Povinné ručení pro automobil
Jak vybrat nejlevnější povinné ručení?

Jak vybrat nejlevnější povinné ručení?

Odmaturovat a nastoupit do zaměstnání. To je představa maturanta, který již nemá zájem pokračovat ve studiu. Zaměstnavatelé však mají své požadavky ohledně praxe a také mnohdy hledají aktivního řidiče. Takže nezbývá nic jiného než absolvovat autoškolu a snažit se sbírat první řidičské zkušenosti. Víte, kde si sjednat povinné ručení nebo jak si ho obstarat co nejlevněji?

Je nutné mít povinné ručení?

Řádně sjednané a uhrazené povinné ručení je základní podmínkou pro užívání motorového vozidla na veřejné komunikaci. Jeho účelem je zajištění úhrady škody zaviněné vaším vozidlem na majetku a zdraví dalším účastníkům silničního provozu. Vztahuje se také na asistenční služby a ekologickou havárii, kterou můžete nehodou způsobit.

Má povinné ručení své limity?

Zaviněná škoda se může vyšplhat do astronomických částek, a proto je zákonem stanovená minimální částka pro limit povinného ručení v celkové výši 35 milionů korun. Poradci však doporučují její navýšení v závislosti na užívaném druhu vozidla a při cestách do zahraničí.

Maximální limit je stanovený na 250 milionů českých korun, ale běžně jsou uzavírané smlouvy s limitem 100 milionů korun českých (100/100).

Tip: O zodpovědném hospodaření s finančními prostředky se dočtete více v příspěvku Finanční gramotnost: co to je a jak s ní začít?

Jaké faktory ovlivňují cenu pojištění?

Zásadní vliv na zdražování povinného ručení má změna v přístupu autoopraven. Ty často volí možnost výměny celého autodílu místo jeho opravy. Důvodem je obava z bezpečnosti vozidla po nehodě. V rostoucích cenách se odráží také zvyšování platů pracovníků autoservisu.

Máte stejný vůz jako váš kamarád, a přesto se výše vašeho pojištění liší. Jak je to možné? Jedním z faktorů je odlišný přístup pojišťoven v uznávání bonusů, neboť vychází z jiných oceňovacích tabulek.  

Rozhodujícím kritériem je také věk řidiče. Rozdíly v cenách pojištění mezi dvacetiletým a padesátiletým řidičem se mohou pohybovat i v řádu několika tisíc.

Na výši pojistné částky povinného ručení mají vliv tyto faktory:

 • Druh a značka pojištěného vozidla.
 • Výkon vozu a rok jeho uvedení do provozu.
 • Užívané palivo, objem motoru.
 • Váš věk i bydliště.
 • Úhrn vašich řidičských zkušeností počítaný v měsících (bonusy, malusy).
 • Zvolený rozsah a limity plnění.
 • Frekvence plateb, doplňková pojištění.

Online kalkulačka pojištění pro řidiče

Online kalkulačka je výborným a pohodlným nástrojem, jak alespoň orientačně zjistit cenu povinného ručení.  Jaké údaje bude požadovat?

Je nezbytné zadat podrobné údaje o vozidle (typ vozu, palivo, výkon, rok výroby, cena vozu a další), údaje o pojistníkovi, zvolit možnost případné slevy, výši bonusu a zadat datum počátku pojištění.

Následně vám systém vyhodnotí situaci a ukáže cenovou nabídku jednotlivých pojišťoven včetně pojistných podmínek. Pro výběr vhodné pojistky uvažte veškeré podmínky a benefity, ne pouze cenu pojištění.

Povinné ručení uhradí vzniklou škodu
Mladická nezkušenost začínajících řidičů navyšuje cenu povinného ručení

Tip: Mladí řidiči jsou považovaní za rizikovější a to jim výrazně zdražuje cenu pojištění. Přečtěte si také 1 tip, který vás konečně naučí, jak šetřit

Úspora při sjednání povinného ručení

U řidičů je ceněná zkušenost a to se odráží také na udělování bonusů, které mají přímý vliv na cenu pojištění. Co dělat pokud jste mladým a nezkušeným řidičem?

Nabízí se možnost uzavřít povinné ručení na jiného člena rodiny, který má letité zkušenosti v řízení vozidla a dostatečnou zásobu bonusů.

Ovšem pozor. Uvědomte si, že jako nezkušený řidič máte větší šanci, že způsobíte dopravní nehodu. Za nejrizikovější jsou považovaní řidiči ve věku do 28 let. Pokud způsobíte dopravní nehodu, povede to k okamžitému zdražení veškerých smluv o povinném ručení pro člověka, na kterého jste pojištění uzavřeli.

Další možností, jak získat slevu je uzavření povinného a havarijního pojištění v rámci jedné smlouvy. Také stojí za to porovnat cenu jednotlivých pojišťoven prostřednictvím srovnávačů.

Za zmínku stojí také zvolená frekvence platby. Některé pojišťovny udělují slevy při platbě na období jednoho roku (12 měsíců).

Zajímavou možností pro mladého řidiče je pojištění bonusu. Co to v praxi znamená? Pojišťovna uděluje slevy za každých 12 měsíců bez nehody. Při způsobení dopravní nehody přicházíte o 36 měsíců bezeškodného průběhu.

Mladý řidič má možnost si zvýhodněný bonus pojistit na 3 roky. Pokud se mu podaří po celou tuto dobu jezdit bez nehody, jeho pojištění bude ve finále levnější. V opačném případě musí výši pojištění doplatit.

Povinné ručení pro motorky

Provoz motocyklu, stejně jako automobilu, vyžaduje sjednání povinného ručení. Při jízdě bez povinného ručení můžete být pokutováni.

Nejnižší pojistné limity jsou stejně jako u auta 35 milionů korun. Co potřebujete pro sjednání pojistné smlouvy?

Nejjednodušší je doložit finančnímu poradci technický průkaz. Z něj je možné vyčíst údaje o osobě pojistníka, značce motocyklu, výkonu a objemu motoru, zda bude motocykl užíván pro osobní nebo služební účely. Důležitý je také údaj o aktuálním bonusu i počtu pojistných událostí.

Nabídku jednotlivých pojišťoven si také snadno porovnáte na internetu. Pro zodpovězení nejasností je možné využít online poradce nebo přímo navštívit pobočku určité pojišťovny.

Povinné ručení pro řízení motocyklu
Také provoz motocyklu vyžaduje sjednání řádného povinného ručení

Tip: Chraňte nejen ostatní, ale také svůj majetek sjednáním havarijního pojištění. Ušetříte si tím nemalé finanční škody a trhliny v rodinném rozpočtu. Čtěte také Nástroj k zbohatnutí: finanční páka

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je produktem, který naopak ochránit váš dopravní prostředek a hradit škody způsobené vám při jeho provozu. Vztahuje se na něj pojištění proti vandalismu, odcizení, střetu s lesní zvěří, asistenční služby (odtah vozidla, zajištění náhradního ubytování), živelným pohromám (krupobití, záplavy, vichřice, požár).

Ovšem samotné sjednání pojistné smlouvy o havarijním pojištění nestačí. Je nezbytně nutné pravidelně ověřovat a řešit technický stav provozovaného vozidla (měnit letní pneumatiky za zimní, pravidelně doplňovat olej, řešit stav brzdných destiček, mít platné STK). Vyhnete se tak nemilému překvapení při snížení úhrady pojistného plnění při dopravní nehodě.

Obdobně jako povinné ručení je možné havarijní pojištění uzavřít online. V rámci smlouvy se sjednává také spoluúčast, která má vliv na finální výši ceny pojištění.

Než si sjednáte havarijní pojištění, promyslete si tyto oblasti:

 • Způsob a frekvence užití vozidla.
 • Rozsah řidičských zkušeností.
 • Značka vozu i jeho technický stav.
 • Stáří vozu (u nového vozu jednoznačně pojistku sjednat, u starších vozidel zvážit).
 • Výše spoluúčasti.

Než uzavřete pojištění dopravního prostředku je nutné uvážit nebo se poradit se obchodním zástupcem pojišťovny o správném nastavení parametrů pojištění. Povinné ručení můžete také vypovědět šest týdnů před ukončením jeho platnosti a přejít k jiné pojišťovně.

Pokud více cestujete do zahraničí, je rozumné posílit pojištění asistenčních služeb. Naopak jestliže vám vůz slouží pouze k základní dopravě do zaměstnání a obstarání nákupů, stačí vám jen základní balíček a není nutné jeho cenu zbytečně navyšovat. Ideálem je být kvalitně zajištěný pro případ kolize a za rozumnou cenu.

Copywriterka se zájmem o cestování, historii, ekonomii a cizí jazyky.