Rekvalifikace zaměstnání
Rekvalifikace otevírá nové možnosti.

Rekvalifikační kurzy: Jaké jsou nejoblíbenější a jak se připravit?

Ztratili jste práci? Nebo přemýšlíte o výpovědi z té stávající a naprosté změně oboru? Ve všech těchto případech vám může pomoci vhodně vybraný rekvalifikační kurz. Ztráta práce není nic příjemného, na tom se asi shodneme všichni. Na druhou stranu i setrvání v zaměstnání, které vás nenaplňuje, může být ekvivalentem pekla. Nebo možná pracujete v segmentu, který vás až tak úplně nebaví. Variant může být více.

Tip: Pokud se chcete naučit psát na internet, tak můžete vyzkoušet bezplatný kurz a stáž copywritingu zde.

V dnešní těžké době není výpověď ze strany zaměstnavatele nic raritního, fluktuace ve firmách je značná. Přitom možností znovunalezení zaměstnání je málo, v některých městech poptávka mnohonásobně převyšuje nabídku. V Praze je situace opačná, ale zase jsou zde vyšší náklady na život. Jak najít východ z této prekérní situace? V první řadě je důležité nalézt smysluplnou činnost jako náplň volného času.

A to může být právě nějaký zajímavý rekvalifikační kurz, který vám nejen užitečně vyplní volný čas, ale zároveň vám rozšíří obzory, poskytne vhled do problematiky různých oborů a v neposlední řadě mnohonásobně zvýší šance při hledání práce.

Přečtěte si náš článek o tom, jak Češi spravují osobní finance v době koronaviru a možná budete překvapeni.

Chcete vědět, jak správně vybrat nejlepší rekvalifikační kurz a na jakých místech hledat směrodatné informace? Pak rozhodně čtěte dále.

Co si představit pod pojmem rekvalifikace?

Odborné publikace vysvětlují pojem rekvalifikace takto: 

Jedná se o soustavnou činnost vedoucí k získání nové kvalifikace, popřípadě k rozšíření kvalifikace stávající. Je určena všem uchazečům a zájemcům o nové zaměstnání.

Encyklopedické statě doplňují základní body, na které se hledí při výběru či doporučení kurzů uchazečům. Záleží především na:

 • Dosavadní kvalifikaci zájemce
 • Zdravotním stavu zájemce
 • Věku zájemce
 • Schopnostech a fyzických predispozicích zájemce
 • Preferencích zájemce

Takto jsou zhruba shrnuta kritéria, podle kterých se pro uchazeče vybírá vhodný rekvalifikační kurz. Cílem je zvolit si co možná nejlepší možnost, tudíž se doporučuje nehledět pouze na své schopnosti, ale v rámci mezí také na svá přání a touhy. Vaší metou by mělo být vybrat si po absolvování kurzu práci, která vás bude nejen živit, ale i bavit (pokud to je alespoň trochu možné).

Odborníci také ve spojitosti s pojmem „rekvalifikační kurzy“ uvádějí přívlastek akreditované. To znamená, že tyto kurzy smějí provádět jedině akreditovaná pracoviště, popřípadě vzdělávací nebo zdravotnická zařízení, která poskytují oficiální akreditované vzdělávací programy.

V neposlední řadě je nutné si uvědomit rozdíl mezi placenými a „neplacenými“ kurzy.

 1. Rekvalifikační kurzy placené

To jsou takové, které si vyberete sami z nabídky veřejných kurzů, a cele si je zaplatíte.

 1. Rekvalifikační kurzy „neplacené“

Tedy ty zabezpečované úřady práce. Sjednává je příslušný úřad práce, v jehož evidenci jste vedeni jako uchazeči o zaměstnání, přičemž rekvalifikace není nárokovatelná, tzn. vy si o kurz požádáte, ale je zcela v kompetenci (a na úvaze) úřadu práce, zda vám bude kurz poskytnut. Výhodou je, že úřad platí veškeré výdaje, tzv. kurzovné – to většinou bývají náklady na dopravu, ubytování a stravu. Když však uchazeč kurz nedokončí, může být až na půl roku vyškrtnut z evidence úřadu práce.

Jaké jsou nejoblíbenější rekvalifikační kurzy?

Zajímavé rekvalifikační kurzy jsou k dispozici v mnoha oborech. Nejucelenější seznam naleznete na internetových stránkách MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí), kde můžete libovolně vybírat z kurzů ekonomie, managementu, účetnictví, gastronomie, administrativy, ale i mnohých dalších.

Velice důležitým aspektem je místo vašeho bydliště – nabídka kurzů se totiž značně liší mezi jednotlivými městy. Nejvíce možností pochopitelně budete mít ve velikých městech, jako je Praha, Brno, Plzeň nebo Olomouc, ale zde mnohem rychleji dochází k obsazení kurzů, tudíž se může stát, že než se rozhodnete, už budou všechna místa zabraná. Citace pracovníků úřadu práce hovoří jasně:

Vybírejte vždy pečlivě a dbejte také na poptávku ve vašem městě – nemá smysl absolvovat např. kurz kosmetičky, když ve vašem bydlišti je největší zájem o účetní a administrativní pracovníky.

Dle informací z Google jsou pěti nejčastěji vyhledávanými rekvalifikačními kurzy:

 • Kurz účetnictví (+ mzdové poradenství)
 • Kurz asistent pedagoga
 • Kurz svářeč
 • Kurz elektrikář
 • Kurz kadeřnice
Zhruba 60 % absolventů rekvalifikačních kurzů se podaří najít novou práci během jednoho roku.

Seznam uvádí pětici nejvyhledávanějších rekvalifikačních kurzů, tak jak je uživatelé zadávají do vyhledávače Google a tyto kurzy lidi také nejvíce zajímají. Například kurz pedagogického asistenta se objevil při změně školství a otevření mnoha těchto pracovních míst. Velikou výhodou některých z uvedených kurzů je možnost přihlásit se na ně bez nutnosti mít vystudovanou specializovanou střední, nebo dokonce vysokou školu. Tyto kurzy jsou nejlepší v tom, že otevírají nové možnosti takřka všem, bez ohledu na vzdělání nebo předchozí zaměstnání.

REKVALIFIKAČNÍ KURZ ÚČETNICTVÍ

Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky, kteří chtějí zcela změnit své pracovní zaměření. Program je nejlepší pro pečlivé osoby s organizačními schopnostmi, které mají smysl pro detail. Na druhou stranu je kurz účetnictví skvělý i pro stávající účetní a administrativní pracovníky, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti.

V kurzu se probírají mimo jiné i tato témata:

 • Účty, mzdy, majetek, zásoby
 • Daňová evidence, příjmy a výdaje, postupy účtování, DPH, silniční daň

Délka kurzu: od 12 do 18 dnů (záleží na místě konání)

Cena kurzu (pro samoplátce): od 9 do 11 000 Kč (záleží na místě konání)

REKVALIFIKAČNÍ KURZ ASISTENT PEDAGOGA

Kurz je vhodný i pro osoby se základním vzděláním nebo výučním listem, u kterých je ale práce asistenta podmíněna právě absolvováním tohoto kvalifikačního kurzu. Absolvent může posléze vykonávat podpůrné výchovné práce. Rekvalifikace je vhodná i pro osoby s dokončeným středoškolským vzděláním pedagogického směru, s dokončenou VOŠ, popřípadě vysokou školou se zaměřením na pedagogiku. Tito absolventi mohou ve školách provozovat vysoce specializovanou výchovnou činnost, např. práci s žáky se speciálními potřebami, nebo s integrovanými žáky.

Organizátoři kurzů vesměs výuku rozvrhují takto:

 • 80 hodin teorie
 • 40 hodin praxe ve školském zařízení
 • Zpracování zadaných úkolů prostřednictvím e-learningu (u konkrétních poskytovatelů, ne všude)

Cena kurzu (pro samoplátce): od 7 do 15 000 Kč

REKVALIFIKAČNÍ KURZ SVÁŘEČ

Absolvent získává průkaz svářečský a paličský (pro svařování kovů) a platný vazačský průkaz (pro vázání břemen). Kurz je vhodný pro držitele výučního listu, pečlivé a šikovné osoby s citem pro detail.

Organizátoři kurzu v různých městech předesílají, že celkový rozsah kurzu bývá kolem 200 hodin (s menšími odchylkami dle jednotlivých pracovišť), přičemž teorii je věnováno zhruba 20 hodin, zbytek tvoří praxe. Výuka probíhá vesměs několik měsíců po menších úsecích, aby si uchazeč zvykl a získal co nejvíce zkušeností.

Cena kurzu (pro samoplátce): od 12 do 40 000 Kč (záleží na délce kurzu a místě konání)

REKVALIFIKAČNÍ KURZ ELEKTRIKÁŘ

Do rekvalifikačního kurzu elektrikář se smějí přihlašovat držitelé výučních listů, klidně z nepříbuzných oborů. Absolvent bude moci pracovat jako elektromontér, provozní elektrikář, revizní technik, stavební elektrikář, apod.

Organizátoři upozorňují, že výuka trvá zhruba 400 hodin, z čehož kolem třetiny zabírá teorie, zbytek praktická výuka. V některých městech zadávají i samostudium v délce dalších 100 hodin. Pokud se chcete ponořit do hloubky problematiky, můžete se na některé akreditované střední škole přihlásit i na zkrácené jednoleté až tříleté studium, které lze stíhat při práci.

Je jisté, že kurz elektrikář patří mezi nejdelší a nejdetailnější, ale vzhledem k tomu, že se zabývá poněkud nebezpečným elementem, není se čemu divit. Lektoři kurzů navíc dodávají: 

Rekvalifikace na elektrikáře patří v České republice mezi nejoblíbenější a skutečně hojně využívané.

Cena kurzu (pro samoplátce): od 20 do 50 000 Kč (záleží na délce kurzu a místě konání)

REKVALIFIKAČNÍ KURZ KADEŘNICE

Další kurz, který mohou využít i osoby bez středního vzdělání, neboť nahrazuje výuční list v oboru Kadeřnické služby. Výuka má délku zhruba 600 hodin (polovina teorie, polovina praxe). Uchazeč se musí naučit zejména:

 • Stříhat vlasy
 • Barvit vlasy
 • Melírování
 • Trvalou ondulaci
 • Ošetřování poškozených a nekvalitních vlasů
 • Práci s vlasovou kosmetikou
 • Individuální poradenství klientkám

Podle slov organizátorů se musí každý zájemce připravit na to, že se dozví i základy z anatomie a dermatologie, poněvadž ty nejlepší rekvalifikační kurzy jdou s teorií opravdu do hloubky.

Cena kurzu (pro samoplátce): od 20 do 30 000 Kč

Další oblíbené rekvalifikace

Mezi další velmi žádané rekvalifikační kurzy patří:

 • Rekvalifikační kurz kosmetička

Délka kurzu: pro osoby se základním vzděláním 600 hodin, pro středoškoláky 300 hodin

Cena kurzu: od 15 do 20 000 Kč

 • Rekvalifikační kurz obsluha strojů CNC

Délka kurzu: kolem 130 hodin teorie a 160 hodin praxe

Cena kurzu: od 25 do 39 000 Kč

 • Rekvalifikační kurz manipulace vysokozdvižných vozíků

Délka kurzu: kolem 20 hodin teorie a 100 hodin praxe

Cena kurzu: od 10 do 17 000 Kč

 • Rekvalifikační kurz pracovník v sociálních službách

Délka kurzu: zhruba 160 hodin

Cena kurzu: od 8 do 12 000 Kč

 • Rekvalifikační kurz masér

Délka kurzu: zhruba 150 hodin

Cena kurzu: od 13 do 18 000 Kč

 • Rekvalifikační kurz automechanik

Délka kurzu: zhruba 300 hodin

Cena kurzu: od 20 do 30 000 Kč

 • Rekvalifikační kurz řidič kamionu

Délka kurzu: zhruba 200 hodin (v intervalu 2 až 3 měsíců)

Podmínky: věk alespoň 24 let, řidičský průkaz sk. B, zdravotní způsobilost včetně psychotestů

Cena kurzu: od 30 do 40 000 Kč

 • Rekvalifikační kurz chůva

Délka kurzu: zhruba 160 hodin

Cena kurzu: od 15 do 20 000 Kč

Znovu opakuji, že uvedené ceny jsou zprůměrněné z částek, které se odvíjejí od toho, v jakém městě kurz probíhá. Stejně tak je to s délkou kurzů – zatímco např. ve Strakonicích mohou kurzu věnovat 120 hodin, v Praze tomu samému oboru věnují 400 hodin. Podáte-li si žádost o rekvalifikaci na svém úřadu práce a vyhodnotí-li tento, že splňujete všechny podmínky uchazeče, nemusíte se o peníze starat – veškeré kurzovné za vás zaplatí právě úřad práce.

Dobrou investicí do budoucna je i absolvování kurzu finanční gramotnosti.

Stáže a kurzy

V některých oborech se spíše než s pojmem rekvalifikační kurz setkáte s pojmem kurzu nebo stáže. Jedná se o různé kurzy jednotlivých schopností jako jsou jazyky, kdy je nejvíce žádaná angličtina a němčina. Stáže jsou jakousi vstupenkou pro mnoho lidí do oborů, kde ještě nemají tolik zkušeností. Dostávají potřebné informace a na oplátku vykonávají určité činnosti, které již v oblasti zvládnou. Jedná se o takový režim mezi školou a prací. Některé stáže jsou placené a jiné nikoliv.

Jak se na rekvalifikační kurz dobře připravit?

Rekvalifikační kurzy by neměly být strašákem, nýbrž možností rozvíjet své dovednosti a rozšířit pole působnosti. Ať už se rozhodnete pro zajímavé kurzy ze zdravotnictví nebo řemesla, pamatujte, že se není čeho obávat a že všichni lektoři vyvíjejí maximální úsilí, aby vám vyšli vstříc a připravili vás adekvátně na budoucí povolání.

Nezáleží na tom, v jakém městě kurzy probíhají – Olomouc, České Budějovice, Znojmo, Praha, Zlín, a mnohá další – pokaždé se můžete spolehnout na prvotřídní kvalitu a profesionální přístup přednášejících. Na konci kurzu vás sice nečeká maturita, popřípadě státnice, nicméně spousta projektů je ukončena závěrečnou zkouškou, po jejímž složení dostanete certifikát o absolvování kurzu. Není tedy moudré podceňovat přípravu.

Následujících pět triků by vám mělo pomoci lépe zvládnout rekvalifikaci, a to beze stresu a obav:

 1. Pečlivě si vyberte oblast/obor rekvalifikace
 2. Buďte zpraveni o záležitostech kurzu předem
 3. Nestyďte se zaznamenávat si zajímavé poznatky
 4. Zaměřte se na rozvrh vašeho času
 5. Učte se doma a nenechávejte nic náhodě

Nyní se na každý z bodů podívejme trochu podrobněji.

Pečlivě si vyberte oblast/obor rekvalifikace

Zásadní bod celého procesu rekvalifikace je vybrat si takovou oblast, která je vám blízká a v které se v budoucnu můžete uplatnit. Nikdo vás jistě nepodceňuje a hlavně nezrazuje, ale věnujete-li se celý život např. kosmetice, bylo by minimálně překvapivé, vybrali byste si kupříkladu zdravotnický kurz.

Výhodné je například rozvíjet již získané znalosti. Vystudovali jste ekonomiku? Pak pro vás bude vhodné zvolit kurz marketingu a managementu, kde si osvěžíte získané znalosti a dozvíte se mnoho nových informací. Jste od přírody pečliví, detailní, až puntičkářští? Vsaďte na kurz účetnictví a mzdového poradenství a neprohloupíte!

Buďte zpraveni o záležitostech kurzu předem

Heslo „Vždy připraven“ je v souvislosti s rekvalifikací více než na místě. Nenutíme vás číst stohy odborných knih a biflovat teorii dopředu – přece jenom od toho je tu právě onen kurz – ale zjistit si základní informace rozhodně není na škodu.

Každý kurz by měl ideálně mít své vlastní webové stránky, kde se dozvíte o zaměření projektu, tématech jednotlivých přednášek, cílech praxe a způsobu ukončení kurzu. Alespoň tyto informace byste měli znát, nejenže se budete snáze orientovat, ale navíc získáte i trochu toho sebevědomí do začátku.

Potřebujete půjčit? Podívejte se na náš výběr nejvýhodnějších půjček na trhu.

Nestyďte se zaznamenávat si zajímavé poznatky

Většina vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů je zaměřena v první řadě na praxi, ale nějaké té teorii se zkrátka nevyhnete. Není dobré ji podceňovat a věřit, že vše důležité se dozvíte z praktických ukázek.

Odborníci radí: „Noste si na hodiny alespoň malý zápisník. Zapište si nové poznatky klidně v krátkých bodech a zbytek dohledejte v klidu doma. Mít ucelené poznámky se každopádně velmi vyplatí.“

Neholdujete-li psaní zápisků v ruce, noste s sebou klidně notebook nebo tablet.

Zaměřte se na rozvrh vašeho času

Pod pojmem „time management“ si můžete představit proces efektivního rozvržení času. Většinu rekvalifikačních kurzů lze plnit při škole, případně při zaměstnání, ale rozvrhnete-li si čas špatně, bude pro vás vše daleko chaotičtější a stresovější.

Promyslete si tedy hned na začátku, jak skloubíte rekvalifikaci s vašimi dalšími povinnostmi. Vezměte v potaz např. následující:

 1. Mohu požádat o volno v práci kvůli kurzu?
 2. Nenaruší mi rekvalifikace školní rozvrh?
 3. Má mi kdo pohlídat děti?
 4. Mohu své rutinní povinnosti odložit na později?

Není dobré „vlítnout“ do rekvalifikace bez přípravy, poněvadž se přece jen jedná o specifický druh vzdělávání, který zabere značné množství času. Nepodceňujte proto sepsání „časového rozvrhu“ – jeho dodržování vám mimo jiné dodá pocit jistoty.

Učte se a nenechávejte nic náhodě

Opakování je matkou moudrosti – důkladným domácím studiem nikdy nic nezkazíte, právě naopak. Prolétněte alespoň letmým pohledem poznámky z hodin, praktické dovednosti můžete zkoušet na členech rodiny nebo přátelích, pokud je to alespoň trochu možné.

Vězte, že rekvalifikace není žádná primitivní věc, kterou zvládnete „levou zadní“. Je nutné přistupovat k ní pokorně a otevřeně, dobře se připravovat a věnovat oboru značné množství svého času. Ve skutečnosti se jedná o „zhuštění“ klidně i tříletého studia do několika set hodin, což není legrace. Odborníci na závěr dodávají, že rekvalifikace musí být jak účelná, tak potřebná.

Co to má být? Účelnost znamená, že po absolvování kvalifikačního kurzu vzniká reálná šance nalézt a získat zaměstnání. Potřebnost vyjadřuje, že dosavadní kvalifikace uchazeče neumožňuje získat adekvátní zaměstnání. V těchto případech vám bude rekvalifikace doporučena a s největší pravděpodobností i schválena úřadem (žádáte-li u něj).

Dobrým zaměstnáním si přijdete na slušnou mzdu a možná se konečně ponoříte do tajů šetření nebo investic.

Copywritingu se věnuji osmým rokem. Píši články na téma finance, marketing, zdraví, osobní rozvoj, psychologie. Mým spisovatelským snem je psát knižní recenze.