inflace

8 způsobů, jak na ochranu peněz před inflací

Ochrana peněz před inflací je téma, kterým se zabývají všichni, kdo nechtějí přijít o své naspořené úspory.  Aby taky ne. Vždyť inflace v České republice už teď dosahuje téměř 6 %. Prognózy jsou takové, že relativně vysoká míra inflace potrvá ještě další dva až tři roky. Je tedy nutné, aby lidé nenechávali své prostředky na běžných účtech, ale investovali je. V našem článku si řekneme, jaká je nejefektivnější ochrana peněz před inflací.

Pro srovnání – v USA dosahuje inflace 6,2 %, což je nejvíce za posledních 30 let. V Bělorusku, Rumunsku, Litvě, či na Ukrajině dosahuje dokonce dvouciferných čísel. Ve Francii, Itálii, či Rakousku se pohybuje kolem 3 %. Ve Venezuele je výše inflace dokonce 1 946 %.

Co je inflace?

K inflaci dochází tehdy, kdy opakovaně rostou ceny za zboží a služby v dané ekonomice. V příkladu to znamená, že si dnes za 100 Kč koupíme méně rohlíků, než před rokem, kdy byla inflace 2,9 %. Inflace tedy snižuje hodnotu měny.

Proč je inflace tak vysoká?

Je to zapříčiněno nedostatkem nerostných surovin, materiálů a pracovních sil po zmírnění nejtvrdších koronavirových opatření. Inflace je díky tomu vyšší, než centrální bankéři původně odhadovali.

Investování jako ochrana peněz před inflací

Investování nám poslouží jako jediná ochrana peněz před inflací. Pokud se tedy rozhodneme investovat, budeme preferovat investice do hmotných aktiv, jejichž cena roste dlouhodobě zároveň s inflací. Každý zkušený investor nám řekne, že je důležité své prostředky diverzifikovat. To znamená, že je rozdělíme mezi více aktiv pro případ, že by hodnota některého začala výrazně klesat.

Investování je většinou dlouhodobá záležitost v horizontu několika let. Než se tedy do něj pustíme, měli bychom si udělat přehled ve financích. Musíme být připraveni na případnou ztrátu zaměstnání, či dlouhodobou nemoc. Uděláme si přehled o výdajích naší domácnosti (hypotéka, pojištění, potraviny), abychom měli dostatek finančních prostředků na tyto náklady. Nezapomeneme ani na finanční rezervu na nečekané výdaje.

Jakmile si uděláme přehled o svých financích, budeme vědět, kolik peněz si můžeme dovolit investovat. Nezapomeneme, že každá výhodná investice, je zároveň i riziková. Vždy tedy použijeme peníze, které si můžeme dovolit ztratit.

Ochrana peněz před inflací

Představíme si 8 aktiv, která nám pomohou ochránit naše finanční prostředky před vlivem inflace.

Zlato

O zlatě, jako investici se mluví čím dál častěji. Zlato si dokáže i z dlouhodobého hlediska zachovat svou hodnotu, nebo alespoň většinu z ní. Pokud se tedy rozhodneme své peníze diverzifikovat, měli bychom tuto nerosnou surovinu začlenit do našeho portfolia. Nevýhodou je, že z něj nemáme během let žádné výnosy.

zlaté cihly
O zlatě jako investici se mluví čím dál častěji.

Příjmy z pronájmu nemovitostí

Bydlení je jednou ze základních potřeb všech lidí. Mnoho z nich si však vlastní byt nepořídí, protože nedosáhnou na hypotéku. Proto tedy musí bydlet v pronájmu. Pronájem nemovitostí je jeden z nejlepších pasivních příjmů. Zároveň v době inflace hodnota nemovitostí roste, což můžeme projevit do výše nájmu.

Akcie jako ochrana peněz před inflací

Ochrana peněz před inflací je úzce spojena s nákupem akcií. Tím, že si koupíme akcie dané společnosti, získáváme podíl na jejím majetku. Stáváme se akcionářem. Než se ovšem rozhodneme investovat do tohoto druhu cenných papírů, poradíme se s někým fundovaným. Tedy s člověkem, který má v obchodování s akciemi zkušenosti. Jestliže chceme mít pravidelný příjem peněz, koupíme si akcie společnosti, která každý rok vyplácí dividendy. Musíme mít na paměti, že se stále jedná o rizikové aktivum. Proto je dobré počítat s dlouhodobým investičním horizontem. Vhodnou alternativou je energetický sektor (ČEZ), nebo bankovnictví.

Realitní fondy

Investice do nemovitostí stojí na přední příčce nejoblíbenějších investic v České republice. Je to zapříčiněno neustále rostoucími cenami za nemovitosti. Nemovitosti proto vedou v ochraně peněz před inflací. Ne každý si může dovolit investovat do nákupu domů, či bytů v hodnotách milionů. Principem nemovitostního fondu je kolektivní investování, kdy developer takto získává prostředky od tisíců drobných investorů. Tyto prostředky jsou poté využity při výstavbě komerčních prostor a kanceláří za účelem pronájmu, či následného prodeje. Realitní fondy poté vyplácí dividendy svým investorům, kteří si mohou přijít k nemalým výnosům.

Komodity

Nejbližším synonymem pro komoditu je slovo surovina. Komodity rozdělujeme do několika kategorií. Mezi ty základní patří kovy (zlato, stříbro, měď), energie (ropa, zemní plyn), zemědělské produkty (pšenice, kukuřice, kakao, bavlna) a maso a dobytek (vepřové maso atd.). S tímto druhem zboží se obchoduje bez rozdílu na kvalitě a dodávce od různých dodavatelů. Komodity nám mohou naznačit budoucí inflaci. Například tím, když roste cena ropy, roste následně i cena pohonných hmot.

pšenice
Komodity slouží jako ochrana peněz před inflací.

Protiinflační státní dluhopisy jako ochrana peněz před inflací

Protiinflační státní dluhopisy se vyplatí mít v portfoliu na ochranu peněz před inflací. Tyto dluhopisy mají takový výnos, který zrcadlí každoroční vývoj spotřebitelských cen. Tedy inflaci. Každoroční výnos je proto odlišný podle aktuálního vývoje. Protiinflační státní dluhopisy tedy vynáší více, než spořicí účty a další fondy peněžního trhu. Výhodou je, že tento výnos není zdaněný.

Dluhopisy

Dluhopis je cenný papír, který zavazuje emitenta k vyplacení peněžního obnosu, včetně úroku jeho majiteli. A to v konkrétním termínu. Před nákupem daných dluhopisů je důležité ověřit si ekonomické zdraví dané firmy. Nejvhodnější jsou ty dluhopisy, které jsou zajištěny reálným majetkem.

Podílové fondy

Jestliže se rozhodneme zhodnotit své úspory, nesmíme zapomenout na podílové fondy. Nespornou výhodou podílových fondů je, že nezáleží, kolik peněz investujeme. Záleží pouze na nás a na našich finančních možnostech. Další výhodou je to, že peníze máme kdykoliv k dispozici. To znamená, že je můžeme vybrat, kdy budeme chtít bez toho, abychom za to byli sankciováni. Odměnou za investování do podílových fondů je jejich zhodnocení o několik procent.

Přemýšlíte, jak snížit rodinný rozpočet? Přečtěte si článek na toto téma.

Píšu hodně a píšu ráda. Nejvíce mě baví lilfestylová a finanční témata.