Práce s VZV a pojištění odpovědnosti
Vyplatí se pojištění odpovědnosti z výkonu povolání?

Vyplatí se pojištění odpovědnosti z výkonu povolání?

Vyplatí se pojištění odpovědnosti z výkonu povolání? Ať už pracujete se strojem, vysokozdvižným vozíkem nebo v kanceláři, je na místě mít sjednané pojištění odpovědnosti ze zaměstnání. Jeho prostřednictvím ošetříte majetek firmy i svůj výdělek. Základem úspěchu je mít správně sjednanou smlouvu a mít povědomí o tom, na jaká pojistná rizika se vztahuje. Máte přehled o škodních událostech, před nimiž vás „pojistka na blbost“ ochrání?

Co zahrnuje pojištění odpovědnosti z výkonu zaměstnání?

Jako řádný zaměstnanec jste zodpovědní za svěřené hodnoty. Za škodu, kterou svému zaměstnavateli způsobíte, nesete zodpovědnost až do 4,5 násobku průměrného hrubého měsíčního platu.

Pojistka se vztahuje na škody zaviněné na majetku, zdraví či financích, které zaviníte v rámci pracovně právního vztahu. Tuto vzniklou škodu musí váš zaměstnavatel uhradit třetí osobě. Také si můžete sjednat připojištění, které vás ochrání před škodami, které zaviníte při řízení motorových vozidel, VZV, či ztrátě svěřených předmětů (notebook, služební telefon a jiné).

Z pojistky „na blbost“ dokonce uhradíte i pokutu nebo penále. Jedná se o případy, kdy zanedbáte termíny například pro podání daňového přiznání, nestihnete smluvně sjednaný termín dokončení zakázky či předání produktu. Ovšem pro tento případ musíte mít navíc přímo tvz. připojištění „Pokuty a penále“, které navýší výslednou cenu pojištění.

Jak se stanovuje cena pojištění odpovědnosti?

Podmínkou pro sjednání je uzavřená pracovní smlouva a to na dobu určitou či neurčitou, popřípadě Dohoda o provedení pracovní činnosti. Ovšem pozor. Pokud máte sjednaný pouze zkrácený úvazek, pojišťovna vám může činit problémy, popřípadě krátit plnění.

Pojišťovna vám nastaví pojistné podle vykonávaného zaměstnání a zvolené výše spoluúčasti. Výši spoluúčasti si volíte sami. Jaké jsou možnosti? Každá pojišťovna má své vlastní smluvní podmínky. Obecně počítejte se spoluúčastí ve výši 1000 Kč, 10 % či 25 %. Její nastavení vždy pečlivě konzultujte s finančním poradcem, který s vámi smlouvu uzavírá.

Smluvně sjednané pojištění odpovědnosti
Při sjednávání pojištění z výkonu zaměstnání si dejte pozor na zkrácený úvazek.

💡 Tip: Věnujte pozornost článku ohledně hlášení pojistné události: Jak nahlásit pojistnou událost?

Kdy „pojistka na blbost“ nefunguje?

Podobně jako například životní pojištění, má sjednání pojištění odpovědnosti ze zaměstnání své zákonitosti. Pro získání plnění z této specifické pojistky se nutně musíte vyvarovat některých kritických momentů. Které výluky z pojištění vás mohou reálně ohrozit?

Jedná se především o tyto problémy:

  • Ztráty a škody na majetku či zdraví, jež zaviníte prokazatelně pod vlivem návykových či psychotropních látek.
  • Pokud dojde k poškození zařízení v důsledků vaší nedostatečné nebo chybné údržby.
  • Vyrobení vadného kusu výroku či neodbornou manuální činností. Pokud například při práci v oddělení sanity svou nešikovností zaviníte pád umyvadla, pojišťovna vám při nahlášení škodní události poskytne plnění. Ovšem pokud ho budete montovat do koupelny u zákazníka a instalaci provedete špatně, nárok na plnění vám zaniká.
  • V případě, že nedodržujete předepsané pracovní a bezpečnostní postupy a vznik škody je ze strany pojišťovny vyhodnocený jako vaše hrubá nedbalost.
  • Pokud pracujete na pozici pokladní, pojišťovna vám z pojištění nepokryje vámi zaniněné manko.
  • Škody, které prokazatelně vzniknou vaší úmyslnou činností.
  • Ztráta a škoda na majetku, které jsou zaviněny z výkonu funkce statutárního orgánu.

Srovnání „pojistky na blbost“ u různých pojišťoven

Návštěva pojišťovny za účelem vytvoření srovnávací kalkulace je dnes téměř samozřejmostí. Její výhodou je osobní kontakt s finančním poradcem, který danou problematiku zná a bude nápomocný v jejím optimálním sestavení.

Ovšem každý z vás je jinak pracovně vytížený, a proto se nabízí jako alternativa využití internetového srovnávače. Nabídku na internetu berte spíše jako nezávaznou. Má vám vypomoci pouze se základním rozhodnutím, na kterou finanční instituci se orientovat.

Co se u jednotlivých pojišťoven nabízí? Při zadání těchto parametrů (plat 20 000 – 30 000 Kč, spoluúčast 10 % a občasné řízení vozidla) je možné získat tyto cenové nabídky:

ČSOB pojišťovna: 2160 Kč/rok

Generali Česká pojišťovna: 2568 Kč/rok

Kooperativa: 2660 Kč/rok

Hasičská vzájemná pojišťovna: 2720 Kč /rok

Zdroj: https://kalkulacka-pojisteni-odpovednosti.nablbost.cz/srovnani-nabidek-pojisteni#nabidka

Srovnání nabídky pojiš´toven přes web je pouze orientační

💡 Tip: Přečtěte si také článek zaměřený na problematiku ochrany spotřebitele, který nakupuje prostřednictvím internetu: K čemu slouží pojištění internetových rizik?

Kalkulačka pojištění odpovědnosti z výkonu zaměstnání Generali

Než podepíšete smlouvu o pojištění, srovnejte si nabídky různých pojišťoven. Rozdíly najdete nejen ve výsledné ceně, ale také v rozsahu krytí pojistných plnění.

Jednotlivé kalkulace raději proberte také se svým zaměstnavatelem. Vyhnete se tak nemilému překvapení při nenadálé pojistné události. Jak by mohla vypadat vaše „pojistka na blbost“ sjednaná u České pojišťovny uvádí následující tabulka.

 Je sjednaná pro pracovníka reklamačního oddělení, který zodpovídá za svěřené hodnoty, nepracuje s manipulační technikou, ani neřídí referentské vozidlo. Na základě jeho hrubého příjmu ve výši 28 000 Kč je doporučené pojistné krytí na částku 130 000 Kč. Územní platnost pojištění se vztahuje na ČR. Výslednou cenu pojištění ovlivňuje obchodní sleva ve výši 20 % a také sleva za bezhotovostní platbu.

Základní rozsah pojištěníLimit plnění 130 000 KčSpoluúčast 911 Kč
Řízení + skupina BNepožadovánoNepožadovánoNe
Řízení + obsluha prac. strojůNepožadovánoNepožadovánoNe
Ztráta svěřených věcí10 000 Kč10 %, minimálně  1000 Kč230 Kč
Penále a pokutyNepožadovánoNepožadovánoNe
Vadná manuální práce a chybná obsluhaNepožadovánoNepožadovánoNe
Přeprava včetně nakládky a vykládkyNepožadovánoNepožadovánoNe
    
Celková cena pojištění   1 141 Kč
Sleva za bezhotovostní placení   23 Kč
Obchodní sleva 20%   231 Kč
Výsledná cena pojištění  900 Kč
Zdroj: Generali Česká pojišťovna

Povinné ručení je zákonem nařízené pojištění bez něhož v podstatě nesmíte za volant. Pojištění odpovědnosti z výkonu zaměstnání je podobně nezbytné pro řidiče služebních vozů, ale také obsluhu techniky. U dalších profesí je jeho sjednání dobrovolné. Avšak i jako řadový administrativní pracovník či úředník můžete způsobit fatální chybu, která vás bude stát nemalé finanční prostředky. Sjednání pojistky tedy vyhodnoťte podle své aktuální životní situace a pracovní pozice.

Copywriterka se zájmem o cestování, historii, ekonomii a cizí jazyky. Mojí specializací jsou dlouhé a podrobné články a studie.