Generální plná moc

Generální plná moc (vzor + podmínky)

Co je generální plná moc? Jaká práva a povinnosti má zmocněnec? Na jak dlouhou dobu je možné tento typ plné moci udělit? Všechny důležité informace jsme pro vás sepsali do jednoho článku. Zároveň můžete nahlédnout, jak vypadá vzor, stáhnout si PDF a jednoduše si tak generální plnou moc sepsat doma, uložit a vytisknout.

Generální plná moc pro všechny úkony

Tento typ plné moc se jednoduše řečeno vztahuje na všechny úkony. V případě, že potřebujete aby vás někdo zastupoval při jednání s finančním úřadem, pokud chcete prodávat nemovitost, ale nechcete se zabývat žádným papírováním. Generální plná moc k jednání za společnost znamená, že právnickou osobu zastupuje zmocněnec a má právo podepisovat smlouvy, vystavovat objednávky nebo podepisovat faktury.

Práva a povinnosti zmocněnce

Nejdříve si řekněme, kdo je kdo. Zmocněnec je ten, na kterého byla převedena práva od zmocnitele. Jaká jsou teda práva a povinnosti zmocněnce?

  • je oprávněn vykonávat veškerá právní jednání spojená s předmětem plné moci
  • může také přebírat veškeré písemnosti spojené s plnou mocí
  • povinnosti nejsou v občanském zákoníku přímo specifikovány
Generální plná moc vzor

Na jak dlouho dobu lze generální plnou moc uzavřít a kdy zaniká?

Máte v podstatě dvě možnosti. Můžete omezit udělení plné moci na dobu určitou, tudíž přímo označíte termín, kdy skončí její platnost. K tomu se váže i odpověď na otázku, kdy plná moc zaniká. Druhá možnost je na dobu neurčitou. Neoznačíte tedy žádné konkrétní datum a zánik plné moci musíte písemně potvrdit.

Kde a jak ověřit generální plnou moc?

Aby měla generální plná moc všechny náležitost je nutné úředně ověřit podpisy. To lze na Checkpointu, který je téměř na každé poště. Ověření podpisu vám zabere 5-10 minut a funguje tak, že se podepíšete před pracovnicí pošty do knihy a zároveň na dokument, aby bylo doložené a dohledatelné, že se skutečně jedná o váš podpis. Ověření jednoho podpisu stojí 30 Kč.

Přečtěte si také Jak hospodařit s penězi, jak šetřit nebo Jak nastavit životní pojištění

Psaní článků se věnuji ve volném čase čtvrtým rokem. Jinak jsem máma malého miminka, takže veškerý čas věnuji své dceři. Baví mě cestování, turistika a další všemožné aktivní trávení volného času.