daň z pronájmu

Co je vinkulace a devinkulace pojištění?

Už jste pojem vinkulace pojištění někdy slyšeli, ale nemáte představu, co toto slovo znamená? Anebo naopak víte, co znamená a pouze si potřebujete ujasnit pár nesrovnalostí? V tomto článku si dopodrobna vysvětlíme, co pojmy vinkulace a devinkulace znamenají. Dále, k čemu je budete v životě potřebovat a proč je dobré jim rozumět.

Vinkulace pojištění

Je proces, při kterém je pojištění vázáno na konkrétní účel nebo majetek. V případě nemovitostí to znamená, že pojištění je specificky uzpůsobeno dané nemovitosti či jejímu vlastníkovi.

Vinkulace pojištění nemovitosti

U nemovitosti může být spojena s hypotékou, kde je pojištění vázáno na zastavovanou nemovitost. Tím se zajišťuje, že v případě nečekaných událostí, jako jsou požáry nebo přírodní katastrofy, budou peníze z pojistky použity na opravy či splacení hypotečního úvěru.

Vinkulace životní pojistky

Další forma vinkulace se vyskytuje v oblasti životních pojistek. Zde může být pojištění vázáno na splácení hypotéky nebo na zajištění finanční stability rodiny v případě úmrtí pojištěného. Podívejte se na to, jestli se vám životní pojistka vyplatí.

Další případy, kdy můžeme vinkulaci využít

Vinkulace může být spojena s účelem zajištění finanční stability rodiny v případě úmrtí pojištěného. Například může být pojistné plnění určeno na pokrytí zůstatku hypotečního úvěru, anebo jiný druh finančního zajištění.

Devinkulace pojištění

Na druhou stranu devinkulace je proces, při kterém je pojištění zbaveno vázání na konkrétní účel. To znamená, že pojištění může být uplatněno libovolným způsobem dle potřeb pojistníka, aniž by bylo omezeno specifickým využitím finančních prostředků.


Devinkulace pojistného plnění dává pojistníkovi větší flexibilitu a kontrolu nad využitím finančních prostředků. Tento proces je často žádoucí v situacích, kdy se mění životní okolnosti osoby, které se pojištění týká. Původní účel pojištění př. není aktuální.

Proč je vinkulace důležitá?

Celkově lze říci, že vinkulace a devinkulace pojištění jsou klíčovými faktory, které ovlivňují účel a využití pojistného krytí. Při uzavírání pojistné smlouvy je důležité pečlivě zvážit tyto aspekty a zvolit možnost, která nejlépe odpovídá individuálním potřebám konkrétní osoby. Ochranu a důležitost představuje hlavně pro banku. Banka je tímto v podstatě chráněná, kdyby došlo k nemožnosti splácet.

Psaní článků se věnuji ve volném čase čtvrtým rokem. Jinak jsem máma malého miminka, takže veškerý čas věnuji své dceři. Baví mě cestování, turistika a další všemožné aktivní trávení volného času.