plátce DPH
Mezi hlavní nevýhody plátců DPH patří náročná administrativa

Kdo je plátce DPH?

Plátce daně je osoba, která uskutečňuje zdanitelná plnění v rámci své podnikatelské činnosti. Registrace k DPH může být povinná nebo dobrovolná (na základě vlastní žádosti). Povinná je v případě, pokud obrat za nejvýše 12 po sobě jdoucích měsíců překročí částku 1 milion korun. Osoba musí podat přihlášku k registraci DPH do 15 dní po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila obrat. Plátcem DPH se osoba stává od prvního dne druhého měsíce následujícího měsíce, ve kterém překročila obrat. Pokud se stanete plátcem DPH budete mít své daňové identifikační číslo (DIČ). DIČ je platné v celé EU.

Kdy je výhodné být plátcem DPH?

 • jestliže je většina vašich zákazníků plátcem DPH
 • pokud máte vyšší výdaje než přijmy za nakoupené zboží – stát podnikateli vrátí částku, o kterou se tyto dvě DPH liší
 • na zboží nakoupené od dodavetele se uplatňuje vyšší sazba DPH, než u zboží, které prodáváte zákazníkům

Kdy je nevýhodné být plátcem DPH?

Velkou nevýhodou pro plátce DPH je náročná administrativa. Plátce má povinnost vystavovat daňové doklady pro své zákazníky, vést a podávat daňové přiznání k dani z přidané hodnoty a podávat kontrolní hlášení. Daňové doklady i evidenci je ze zákona nutné archivovat 10 let. Být plátcem DPH je nevýhodné také:

 • v případě že vaši zákázníci nejsou plátci DPH
 • pokud se na zboží nakoupené od dodavatele uplatňuje nižší sazba DPH a na zboží prodáváné zákazníkům zvýšená sazba DPH
plátce DPH
Mezi hlavní nevýhody plátců DPH patří náročná administrativa

Jak zjistím, kdo je plátce daně?

Plátce daně můžete zjistit pomocí registru plátců DPH poskytovaného ministerstvem financí ČR nebo prostřednictvím www aplikace ARES, kterou také poskytuje ministerstvo financí ČR.

Registr plátců daně z přidané hodnoty

K přehledu o plátcích daně z přidané hodnoty byl vytvořen registr plátců DPH, ve kterém můžete vyhledat a ověřit data o plátcích DPH zveřejněná ministerstvem financí ČR. Pro vyhledávání subjektu je nutné zadat jeho daňové identifikační číslo. Vyhledávat můžete také podle obchodního jména, jména a příjmení, rodného čísla nebo zadáním IČO.

Registr ARES

Pro vyhledávání také můžete použít systém ARES (administrativní systém ekonomických subjektů), který zpřístupňuje data o ekonomických subjektech registrovaných v ČR. Právnické osoby můžete vyhledávat podle obchodního názvu firmy nebo jejího identifikačního čísla. Fyzické osoby naleznete po zadání jména.

Kdo je nespolehlivý plátce DPH?

Podle zákona o DPH je označen jako nespolehlivý plátce, takový plátce daně, který závažným způsobem nedodrží své povinnosti vztahující se ke správě daně. Podnikatel může být označen jako nespolehlivý plátce pokud:

 • má dluh na DPH mininálně 500 tisíc Kč
 • se zapojil do obchodů, u kterých byl správcem daně z odůvodněné obavy vydán zajišťovací příkaz, který ale nebyl včas uhrazen
 • po dobu minimálně 3 kalendářních po sobě jdoucích měsíců byl evidován nedoplatek minimálne 500 tisíc Kč
 • opakovaně porušuje povinnost s následkem vyměření či doměření daně podle pomůcek
 • nereaguje na výzvy a nedoloží potřebné informace
 • uvádí falešné údaje ohledně skutečného sídla společnosti

Dále si můžete přečíst výborné články o finanční gramotnosti, nebo o tom jak si vytvořit pasivní příjem.