peníze na bydlení

Příspěvek na bydlení a podmínky pro jeho získání 2021

Příspěvek na bydlení slouží jako pomoc těm, kteří nevychází se svými příjmy, aby pokryli náklady na bydlení. Může se jednat jak o jednotlivce, tak rodinu. Abychom na příspěvek na bydlení dosáhli, musíme splnit několik přísných podmínek, které jsou dány zákonem.

Maximální výše příspěvku může dosáhnout až na 18 805 Kč měsíčně, podle počtu osob v domácnosti a místa bydliště. Minimální částka je 50 Kč na měsíc.

Kdy je možné žádat o příspěvek na bydlení?

Není rozhodující, zda je žadatel majitelem bytu, majitelem družstevního podílu, nebo je v nájmu. Důležité je, aby měl v bytě zřízeno trvalé bydliště. Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která žadatelům pomůže zmírnit výdaje za bydlení. Ty musí přesáhnout 30 % příjmů domácnosti (v Praze dokonce 35).

Do příjmu se započítávají všechny peníze, které přitečou do rodinného rozpočtu od všech členů domácnosti. A to včetně přídavků na dítě, důchodu, alimentů, rodičovského příspěvku a brigády. Rozhodným obdobím pro přiznání příspěvku na bydlení je uplynulé čtvrtletí a v něm rozdíl mezi čistými příjmy a veškerými výdaji za bydlení.

Do žádosti o příspěvek na bydlení se udávají příjmy všech osob, které v bytě skutečně žijí. Nemusí v něm mít zřízeno trvalé bydliště. To musí mít pouze osoba, která o příspěvek žádá. O příspěvek žádá vždy pouze jedna osoba za celou domácnost. Je možné ho nárokovat 3 měsíce zpětně a vzniká dnem podání žádosti.

Příspěvek na bydlení není zřízen paušálně. O každé žádosti se rohoduje individuálně. Jeho výše se pohybuje v rozmezí stovek až tisíců korun. Konečná částka bude stanovena podle rozdílu mezi čistým příjmem domácnosti a normativními, nebo skutečnými náklady vynásobenými koeficientem 0,30 nebo 0,35 (v Praze).

Kde žádat o příspěvek na bydlení?

Žádost o příspěvek na bydlení se podává na Úřadu práce ČR, který je příslušný podle místa bydliště žadatele. Kromě Žádosti o příspěvek na bydlení je nutné vyplnit také Doklad o výši nákladů na bydlení. Do něj je potřeba rozepsat veškeré náklady na bydlení. Každé tři měsíce je potřeba dokládat rodinné příjmy a náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí. To znamená, že se o příspěvek na bydlení žádá opakovaně, každé tři měsíce. Jestliže příspěvek nebude žadatelovi přiznán, může o něj zažádat znovu jakmile se sníží jeho příjmy.

Žádost je možné podat osobně v tištěné formě, nebo elektronicky s platným elektronickým podpisem, nebo přes datovou schránku. Formulář, který bude žadatel podávat osobně si může vyzvednout na příslušném úřadu práce, nebo zdarma stáhnout na intenetu a vyplnit doma.

U osobního podání je třeba mít s sebou následující doklady:

  • občanský průkaz,
  • rodný list dítěte do 15ti let,
  • doklad o výši nákladů za předchozí tři měsíce,
  • doklad o výši příjmů za předchozí tři měsíce.

V případě nájemního bydlení je potřeba doložit nájemní smlouvu, nebo výpis z účtu, ze kterého je nájem placen. Další výdaje na bydlení prokážeme například fakturami.

Výplácení příspěvku

Jakmile příslušný úřad práce obdrží žádost o příspěvek na bydlení, má na její vyřízení lhůtu 30 dní. Výplata příspěvku je jednou za měsíc, nejpozději však do konce měsíce, který následuje po měsíci, za který žadateli příspěvek na bydlení náleží. Jestliže úřad práce uzná nárok na příspěvek na bydlení, může být proplacen až tři měsíce zpětně.

Náklady na bydlení

U příspěvku na bydlení rozlišujeme skutečné náklady a normativní náklady. Výše normativních nákladů je dána zákonem.

U nájemních bytů se do nákladů započítá výše nájemného a výdaje za poskytované služby v souvislosti s užíváním bytu. Tedy plyn, elektřina, topení a voda. Dále výtah, osvětlení společných prostor, úklid společných prostor a komunální odpad. Náklady za užívání bytu, které se platí formou záloh, musí být zúčtovány jednou za 12 měsíců. Jakmile vznikl přeplatek, náklady na bydlení se automaticky o tuto částku sníží.

U družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví mluvíme o tzv. srovnatelných nákladech. Ty činí pro jednu osobu 2 128 Kč, pro dvě 2 912 Kč, pro tři 3 808 Kč a pro čtyři a více osob 4 592 Kč.

V žádosti musí být všechny výdaje na bydlení pečlivě rozepsány na jednotlivé položky. Ty se prokazují fakturami a výpisy z účtu.

Skutečné náklady budou žadateli počítány, jestliže v bytě či v domě žil celé čtvrtletí před podáním žádosti. Pokud zde celou dobu nežil, bude mu počítáno 80 % normativních nákladů. V případě, že dotyčná osoba pobírala příspěvek na bydlení v předešlém bytě, budou jí započteny náklady z předchozího bydliště. Počet posuzovaných osob musí být však stejný.

kalkulačka
Pro přiznání příspěvku na bydlení musí náklady na bydlení přesáhnout 30 % výdajů domácnosti.

Normativní náklady

Skutečné náklady na bydlení je potřeba porovnat s náklady normativními. Ty jsou stanoveny zákonem a představují průměrné náklady na bydlení. Počítají se podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. V normativních nákladech je zahrnuta cena nájemného, srovnatelné náklady a skutečné ceny služeb a energií. Počítá se z nich průměrná spotřeba a musí odpovídat přiměřené velikosti bytu pro daný počet osob.

Ačkoliv má nárok na příspěvek na bydlení každý, bez ohledu na to, jestli je vlastníkem bytu, nebo bydlí v nájmu, výše normativních nákladů se bude lišit. To může mít vliv na konečnou sumu příspěvku.

Normativní náklady nájemního bydlení 1.1.2021-31.12.2021

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel ve městě:

Počet osob v rodiněPraha Více než 100 000 obyv.50 000 – 99 999 obyv.10 000 – 49 999 obyv.Do 9 999 obyv.
1 8 775 Kč 6 965 Kč 6 637 Kč 5 653 Kč 5 476 Kč
212 205 Kč 9 729 Kč 9 279 Kč 7 934 Kč 7 689 Kč
316 337 Kč 13 099 Kč 12 511 Kč 10 752 Kč10 432 Kč
4 a více20 077 Kč 16 172 Kč 15 463 Kč 13 341 Kč 12 955 Kč

Normativní náklady v družstevních bytech a bytech v osobním vlastnictví 1.1.2021-31.12.2021

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel ve městě:

Počet osob v domácnostiVšechna města a obce v ČR
1 4 932 Kč
2 7 045 Kč
3 9 605 Kč
4 a více 11 944 Kč

Výpočet příspěvku na bydlení

Ná příspěvek na bydlení nedosáhne každý. Podmínky jeho získání jsou přísné a ovlivěny spoustou faktorů. Faktory, které určují jeho výši jsou čisté příjmy, výdaje na bydlení, místo bydliště a počet osob v domácnosti. Výše příspěvku na bydlení se vypočítá rozdílem normativních nákladů na bydlení a celkovým čistým příjmem domácnosti vynásobený koeficientem 0,30 (v Praze 0,35). Jestliže jsou skutečné náklady nižší než ty normativní, vypočítá se konečný výsledek z rozdílu skutečných nákladů na bydlení a čistým příjmem vynásobený také koeficientem 0,30 (v Praze 0,35).

Chcete se dozvědět jak si zajistit pasivní příjem? Přečtěte si o tom zajímavý článek.

Píšu hodně a píšu ráda. Nejvíce mě baví lilfestylová a finanční témata.