Rozpočet

4 Rady, jak snížit rodinný rozpočet

Ani vysoký měsíční příjem peněz nezajistí naši finanční stabilitu, pokud svůj rodinný rozpočet nesledujeme a dlouhodobě neplánujeme. Podle statistik z roku 2020 až 70 % domácností vyjde s penězi každý měsíc jen tak tak. Čím je to způsobeno? Neumí hospodařit s penězi. Přitom stačí dodržovat pár klíčových pravidel, díky kterým mohou náklady na svůj rodinný rozpočet snížit o několik tisíc korun měsíčně.

Jaký je náš cíl?

Stanovíme si cíl. Proč si chceme sestavit rodinný rozpočet? Jaký k tomu máme důvod? Nechceme nadále žít od výplaty k výplatě? Nebo se chceme rychleji zbavit dluhů? Rozpočet se nám bude lépe sestavovat, když budeme mít jasný záměr, kterého se budeme držet.

Jestliže chceme každý měsíc ušetřit alespoň 1000 Kč, abychom měli nějakou finanční rezervu, nebude to příliš složité. Stačí lehce upustit od zajetých zvyklostí. Pokud ovšem v časovém horizontu dvou let chceme našetřit 120 000 Kč na splacení půjčky, budeme si každý měsíc odkládat 5 000 Kč. Není to příliš složité. Stačí si udělat pořádek v příjmech a výdajích našeho rodinného rozpočtu. Možná zjistíme, kolik zbytečných věcí platíme.

Porovnáme rozdíl mezi našimi příjmy a výdaji

Při vedení záznamů o všech příjmech a výdajích naší domácnosti si uděláme perfektní obrázek o tom, jaká je naše finanční situace. Možná budeme překvapeni z toho, že realita je jiná, než jsme očekávali.

Evidence příjmů

Pravidelnou evidencí všech čistých měsíčních příjmů budeme mít jasný přehled o tom, kolik peněz každý měsíc do naší domácnosti přiteče. Do příjmů zahrneme mzdu, příjmy z podnikání, pasivní příjmy, rodičovský příspěvek, sociální dávky a důchod. Do pravidelných příjmů nezahrneme částky, jejichž hodnotu předem neodhadneme. Tudíž je nemůžeme počítat do splátky úvěru, nebo leasingu. Máme na mysli například dividendy, výhry ze sázení, či příjmy z prodeje akcií.

Evidence výdajů

Evidence výdajů je pro rodinný rozpočet ještě důležitější, než samotná evidence příjmů. Sepíšeme si všechny výdaje, které měsíčně musíme odvádět. Největší položkou je bydlení. Takže začneme hypotékou, nájmem a zálohami na energie. Dále zaevidujeme výdaje na půjčku, leasing, pojištění, telefon a internet. Tyto náklady jsou fixní a každý měsíc představují stejnou část. Dále si uděláme součet variabilních nákladů, jako jsou výdaje na pohonné hmoty, jídlo, drogerii, zájmové kroužky dětí a naše koníčky.

Pro lepší orientaci můžeme použít přímo aplikaci na rodinný rozpočet, nebo si vytvořit přehlednou tabulku v Excelu.

jak šetřit peníze
Pečlivě si evidujeme všechny příjmy a výdaje.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

Po sestavení jednotlivých položek porovnáme rozdíl mezi příjmy a výdaji. V případě, že jsou příjmy našeho rodinného rozpočtu vysoko nad hranicí výdajů, je vše v pořádku. Jakmile však zjistíme, že naše výdaje dlouhodobě převyšují příjmy, naše finanční rezervy se ztenčují. A to je obrovský problém. Musíme lépe pochopit, jak hospodařit s penězi. Začneme tím, že snížíme výdaje za méně potřebné produkty, jako je drahý tarif na telefon, kabelová televize a neomezené nákupy spotřebního zboží.

Lépe zhodnotíme, zda potřebujeme mít dvě auta v domácnosti a jestli si můžeme dovolit drahou dovolenou. Samozřejmě. Tyto kroky jsou vždy nepříjemné. Jsou však nezbytné, pokud chceme mít svůj rodinný rozpočet pod kontrolou. Uvedené příklady jsou jen zlomek toho, jak můžeme snížit rodinný rozpočet, abychom se nevystavili problémům.

Finanční rezerva

Finanční rezerva je základ v každé oblasti hospodaření s penězi. Peníze, které máme odložené stranou, mají sloužit výhradně k pokrytí nečekaných výdajů a výpadků příjmů (dlouhodobá nemoc, úraz, nezaměstnanost atd.).

Naše rezerva by měla představovat šestinásobek pravidelných měsíčních výdajů. Pokud tedy naše měsíční výdaje představují celkem 20 000 Kč, měli bychom mít odloženo alespoň 120 000 Kč. Peníze si odkládáme pravidelně, po menších částkách.

Finanční rezerva představuje jakousi jistotu, díky které zvládneme horší časy během výpadku příjmů, aniž bychom narušili náš rodinný rozpočet. Měsíčně bychom si měli odkládat 10  – 15 % příjmů bokem. Nejlépe na spořící účet. Na tyto finanční prostředky sáhneme tehdy, až je to nezbytně nutné.

Žijeme úsporně

Zdánlivé maličkosti mohou výrazně snížit náš rodinný rozpočet. Například, když klasické žárovky vyměníme za úsporné LED žárovky. Nebo když budeme zhasínat v pokojích, kde zrovna nejsme. Televize, která je trvale zapnutá může spotřebovat více energie, než všechna svítidla v domácnosti. Mrazák, který pravidelně neodmrazujeme, má až třikrát vyšší spotřebu. A co topení? Nemusíme celou zimu ve všech pokojích topit na 25°C.

Neplýtváme jídlem. Nakupujeme s rozmyslem a pouze takové množství, abychom všechno zkonzumovali. Když nám jídlo zůstane, nevyhodíme ho, ale zamrazíme. Hlídáme si výprodeje a porovnáváme ceny za zboží na různých e-shopech. Blíží se Vánoce? Zeptáme se blízkých, co skutečně potřebují, ať nekupujeme zbytečnosti. Šetříme pohonné hmoty. Pokud je to možné, zvolíme raději kolo, nebo veřejnou dopravu. Každý rok nemusíme jezdit na dovolenou k moři, vždyť i u nás je krásně. Pobyty a zájezdy vyhledáváme na slevových portálech. Probereme skříně se svými věcmi a nepotřebné kousky vyhodíme. Jen tak nejlépe zjistíme, co máme a co skutenčně potřebujeme.

Jídlo
Jídlo je nezbytnou součástí našeho života. I přesto něm dokážeme ušetřit.

Dnešní svět nabízí neomezené množství spotřebního zboží a produktů všeho druhu. Nenecháme se tím pohltit. Při každé koupené věci přemýšlíme, zda ji vážně potřebujeme, nebo prostě jen chceme. Způsobů, jak snížit rodinný rozpočet je spousta a většina z nich nás nestojí téměř žádné úsilí. Měsíčně tak můžeme ušetřit stokoruny až tisícikoruny.

Dluhy neřešíme dalšími dluhy

Zbavení se dluhů je jedním ze základních pilířů finanční gramotnosti. Jestliže je náš životní standard natolik vysoký, že podíl výdajů převyšuje naše příjmy, podnikneme veškeré kroky k redukci těchto výdajů. Za žádnou cenu si nepůjčíme další peníze na pokrytí nynějších nákladů. Ačkoliv se zbavíme části dluhů, nová půjčka zapříčiní nové splátky a obvykle ještě vyšší úroky. Naše dluhová propast se ještě rozšíří.

Nikdy si nebudeme půjčovat peníze na dovolenou, nebo vánoční dárky. Chvilková radost z pořízených věcí překryje stres z toho, že nebudeme moci uhradit splátku. Drahou dovolenou raději oželíme a strávíme čas s rodinou v naší krásné vlasti, třeba na chalupě u lesa. Naší prioritou na cestě ke zlepšení rodinného rozpočtu je zbavení se všech dosavadních dluhů.

Obálková metoda

Princip obálkové metody spočívá v tom, že si vytvoříme několik jednotlivých obálek, do kterých si každý měsíc odkládáme peníze. Jednou z možností je, že si do obálek odkládáme prostředky na finanční cíle (například splacení hypotéky). Další možností je, že do obálek dáváme peníze na běžné výdaje a během měsíce z nich čerpáme.

Nemusí se jednat o typické papírové obálky. Na rozdělení jednotlivých položek našeho rodinného rozpočtu můžeme využít moderní technologie. Zejména spořící účty, které zpravidla zřídíme online a jejich vedení je zdarma.

Typickým příkladem obálkové metody je procentuální rozdělení 50-30-20:

  • 50 % půjde na nezbytné výdaje jako je bydlení, jídlo, pojištění,
  • 30 % putuje na variabilní náklady jako oblečení, sport, dovolená, koníčky a zábava. Z této části můžeme odkrojit, jakmile do jiných kategorií budeme potřebovat přelít více prostředků,
  • 20 % odložíme na splátku půjčky, budování finanční rezervy a investování. Důležité je dodržet zadané pořadí.

Tento systém je poměrně jednoduchý a pomůže nám získat kontrolu nad naším finančním rozpočtem a financemi obecně. Je vhodný zejména pro ty, kdo nejsou příliš disciplinovaní, když mají celý obnos svých financí na jednom místě.

Píšu hodně a píšu ráda. Nejvíce mě baví lilfestylová a finanční témata.