně?

Toto zvýhodnění si můžete jako fyzické osoby uplatnit a to pouze v případě, že splňují tyto dané podmínky:

  • V pojistné smlouvě je sjednané riziko „dožití“ popřípadě riziko „smrti nebo dožití“.
  • Pojistná smlouva je sjednaná na dobu minimálně pěti let.
  • Pojistník a pojištěný je jedna a tatáž osoba.
  • V pojistné smlouvě není ujednaná možnost průběžného čerpání spořených finančních prostředků.
  • Pojistná smlouva je sjednaná minimálně do věku šedesáti let pojistníka.

Na co si dát při sjednávání smlouvy pozor?

Důkladně si promyslete pojistná rizika, která si ve smlouvě ujednáte. Buďte realističtí a zvažte, do čeho vlastně investujete. Při špatné kombinaci rizik nemusíte obdržet pojistné plnění, ačkoli jste si smlouvu řádně hradili několik let.

Další rizikovou oblastí jsou výluky z pojištění. Každá finanční instituce má své specifické podmínky a je nutné se s nimi před uzavřením pojištění dobře obeznámit. Najdete je ve Všeobecných pojistných podmínkách, popřípadě Doplňkových pojistných podmínkách dané pojišťovny.

Na co si konkrétně dát pozor? Klasickým rizikem je požití alkoholu a omamných látek, terorismus, účast na demonstracích, sebevražda, zamlčení vážné nemoci.

Zajímavost: Je možné být pojištěný a zároveň si vytvořit malou finanční rezervu? Čtěte dále.

Úrazové versus investiční pojištění

Platíte si řádně pojištění. Peníze z vašeho účtu sice odchází, ale nikde se nic nespoří. Úraz jste v posledních pěti letech taky neměli. Má placení úrazového pojištění vůbec nějaký smysl? Úraz, autonehoda, nemoc to jsou bohužel životní události, které nemáte možnost ovlivnit.

Pokuste se jim ale čelit. V minulosti se k životnímu pojištění sjednanému „na dožití“ a smrt, přidávalo také úrazové pojištění v kombinaci s kapitálovým pojištěním. To mělo funkci spořicí složky, která kompenzovala ztrátu z platby na úraz.

Dnes je situace jiná. Pojišťovny nabízejí sjednání investičního pojištění a vkládání finančních prostředků do fondů, které mají generovat zisk. Záleží jen na klientovi a jeho ochotě riskovat. Opatrní klienti volí spíše konzervativní investici. Ta by měla umožnit zhodnocení rezervy a to, aby na konci pojištění vznikla i určitá kapitálová složka a mírná ochrana proti inflaci.

Životní pojištění je možné kombinovat s investicí nebo zvážit jinou investiční příležitost

Tip: Být zajištěný a zároveň si vytvořit finanční rezervu je ideálním stavem. Přečtěte si také radu ohledně úspor 1 tip, který vás konečně naučí, jak šetřit

Srovnání životního pojištění

Každý zákazník má zájem co nejlépe nakoupit a vy jako klient pojišťovny usilujete o co nejkvalitnější životním pojištění. Nenechte se ošálit pouze líbivou reklamou a různé produkty pojišťoven si srovnejte.

Jednou z možností je nezávazně navštívit několik pojišťoven a požádat obchodní zástupce o radu a také vypracování návrhu pojištění.

Další možností je využití internetových srovnávačů. Po zadání základních údajů o své osobě, případně rodinných příslušnících hned víte, jak by to mohlo vypadat a za jakých podmínek.

Pokud si nejste některými informacemi úplně jisti, nebojte se kontaktovat poradenskou linku nebo chat zvolené pojišťovny.

Zrušení životního pojištění

Pokud se rozhodnete pro tento krok, mějte na paměti, že čert nikdy nespí. Než zrušíte pojistnou smlouvu, vybudujte si dostatečnou finanční rezervu pro překlenutí alespoň šestiměsíčního období, kdy vám může scházet pravidelný příjem z podnikání nebo zaměstnání.

Nebo hledejte jiné formy zajištění. Nápomocná může být alternativní investice či pořízení nemovitosti za účelem pronájmu. Pokud si vytvoříte druhotný a jistý zdroj pravidelného příjmu, platba pojištění pro vás ztrácí význam.

Zrušení úrazového pojištění

Máte-li pocit, že vás platba životního pojištění zbytečně zatěžuje, sáhněte po redukci smlouvy. Pečlivě uvažte, které riziko je důležité a které jste naopak ochotní ze smlouvy vyloučit. Drobný úraz zvládnete financovat i z rezervy, ale vážný úraz s trvalými následky už přináší určitá rizika.

Životní pojištění je nástrojem, který slouží k vaší ochraně. Co by v něm nemělo scházet? Zajištění pro případ úrazu s trvalými následky, vážná onemocnění, ale především zajištění v případě částečné nebo plné invalidity. To je skutečné riziko, která vás může plně vyřadit s každodenních aktivit i zaměstnání.

Navíc vyžaduje úpravu vašeho bydlení, automobilu, případně zakoupení invalidního vozíku či kompenzační pomůcky. Tyto celkové náklady vás bohužel mohou finančně zruinovat.

Copywriterka se zájmem o cestování, historii, ekonomii a cizí jazyky. Mojí specializací jsou dlouhé a podrobné články a studie.