investice

Jak sestavit ideální investiční portfolio?

Návod na dokonalé investiční portfolio neexistuje. Každý z nás má jiné preference, finanční možnosti, očekávaný výnos a jinou míru ochoty riskovat. Investiční portfolio je tedy čistě individuální záležitost. Vytvoříme si ho tak, aby co nejvíce odpovídalo našim momentálním možnostem a okolnostem.

Knihy o investování

Existuje řada knih o investování, které nám mohou pomoci vybudovat naše investiční portfolio. Jednou z nich je kniha, kterou vydali profesoři Andrew Lo z Massachusettského technologického institutu (MIT) a Stephen Foerster z Ivey Business School Western University s názvem „In Pursuit of the Perfect Portfolio“. Deset osobností z finančního světa, včetně Harryho Markowitze, Billa Sharpea či Myrona Scholese, diskutují s autory knihy o tvorbě dokonalého investičního portfolia. To hlavní, co nám kniha řekne je toto – neexistuje žádný konsensus a žádné univerzální dokonalé portfolio.

Kontroverzní, dynamická a vyvážená investice

Kontroverzní složkou jsou investice s minimálním rizikem poklesu hodnoty. Oblíbené zejména mezi lidmi, kteří se bojí příliš riskovat. U kontroverzních investic je riziko téměř zanedbatelné, ovšem stejně tak i výnos. Řadíme mezi ně termínované vklady, spořicí účet, fondy peněžních trhů, dluhopisové fondy, které investují do dluhopisů s investičním ratingem (zejména státní dluhopisy). Můžeme mezi ně řadit i některé nemovitostní fondy. Musí mít však nízké úvěrové zatížení. Můžeme sem zařadit i některé akcie. Zejména akcie velkých světových firem, popřípadě státem spoluvlastněných podniků, které fungují v prosperujících oblastech.

Investiční portfolio můžeme poskládat celé z kontroverzních investic. Doba investice by však neměla přesáhnout pět let. V případě delších investic je lepší sáhnout po něčem dynamičtějším, protože míra rizikovosti klesá s délkou trvání investice. 

Dynamickou složkou jsou rizikové investice. Patří sem primárně akcie. Dále firemní dluhopisy (zejména u méně známých podniků), komodity (zlato, stříbro, platina atd.), které mají ještě větší výkyvy hodnoty než akcie. Případně investice do cizích měn.

Aby se nám dynamická investice co nejvíce vyplatila, naplánujeme ji na co nejdelší časové období (alespoň 20 let). Za dynamické portfolio považujeme takové, kde kontroverzní investice tvoří pouze 0 – 20 % celkového objemu.

Vyvážená investiční strategie je vhodná pro ty, kdo chtějí investovat na dobu delší než 5 let. Vyvážené investice zahrnují kontroverzní i dynamickou složku, přičemž ta dynamická tvoří 40 – 60 % z celkového objemu investic. Zbytek tvoří kontroverzní složka. Výnosnost této investiční strategie může být okolo 6 %.

Pro rozložení rizika na 25 let může vypadat naše investiční strategie následovně:

 • prvních 15 let vykazujeme dynamické investice,
 • následujících 5 let vyvážené investice,
 • posledních 5 let (až budeme mít co nejvíce peněz) nasadíme kontroverzní investice (s minimem rizika).

Investiční portfolio

Předtím, než začneme tvořit své ideální investiční portfolio, musíme si ujasnit své investiční cíle:

 • Jaký výnos očekávám?
 • Jaký pokles hodnoty mohu ustát?
 • Časový horizont investice?

Důležitým faktorem je i to, zda máme s investicemi nějaké zkušenosti. Jestliže ne, máme na výběr ze dvou možností. Buď se zaměříme na kontroverzní strategii, kdy je riziko ztráty hodnoty minimální, nebo využijeme služeb investičního poradce. Ten nám nastíní možnosti investování podle našich finančních možností a požadavků.

finanční poradce
Investiční poradce nám pomůže vytvořit ideální investiční portfolio.

Jaký výnos očekávám?

Výnos se odvíjí zejména od rizikovosti investice:

 • 2 – 3 % za rok,
 • 4 – 5 % za rok,
 • 6 – 8 % za rok.

Jako drobní investoři na vyšší procenta raději zapomeneme. To by pro nás mohl být již velký hazard.

Jaký pokles hodnoty mohu ustát?

To záleží zejména na naší finanční situaci. Než se pustíme do investování, musíme si udělat jasný přehled o našich finančních možnostech. Podle toho zjistíme, jaký pokles hodnoty můžeme ustát:

 • žádný,
 • maximálně 10 %,
 • 20 %,
 • 30 %,
 • 40 %,
 • 50 %.

Je také důležité vědět, kolik peněz jsme ochotni a schopni pravidelně investovat.

Časový horizont investice?

Stanovíme si, kdy budeme investované peníze potřebovat a na co je chceme použít. Podle toho si nastavíme časový horizont investice:

 • Méně než 3 roky,
 • 3 – 5 let,
 • 5 – 10 let,
 • 10 let a více.

Důležitou roli zde hraje náš věk. Jestliže budeme volit dynamičtější strategii, musíme vzít v potaz možné riziko, že o peníze přijdeme. Čím jsme mladší, tím je větší pravděpodobnost, že se z této prohry oklepeme a peníze znovu získáme prostřednictvím lepší strategie.

Stanovení těchto cílů je klíčové pro naši investiční strategii a investiční portfolio. Rozhodneme se, zda budeme směřovat ke kontroverznímu, dynamickému či vyváženému investování. Jestliže víme, že budeme schopni ustát pouze minimální pokles, nebo náš časový horizont je nižší než tři roky, necháme své peníze raději na spořicím účtu. Pakliže jsme ochotni investovat na delší dobu, než tři roky a dokážeme skousnout krátkodobý pokles hodnoty naší investice, pak to smysl má.

Větší riziko = větší výnos

Výnos a riziko jdou ruku v ruce. Obecně platí, že čím větší riziko podstoupíme, tím většího výnosu dosáhneme. Právě dynamické investice generují z dlouhodobého hlediska nejvyšší výnosy. Jestliže chci dosáhnout vyšších obnosů peněz, orientuji své prostředky do dynamických investic (akcií). Ačkoliv musíme počítat s krátkodobým poklesem hodnoty akcií, z dlouhodobého hlediska jde o nejvíce výnosovou strategii.

Může se stát, že jednou za čas (zpravidla za pět až deset let), dojde k výraznému, avšak dočasnému poklesu akcií. Musíme s tím počítat. Jedná se však většinou o dočasnou situaci a akcie zpět naberou na hodnotě a znovu začnou růst. Této situace ovšem můžeme využít a ve chvíli propadu hodnoty nakoupit další akcie. Nutno podotknout, že dlouhodobé akciové fondy jsou nejvýnosnější ze všech typů fondů. Můžeme počítat s čitým výnosem okolo 8 % za rok.

Musíme mít na paměti, že naše investiční portfolio je pro nás tím nejlepším v tuto chvíli. To však nemusí platit napořád. Například profesor Andrew Lo ve své knize uvádí, že „se všichni neustále měníme, jsme produktem nejen naší doby, ale také naší historie a zkušeností“.

Píšu hodně a píšu ráda. Nejvíce mě baví lilfestylová a finanční témata.