SPZ na přání

Jak funguje SPZ na přání?

SPZ na přání je trendem posledních let a dělá našeho motorového broučka zcela originálním. Kolik zaplatíme za SPZ na přání? Jaká jsou pravidla pro vlastní SPZ? Je vlastní SPZ přenositelná? Všechny důležité informace se dočtete v následujícím článku.

SPZ na přání

Důvody, proč si lidé pořizují SPZ na přání, jsou různé. Někdo chce být originální, jiný chce mít jistotu, že si svou značku lépe zapamatuje. Často si řidiči dávají na SPZ čísla, která pro ně mají osobní význam, jako třeba datum narození. Věří, že jim tato čísla přinesou bezpečnost za volantem. Podnikatelé mají vepsaný název své firmy. Rodiče jméno dítěte. Někteří řidiči název svého mazlíčka.

Požadavky pro SPZ na přání

SPZ s vlastním textem umožňuje novela zákona č. 56/2001 Sb. od ledna roku 2016. Ačkoliv si text můžeme volit sami, musíme dodržet několik pravidel. Tím základním je počet znaků. U osobních automobilů musí registrační značka obsahovat 8 znaků, u motorek 7 znaků a u mopedů je to 5 znaků.

Podmínky pro SPZ na přání

Při návrhu vlastního textu na SPZ musíme dodržet několik podmínek:

 • SPZ musí být zcela originální, nelze volit text, který již existuje,
 • nesmíme použít jakékoliv hanlivé, urážející, rasistické či neslušné výrazy,
 • text musí obsahovat alespoň jednu číslici,
 • nesmíme použít interpunkci, diakritiku, nebo speciální znaky,
 • vyvarujeme se písmenům G, CH, Q, O a W, ty není možné pří návrhu registrační značky použít,
 • vyvarujeme se také zkratkám veřejných orgánů, například MVCR, PCR apod.

Řidiči nejčastěji používají SPZ se jménem nebo humornými a lehce zapamatovatelnými výrazy (například TRA-BANT1).

Registrace

Posouzení a registrace SPZ na přání provádí úřady obcí s rozšířenou působností v místě registrace vozidla. Centrální registr vozidel hlídá, aby nebyly vydány dvě registrační značky s totožným textem.

Při registraci musíme předložit žádost s osobními údaji a navrhovaným textem SPZ na přání. Žádost můžeme napsat volnou formou, nebo si ji stáhnout na stránkách Ministerstva dopravy ČR (Žádost o vydání tabulky s registrační značkou). Fyzická osoba vyplní své jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. Právnická osoba vyplní název, IČO a adresu sídla společnosti. Písemnou žádost není možné vyplnit online. Podáme ji tedy na úřadě osobně, poštou, nebo prostřednictvím datové schránky. Čekací doba je 15 dnů. Dostupnost SPZ na přání si můžeme ověřit přímo na úřadě obce s rozšířenou působností nebo v centrálním registru vozidel. Předejdeme tím totožnosti naší SPZ s jinou registrační značkou.

Rezervace SPZ na přání

Registrační značku s vlastním textem si můžeme také zarezervovat. Podáme si žádost na rezervaci dané SPZ, a jestliže ji úřad schválí, platí tato rezervace po dobu 6 měsíců. V tomto období nesmí úřad vydat SPZ se stejným textem jinému žadateli. Během této doby buď podáme žádost o registrační značku na příslušném úřadě, nebo po uplynutí 6 měsíců tato rezervace automaticky zanikne. V daném období můžeme mít pouze jednu rezervaci na fyzickou, nebo právnickou osobu. Poplatek za prodloužení rezervace je 500 Kč.

Kolik zaplatíme?

Za vlastní registrační značku si musíme zaplatit. Cena jedné SPZ s vlastním textem je 5 000 Kč. To znamená, že za dvě značky na automobilu zaplatíme 10 000 Kč. V případě motorky nám stačí pouze jedna státní poznávací značka, tedy zaplatíme 5 000 Kč.

V případě odcizení musíme zažádat o novou státní poznávací značku v plné výši pořizovací ceny. Text však nesmí být stejný jako na odcizené značce. Při poškození (například po dopravní nehodě), můžeme SPZ vyměnit za novou. Poplatek je 600 Kč.

registrační značka
Cena jedné SPZ s vlastním textem je 5 000 Kč .

Přenositelnost

SPZ na přání je přenositelná, stejně jako běžná státní poznávací značka. Musí mít však stejného majitele a je možné ji použít pouze na jednom vozidle. Nelze ji samostatně prodat jiné osobě.

Při prodeji automobilu si můžeme SPZ na přání přeregistrovat na jiné vozidlo. Prodej a koupě auta je tak ideální čas. Jestliže nové auto ještě nemáme, můžeme si tuto značku zarezervovat na dobu 3 měsíců. Jestliže se rozhodneme vozidlo prodat s registrační značkou, musíme dodržet několik podmínek. Tou první je, že automobil nesmíme prodat do zahraničí. Další podmínka říká, že převod je možný pouze mezi fyzickými, či právnickými osobami. Není tedy možné, že svou registrační značku převedeme na právnickou osobu.

V případě dědictví vozidla s vlastní registrační značkou se stane nabyvatel vozidla také provozovatelem této SPZ.

Můžeme vyhledat majitele podle SPZ?

Jestliže nás zaujal originální text na registrační značce a chceme vědět, komu vozidlo patří, tak tuto informaci na internetu nenajdeme. Osobní informace o majiteli automobilu mají pouze instituce jako je pojišťovna, policie a úřad, u kterého má majitel auto registrováno.

Veřejně zjistíme pouze tovární značku a druh vozidla. Dále zjistíme pojišťovnu, u které je sjednáno povinné ručení (na stránkách České kanceláře pojistitelů). Veřejně dostupná je také doba trvání pojištění odpovědnosti.

Standardní registrační značka

Klasická státní poznávací značka osobního automobilu je obdélníková tabulka. V ní jsou vyobrazena černá písmena a číslice na bílém podkladu, které identifikují konkrétní vůz. Na poznávací značce najdeme také označení státu pro cestování do zahraničí. Státy EU mají jednotný prvek modrého pruhu. Prodej automobilů je neodmyslitelně spojen s zaregistrováním nebo přeregistrování vozu.

Další registrační značky

SPZ mohou být také barevně odlišné. Jedná se například o:

 • Modré písmo na bílém podkladu – auta diplomatů.
 • Černé písmo na žlutém podkladu – stavební, zemědělské a vojenské stroje.
 • Zelené písmo na bílém podkladu – testovací vozidla nebo vozidla, která zatím nebyla schválena k provozu.
 • Číselné značky – Armáda ČR.
 • Černé písmo na bílém podkladu s červeným okrajem – automobily na vývoz.
 • Černé písmo na zeleném papírovém podkladu – jednorázový doklad s omezenou platností (převoz vozidla od prodejce do místa registrace).
 • Závodní vozidla – na SPZ mají písmeno R a číslo 01 až 14 (kód kraje).
 • Veteráni – na SPZ mají písmeno V a kraj je označen číslicí (stejně jako u závodních vozidel).

Přečtěte si další zajímavý článek na téma půjčka vs leasing na auto nebo na téma jak vybrat povinné pojištění.

Píšu hodně a píšu ráda. Nejvíce mě baví lilfestylová a finanční témata.