Spoření

Kolik je ideální finanční rezerva domácnosti?

Finanční rezerva naší domácnosti vytvoří pevný základ pro nečekané události, které mohou narušit náš rodinný rozpočet. Ačkoliv jsou příjmy mnoha lidí více než slušné, často se soustředí primárně na to, za co své vydělané peníze utratí. Málo z nich disponuje dobrou finanční rezervou. Proto, když jejich nečekané výdaje převáží jejich příjmy, nemají z čeho brát. Pojďme si společně říct, proč je důležité mít finanční rezervu domácnosti a jak jí dosáhnout.

Proč je důležité mít finanční rezervu?

Víte, kolik peněz by jste si měli odkládat stranou? Operativní finanční rezerva domácnosti slouží k pokrytí finančních nákladů, které mají nečekaný dopad na náš rodinný rozpočet – nutná oprava auta, oprava pračky atd. Tato rezerva poslouží k výpadku příjmů v horizontu 1 – 6 měsíců. To znamená, že bychom měli mít vytvořenou rezervu na pokrytí výdajů naší domácnosti na šest měsíců.

Nečekané situace nelze předvídat. Proto je důležité, abychom na takové situace byli připraveni. Může se jednat o výdaje malého charakteru, jako je oprava ledničky, po nečekané výdaje způsobené náhlou životní situací – dlouhodobá nemoc, ztráta zaměstnání atd.

Co když se do takové situace dostaneme a nemáme vytvořenou finanční rezervu? Nastane situace, kdy nevýhodně rozprodáváme majetek, půjčujeme si od rodiny a přátel, nebo rušíme stavební spoření. Ideální finanční rezerva domácnosti je šestinásobek všech měsíčních výdajů naší rodiny. Pokud bude ovšem vyšší, tím lépe. Pokud měsíčně na výdajích utratíme částku 30 000 Kč, finanční rezerva domácnosti by měla být alespoň 180 000 Kč.

Finanční rezerva domácnosti představuje jistotu, která nám pomůže přečkat horší časy při výpadku příjmů. Měsíčně si budeme odkládat 10 – 15 % příjmů stranou k jejímu vytvoření. Finanční rezerva nám zajistí nejen finanční jistotu při výpadku příjmů, ale zároveň se budeme cítit klidnější.

Evidence výdajů

Vytvoříme si detailní soupis všech položek, které měsíčně odvádíme. Na nic nezapomeneme. Zaznamenáme si veškeré výdaje na bydlení (hypotéka, nájem), pojištění, operativní leasing, internet, telefon, zájmové kroužky dětí, jídlo, drogerie atd. To nám pomůže získat přehled o celkových měsíčních výdajích naší domácnosti. Jestli se nám budou zdát příliš vysoké, může nás to motivovat k jejich snížení. Například, když si zřídíme nižší paušál za telefon, nebo levnější pojištění. Konečnou sumu všech měsíčních nákladů naší rodiny vynásobíme šesti a získáme částku, kterou bychom měli mít neustále odloženou stranou a peníze z ní čerpáme pouze v nezbytných případech.

Jestliže disponujeme částkou vyšší než je šestinásobek nákladů naší domácnosti, můžeme prostředky vložit do výhodných investičních produktů jako jsou akcie, nebo podílové fondy.

Výdaje
Naše měsíční výdaje vynásobíme šesti

Kam uložit finanční rezervu domácnosti?

Finanční rezerva domácnosti by měla být likvidní, to znamená, že co nejrychleji a v plném rozsahu k dispozici. Vhodný je spořící účet, který je vedený bez poplatku. Banky nabízí úročení sazbou dle aktuálního sazebníku. Převod peněz na běžný účet je možný kdykoliv a okamžitě.

Dlouhodobá finanční rezerva domácnosti

Při tvorbě finanční rezervy bereme v potaz i naše finanční cíle. V případě, že si chceme pořídit vlastní bydlení, vytvořit si kapitál pro finanční nezávislost, nebo zajistit našim dětem lepší budoucnost, budeme si odkládat prostředky k dosažení těchto cílů.

Předpokládáme, že tuto finanční rezervu budeme potřebovat nejdříve za pět let. Nenecháme tedy tyto prostředky ležet volně na běžném, nebo spořícím účtu, ale budeme je investovat. V době inflace není příliš moudré mít velké finanční zásoby na běžném účtu, jelikož tak každý měsíc, rok ztrácíme.

Vhodné je tedy investovat do akcií, kryptoměn, dluhopisů, státních dluhopisů, fondů či nemovitostí. Ideální je investovat do toho, čemu alespoň trochu věříte a rozumíte. Investování vás tak může bavit a také v něm budete mít přehled.

Finanční rezerva domácnosti v ČR

Čísla z průzkumu, který zveřejnila Raiffeisen stavební spořitelna, jsou poměrně hrozivé. Statistiky ukázaly, že 19 % obyvatel nemá ušetřené žádné peníze. Dalších 28 % obyvatel disponuje s finanční rezervou do 20 000 Kč. Tato suma ani zdaleka neodpovídá výdajům na několik měsíců. Největší problém s tvorbou finanční rezervy mají mladí lidé do 34 let.

S tvorbou finanční rezervy můžeme začít takřka okamžitě. Pokud nemáme našetřeny žádné peníze, je pravidlo čím dříve tím lépe výstižné.

Finanční rezerva při podnikání

Jestliže jsme zaměstnaní, náš plat je každý měsíc stejný. Pokud však podnikáme, měli bychom být opatrnější a mít odloženou vyšší část peněz. Může se stát, že tržba z podnikání bude nižší, než jsme předpokládali. Nebo budeme potřebovat koupit nové vybavení, či nářadí. Také se může stát, že onemocníme. Pro takové případy je vždy důležité mít dostatečnou finanční rezervu, abychom neohrozili životnost našeho podnikání.

Ačkoliv krátkodobá finanční rezerva slouží k nečekanému výpadku příjmů v rozmezí pár měsíců až jednoho roku, ta dlouhodobá počítá s předem stanovenými finančními cíly. Finance pak lze použít na rozvoj podnikání, nákup vybavení, koupi auta pro účely podnikání, nebo nákup nemovitosti určené pro rozvoj podnikání. Střednědobé finanční rezervy poslouží například při úrazu, nebo dlouhodobé nemoci.

Úspory versus investice

Přestože máme odložený větší obnos peněz na běžném, či spořícím účtu, kde se nám výrazně nezhodnocují, je potřeba mít na paměti, že finanční rezerva domácnosti slouží primárně jako úspora peněz, které máme neustále k dispozici. Nepoužijeme tyto úspory k investování. A to ani za předpokladu, že by se investice mohla zdát jako velmi výhodná. Její návratnost by mohla trvat několik měsíců, či let a my se můžeme dostat do situace, že naše úspory budeme potřebovat velmi brzy. Pak by jsme si například museli vzít půjčku s nevýhodným úrokem. Investování jde ruku v ruce s finanční gramotností. A finančně gramotný je ten, kdo umí hospodařit s penězi a má odloženou část prostředků stranou.

Proč je nevýhodné půjčit si u banky?

Banky a další nebankovní instituce často z nečekaných událostí těží. Spoléhají totiž na fakt, že člověk, který nutně potřebuje peníze, si vezme půjčku i s velmi nevýhodným úrokem (často i nad 10 %), protože nemá na výběr. A to jim nahrává do karet. Lehce ovladatelný je totiž ten, kdo nemá pevnou půdu pod nohama. Kdežto člověk s pevnými finančními základy ji má.

To je jeden z mnoha důvodů, proč se vyplatí mít v domácnosti vybudovanou silnou finanční rezervu. Pokud to tedy jde a my se dostaneme do situace, kdy budeme potřebovat půjčit peníze, nejdříve poprosíme rodinu a příbuzné. Ti nám často rádi pomohou a my nebudeme muset platit nesmyslný úrok.

Nominální hodnota koruny
Silná finanční rezerva domácnosti je základ hospodaření s penězi

Pár tipů jak si vybudovat finanční rezervu domácnosti

Finanční rezervu domácnosti si vytvoříme v první řadě tím, že si budeme odkládat peníze stranou. Kromě toho můžeme pozměnit své zvyklosti a díky tomu ušetřit další peníze.

 • Prodejte nepotřebné věci a nekupujte další,
 • poohlédněte se po brigádě,
 • nestravujte se v restauracích,
 • najděte si levnějšího poskytovatele služeb – internet, telefon, elektřina, plyn atd.
 • dělejte si každý měsíc přehled o svých příjmech a výdajích,
 • neutrácejte za zbytečnosti,
 • odkládejte si do prasátka každý den 10 Kč,
 • noste u sebe jen určitou hotovost, ať vás to nenutí příliš utrácet,
 • pečlivě plánujte nákupy jídla,
 • omezte jízdu autem a choďte více pěšky,
 • přečtěte si knihy, které vám lépe pomohou pochopit funkci peněz,
 • nebojte se šetřit.
Píšu hodně a píšu ráda. Nejvíce mě baví lilfestylová a finanční témata.