Česká národní banka
Česká národní banka

Bankovnictví a jeho místo ve finančním světě

Objasněte si v tomto článku, k čemu slouží bankovnictví a jaké je jeho místo ve finančním světě.

Bankovní systém tvoří soustava institucí, které v rámci jedné země poskytují bankovní služby. V České republice se jedná o dvoustupňový systém, který tvoří centrální banka a komerční (soukromé) banky. Banky jsou podnikatelskými subjekty ve finančním světě. Jejich základní funkcí je příjímání vkladů od veřejnosti, tato funkce podléhá přísné regulaci.

Obchodní společnost, která se chce stát bankou, musí předem splnit všechny podmínky a získat od naší centrální banky bankovní licenci.

Bankovní licence

Centrální banka ČR vydává bankovní licenci. Bankovní licence je potvrzení o tom, že banka splnila všechny zákonné požadavky a vytvořila takové provozní předpoklady, aby mohla poskytovat služby v licenci označené. Od chvíle, kdy je bankovní licence vydaná, podléhá banka dozoru centrální banky. Centrální banka kontroluje, jestli banka při své činnosti plní všechny podmínky a dodržuje všechna pravidla stanovená platnými právními předpisy.

Česká národní banka

Centrální bankou je Česká národní banka, která není podnikatelským subjektem. ČNB je státní institucí. Česká národní banka pečuje o stabilitu našeho státu ve finančním světě, cenové oblasti, zajišťuje bezpečné fungování a rozvoj celého finančního systému. Dohlíží nad celým finančním trhem a přispívá k jeho regulaci vydáváním vyhlášek, opatření a metodických pokynů.

Instituce, která navrhuje zákony pro oblast celého finančního trhu je Ministerstvo financí ČR. ČNB je hlavním dozorovým orgánem nad bankami podnikajícími v ČR. Průběžně na činnost bank dohlíží a provádí kontroly. V případě neplnění povinností může bankám udělit sankci.

Česká národní banka
Česká národní banka

Bankovní služby

Banky poskytují například:

 • příjímání vkladů
 • poskytování úvěrů
 • platební styk
 • vydávání a spravování platebních prostředků
 • investiční operace
 • devizové operace
 • další služby

Druhy bank

Bankovní sektor je část finančního trhu, který představuje banky. Banky se dělí podle toho, na jaké služby se zaměřují:

 • retailové banky (poskytují služby spotřebitelům)
 • obchodní banky (poskytují služby podnikatelům)
 • hypoteční banky
 • investiční banky
 • stavební spořitelny
 • rozvojové banky
 • exportní banky

Samoregulace v bankovnictví

Většina bank, které podnikají v ČR, je sdružena v České bankovní asociaci. ČBA je nekomerční právnická osoba založená bankami a slouží k reprezentování společných zájmů bank navenek a také k samoregulačním aktivitám. Důležitým dokumentem pro banky sdružené v ČBA je etický kodex ČBA vydaný pod původním názvem Kodex bankovní etiky v roce 1993.

Bankovní tajemství

Zákon o bankách určuje, že se na všechny bankovní obchody a peněžní služby bank vztahuje bankovní tajemství. Jedná se o zákonnou povinnost bank chránit informace o svých klientech a o službách, které jim poskytují.

Banky musí na základě písemného vyžádání poskytnout informace o záležitostech klienta bez jeho souhlasu například:

 • soudu
 • soudnímu exekutorovi
 • orgánu činnému v trestním řízení
 • správci daně
 • orgánum sociálního zabezpečení
 • zdravotní pojišťovně
 • úřadu práce ČR
 • ministerstvu financí

Pokud vás článek ohledně finančnictví zaujal můžete si také přečíst článek o tom, jak správně hospodařit s penězi a ušetřit?