Optimální finanční rezerva
Osobní finanční rezerva: Kolik šetřit?

Osobní finanční rezerva: Kolik šetřit?

Osobní finanční rezerva: Kolik šetřit?  Život přináší více i méně radostné okamžiky.  Především pro ty nepříznivé je dobré se dostatečným způsobem zajistit. Stanovení ideální výše rezervy je individuální. Vychází z platových poměrů a také životních potřeb každého z nás. Přemýšleli jste už někdy nad optimální výší vaší měsíční úložky?

Co se rozumí pod pojmem finanční rezerva?

Finanční rezerva je finanční obnos, který si střadatel pravidelně odkládá stranou. Může se jednat o příjem ze zaměstnání, podnikání, brigády, z pronájmu nemovitosti, dědictví či daru. Jejím účelem je pokrýt nenadálé výdaje domácnosti (nedoplatek za odběr elektrické energie, nákup nového elektrospotřebiče, nutnou opravu automobilu a další).

Finanční rezerva je v současné době nezbytným finančním nástrojem, který má zamezit zbytečnému zadlužování domácnosti či jednotlivce, popřípadě jejich pádu do dluhové pasti.  V případě spotřebování finanční rezervy je nutné řešit optimalizaci rodinného rozpočtu a finanční rezervu aktivně obnovit.

Jaká je optimální osobní finanční rezerva?

Finanční analytici se shodnou na názoru, že částka vaší finanční rezervy by měla odpovídat souhrnné výši vašich asi šesti měsíčních platů. Jak jste na tom vy? Je spoření vaší prioritou?

Nedávný průzkum Raiffeissen Bank realizovaný platformou Instant Research prokázal, že Češi odkládají měsíčně asi 1000 – 3000 Kč. Odkládání vyšších částek zvládají spíše kvalifikovanější zaměstnanci se zajímavějším příjmem.

Nižší příjem znamená vyšší nutnost vytváření rezervy. Právě tato skupina obyvatel je dluhovou spirálou ohrožena více. Proces vytváření rezervy je pro ně zdlouhavější a také pracnější, ale vnáší do jejich života více klidu a stability.

Finanční rezervu můžeme členit podle její časové dostupnosti. Rozlišujeme:

  • Operativní rezervu.
  • Krátkodobou rezervu.
  • Střednědobou rezervu.
  • Dlouhodobou rezervu.

Operativní versus dlouhodobá finanční rezerva

Operativní rezerva představuje finanční prostředky, které jsou nám dostupné téměř okamžitě. Jejím prostřednictvím máte možnost pohotově řešit vzniklou situaci. Jedná se o prostředky na běžném nebo spořicím účtu, vklady na termínovaném účtu (s fixací do 3 měsíců), hotovost.

Dlouhodobou rezervou se rozumí prostředky vložené na účtu doplňkového penzijního spoření (při splnění specifických podmínek je možné část prostředků vybrat), životním pojištění, popřípadě přímé investice do akcií.

Účelem dlouhodobé rezervy je spíše zajištění finančních prostředků pro důchodový nebo předdůchodový věk. Tento druh rezervy vytváříme v dlouhodobějším časovém horizontu a volbou správné investiční strategie máme reálnou šanci ovlivnit výslednou naspořenou částku.

Finanční rezervu si aktivně vytváříme během svého produktivního života. Pokud dojde k jejímu spotřebování, je nutné ji obnovit.

💡Tip: Věnujte pozornost také článku: Jak na bezpečné zhodnocení peněz?

Jak na krátkodobou rezervu?

Krátkodobou rezervou se rozumí prostředky uložené na termínovaných vkladech s fixací od 3 do 12 měsíců, investice do fondů peněžního trhu, nákup krátkodových dluhopisů, popřípadě vzácných kovů.

Za krátkodobou rezervu je možné považovat stavební spoření, kde klient spoří již více než šest let. Po splnění vázací podmínky je možné stavební spoření kdykoliv vypovědět a získat naspoření prostředky v perspektivě jednoho až tří měsíců dle podmínek dané stavební spořitelny.

Finanční rezerva pro hypotéku

Zakoupení nemovitosti je snem mnoha mladých lidí, ale cesta k němu je čím dál tím trnitější. Mnoho z nás považuje vlastní bydlení za cestu ke klidnějšímu a spokojenějšímu životu. Už žádné stěhování za nižším nájmem. Nově pořízený byt si můžete vybavit a zařídit podle svého gusta. Vše má však svůj háček.

Finanční instituce požadují vlastní úspory. Ideálně alespoň 10 %. Poskytování stoprocentních hypoték se stává pro banku rizikovou záležitostí, což se odráží také ve výši úrokových sazeb. Co naplat. Pokud uvažujete o vlastním bydlení financovaném hypotékou, musíte doložit dostatečné příjmy, finanční rezervu a také zajištění.

Jak rozumně šetřit peníze?

Nejprve si vytvořte reálný rozpočet a uvědomte si, s jakými výdaji se potýkáte. V další fázi popřemýšlejte nad jeho optimalizací. Zvažte, které výdaje by bylo možné snížit.

Jak hledat cesty ke snížení výdajů? Jednou z nich je změna stávajících poskytovatelů energetických či telekomunikačních služeb. Také výměna energeticky náročných domácích spotřebičů se projeví na výsledné faktuře.

Další možností je redukce zbytečných výdajů. Tato fáze může být pro některé z nás bolestná, ale je nutné si jí projít. Značkové oblečení lze na nějaký čas oželet a nahradit ho levnějším. Módní trendy se průběžně mění, tak proč raději nevsadit na nadčasovou módu.

Pokud je vaše finanční situace z důvodu ztráty zaměstnání či snížení příjmu horší, tak se raději nezadlužujte. Jediným rozumným a opodstatněným dluhem je hypotéka. Zahraniční dovolenou si dopřejte až ve chvíli, kdy se vaše finanční situace zlepší.

Finanční rezerva pro hypotéku
I pro získání hypotéky si musíte vytvořit finanční rezervu.

💡Tip: Čtěte také článek: Kolik je ideální finanční rezerva domácnosti?

Jednoduché tipy na vytvoření finanční rezervy:

  • Stanovte si vytvoření finanční rezervy jako svůj prioritní cíl a promyslete si svůj plán k jeho dosažení. Vše si klidně napište na papír nebo do PC. Snažte se držet stanoveného plánu a průběžně kontrolovat plnění stanovených cílů.
  • Po obdržení mzdy nebo příjmu z podnikání si vytvořte bilanci svých příjmů a výdajů. Do bilance přiřaďte také kategorii nečekaných výdajů. Následně vyhodnoťte, zda vám vaše finanční situace umožňuje vytvoření rezervy, či nikoliv. Pokud je výsledkem kladný zůstatek, snažte se kontrolovat, zda vaše reálné výdaje korespondují se stanoveným plánem. V opačném případě pouvažujte o brigádě, práci přesčas či jiném zdroji finančních prostředků.
  • Snažte se ze svého měsíčního příjmu každý měsíc ušetřit alespoň malou část (v ideálním případě alespoň 10 %) a s využitím bezpečného finančního produktu je alespoň trochu zhodnotit (spořicí účet, stavební spoření, termínovaný vklad).
  • Omezte neplánované utrácení. Pokud se vám kamarád omluví z plánované společné sportovní akce, snažte se ušetřené peníze odložit „stranou“. Mějte na paměti, že vám to umožní skvělé zážitky v budoucnu a nenaruší váš prioritní cíl na vytvoření aktivní finanční rezervy.

Vytváření osobní finanční rezervy se snažte vnímat pozitivně, nikoliv jako nutné zlo. Zodpovědným přístupem k práci s finančními prostředky si otevíráte cestu k plnohodnotnějšímu prožití a naplnění svého života. Dobře nastavená finanční rezerva vám umožní realizaci vašich snů a zároveň vás alespoň částečně ochrání v nepříznivých časech.

Copywriterka se zájmem o cestování, historii, ekonomii a cizí jazyky.