hledání práce

Skončila mi podpora v nezaměstnanosti: co dál dělat?

Skončila mi podpora v nezaměstnanosti, co dělat? Podpora v nezaměstnanosti nám pomůže překonat období, kdy se ocitneme zcela bez příjmů. Doba, po kterou nám stát vyplácí podporu v nezaměstnanosti, se odvíjí od našeho věku. Lidé do 50 let mají nárok na podporu po dobu 5 měsíců. Lidé ve věku 50 – 55 let po dobu 8 měsíců a nad 55 let je to 11 měsíců. Výše podpory v nezaměstnanosti se během této doby snižuje. Co dělat, když tato doba uplyne a my jsme stále nenašli zaměstnání? To si řekneme v našem článku.

Skončila mi podpora v nezaměstnanosti

Jestliže nám skončila podpora v nezaměstnanosti a my jsme stále nenašli práci, může nám pomoci i nadále stát. Musíme však splnit několik podmínek a také počítat s tím, že to na přílišné rozhazování nebude.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je určen pro ty, kdo nevychází se svými příjmy, aby pokryli náklady na bydlení. Jeho výše se pohybuje v rozmezí několik stovek až tisíc korun na měsíc. Není důležité, zda bydlíme v nájmu, nebo máme nemovitost v osobním vlastnictví. Abychom dosáhli na příspěvek na bydlení, musí naše výdaje na bydlení přesáhnout 30 % příjmů domácnosti (v Praze 35 %). Výši příspěvku vypočítáme jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení (ty stanoví vláda) a čistým příjmem domácnosti. Tento rozdíl vynásobíme koeficientem 0,30 (v Praze 0,35).

Přídavky na děti

Přídavek na dítě je sociální dávka určená nezaopatřenému dítěti, které žije v rodině s nízkými příjmy. Tento příspěvek je určen na pokrytí nákladů spojených s výchovou a výživou dítěte. Má na něj nárok každá rodina, která má čistý příjem nižší, než je 3,4 násobek životního minima rodiny. To je minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních potřeb.

Tabulka životního minima podle různých typů domacností

Životní minimum se odvíjí od věku dítěte a podle počtu dospělých osob v domácnosti.

Osoby v domácnostiŽivotní minimum
1 dospělý3 860 Kč
2 dospělí6 750 Kč
1 dospělý a dítě (5 let)5 520 Kč
2 dospělí a dítě (5 let)8 720 Kč
2 dospělí a 2 děti (8 a 16 let)11 940 Kč
2 dospělí a 3 děti (5, 8 a 16 let)13 910 Kč

Výše přídavku na dítě

Výše přídavku na dítě se liší podle jeho věku.

Věk dítětePřídavek
0 – 6 let630 Kč
6 – 15 let770 Kč
15 – 26 let880 Kč

Můžeme mít také nárok na přídavek ve zvýšené míře. V takovém případě by částka uvedená v naší tabulce byla navýšena o 500 Kč. Nárok na přídavek ve zvýšené míře má rodina, v niž má některý člen příjem:

 • ze závislé činnosti (alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce),
 • ze samostatně výdělečné činnosti,
 • nemocenského pojištění,
 • důchodového pojištění,
 • podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
 • z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku,
 • z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství.
job wanted
Jakmile nám skončí podpora v nezaměstnanosti, může nám i nadále pomoci stát.

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi pomůže lidem, kteří kvůli nedostatečným příjmům nemohou uspokojovat své základní životní potřeby. Týká se tří dávek: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Abychom na některou z dávek dosáhli, musíme splnit několik podmínek.

Příspěvek na živobytí je určen pro zajištění stravy, oblečení, hygienických potřeb a dalších nutných věcí žadatele. Jeho výše se vypočítá jako rozdíl nákladů na živobytí a příjmem jedince (či rodiny). Od tohoto rozdílu odečteme přiměřené náklady na bydlení (maximálně 30 % příjmu osoby nebo rodiny). Každá žádost se zohledňuje individuálně, podle konkrétní situace žadatele.

Doplatek na bydlení pomůže žadateli uhradit odůvodněné náklady na bydlení. Žadatel získá tuto dávku, jestliže je v hmotné nouzi a splňuje podmínky pro získání příspěvku na bydlení (náklady na bydlení přesahují 30 % jeho příjmů). U stanovené výše doplatku na bydlení nám musí po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstat částka na živobytí.

Mimořádná okamžitá pomoc je určena všem, kdo se dostali do nepříznivé životní situace. Například situace, kdy nám hrozí újma na zdraví a naše příjmy jsou nižší než částka existenčního minima. Mimořádná událost (živelná pohroma). Nezbytné náklady na vzdělání pro nezaopatřené dítě. Situace, kdy hrozí sociální vyloučení (po propuštění z výkonu trestu) a další.

Rekvalifikace

Jestliže nám skončila podpora v nezaměstnanosti a my stále nemůžeme najít zaměstnání, můžeme se přihlásit na rekvalifikační kurz, který nám zprostředkuje úřad práce. Při rekvalifikaci máme nárok na podporu 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání. Podmínky pro zařazení do rekvalifikačního kurzu:

 • musíme být v evidenci ÚP,
 • musíme být zdravotně způsobilí pro absolvování kurzu a výkonu nové profese,
 • rekvalifikace bude potřebná – naše dosavadní vzdělání nám neumožňuje získání vhodného pracovního místa,
 • rekvalifikace bude účelná – jakmile ukončíme kurz, budeme mít reálnou šanci k získání zaměstnání,
 • máme odpovídající kvalifikační předpoklady pro absolvování daného kurzu a výkonu profese (například příslušný stupeň vzdělání).

Předčasný starobní důchod

Lidé ve vyšším věku, kteří se ocitnou na ÚP, mají často velký problém najít nové zaměstnání. Mají však možnost odejít do předčasného starobního důchodu. V posledních letech stoupá počet lidí, kteří tuto možnost volí. Muži, kteří mají důchodový věk 63 let, mohou v letošním roce odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. Ženy, které mají důchodový věk vyšší, než 63 let, mohou odejít také v 60 letech. Ty ženy, které mají důchodový věk nižší než 63 let, mohou odejít nejdříve 3 roky, před jeho dosažením. Pro výpočet důchodu při předčasném odchodu můžeme využít kalkulačku.

Píšu hodně a píšu ráda. Nejvíce mě baví lilfestylová a finanční témata.