Jak na rodičovský příspěvek?
Kdy žádat a jak vyřídit rodičovský příspěvek?

Kdy žádat a jak vyřídit rodičovský příspěvek?

Kdy žádat a jak vyřídit rodičovský příspěvek? Narození dítěte je zpravidla příjemnou záležitostí, ale někdy také přináší určité rozpaky a obavy. Dokážete se o dítě dostatečně postarat a mít vše včas připravené? Kromě zabalené tašky do porodnice a připravené výbavičky, myslete i na finanční stránku věci. Víte, jak postupovat při vyřizování rodičovského příspěvku?

Máte nárok na rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek představuje finanční pomoc ze strany státu, která směřuje k rodičům s dětmi do věku 4 let. O jeho právní úpravě pojednává zákon č. 117/1995 Sb. O příspěvek si můžete požávat ihned po narození vašeho dítěte. Pokud vám vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, tak až po jejím odčerpání (zpravidla ve věku 4 – 5 měsíců dítěte).

V jakých případech vám nevzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství? Tato svízelná situace snadno nastane v případě, že nemáte 270 dnů po sobě účast na nemocenském pojištění (včetně OSVČ) nebo s vámi zaměstnavatel ukončil pracovní poměr. Komplikací je také ukončený zaměstnanecký poměr sjednaný na dobu určitou. V tom případě můžet spoléhat pouze na rodičovský příspěvek.

Pro získání rodičovského příspěvku musíte být občany ČR nebo zde mít trvalý pobyt a také se zdržovat na území České republiky.

Změny v čerpání rodičovského příspěvku

Mnozí z vás mají zafixované čerpání rodičovského příspěvku formou konstantní částky, která se vyplácela pečujícím rodičům v různé výši při odlišné délce trvání mateřské dovolené. Při čerpání do 3 let věku dítěte to bylo 7600 Kč, při čerpání do čtyř let to byly pouze 4000 Kč.

V posledních deseti letech došlo i v této oblasti podpůrných sociálních dávek k zásadním změnám. Rodiče mají podle nově platné legislativy přidělený finanční balíček, který si mohou nastavit dle svých aktuálních finančních potřeb a s ohledem na plánovaný návrat do zaměstnání.

Do prosince 2019 to bylo 220 000 Kč, jejichž čerpání si rodiče mohli rozplánovat do 2 – 4 let věku svého potomka. Nově byla částka od ledna 2020 navýšena na 300 000 Kč. Při narození dvojčat, či více dětí je to částka 450 000 Kč.

Od roku 2020 máte možnost si stanovit výši rodičovského příspěvku individuálně, a to až do výše 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. Pro výpočet denního základu je důležitý váš průměrný příjem ze zaměstnání za posledních 12 měsíců.

Rodičovský příspěvek je finanční pomoc pro rodiče s dětmi do 4 let.

💡 Tip: Čtěte také článek ohledně střídavé péče a na co si dát v případě rozpadu rodiny pozor: Střídavá péče: podmínky, výživné a alimenty

Jak si „ správně“ zvolíte výši rodičovského příspěvku?

Rodičovský příspěvek si můžete rozpočítat a postupně ho čerpat od narození dítěte až do věku jeho 4 let. Důležitým parametrem pro jeho čerpání je zaměstnanost nebo nezaměstnanost matky pečující o dítě.

Pokud máte sjednanou pracovní smlouvu na dobu neurčitou, zaměstnavatel má ze zákona povinnost vám umožnit nástup do zaměstnání na stejnou pracovní pozici po tříleté mateřské dovolené.

Jiná situace nastává pokud jste byla před narozením dítěte nezaměstnaná, nebo vám skončil pracovní poměr na dobu určitou. V tom případě se smiřte s tím, že je vám automaticky přiřazené čerpání rodičovského příspěvku až do čtyř let věku dítěte.

Jako zaměstnaná matka jste ve výhodnější pozici, neboť si výši příspěvku i dobu jeho čerpání určujete sama. Nejkratší doba pro čerpání příspěvku je šest měsíců. O příspěvek si můžete požádat také zpětně, ale maximálně tři měsíce. Čerpání výše rodičovského příspěvku můžete měnit každé tři měsíce. Podmínkou je nahlášení změny na Správě sociálního zabezpečení.

Přivýdělek při čerpání rodičovského příspěvku

Při čerpání rodičovského příspěvku si můžete také trochu přivydělat a tím efektivně ovlivňovat váš rodinný rozpočet. Jen pozor na omezení u dětí do dvou let a na právní formu pracovní činnosti. Obětavá babička vám zajisté umožní pár chvilek pro sebe či pár hodin u počítače.

V případě, že své dítě mladší dvou let umístíte do jeslí, počítejte s hodinovým omezením doby, po kterou můžete dítě takto umístit. Úřad práce vám umožní dát dítě do jeslí pouze na 92 hodin měsíčně. U děti starších dvou let již úředníci situaci nemonitorují.

Rozhodnete-li se pro práci i na mateřské dovolené, je ideální spolupracovat s firmou pouze na DPP. Docílíte tím toho, že vám Správa sociálního zabezpečení tuto dobu nezapočítá do výměry na důchod. Nižší odvody na sociálním a zdravotním vám snadno zadělají na další problém.

I na mateřské dovolené si můžete přivydělat. Několik hodin práce týdně zlepší vaši finanční situaci a poskytne možnost kontaktu se zaměstnáním.

💡 Tip: Věnujte pozornost také článku ohledně zkráceného úvazku, který matkám s malými dětmi umožní alespoň částečně pracovat: Oblíbená práce na zkrácený úvazek v 21. století

Které doklady dokládáte k žádosti o rodičovský příspěvek?

Pro úspěšné podání žádosti o rodičovský příspěvek si připravte váš občanský průkaz, rodný list dítěte, případně doklad o výši a délce pobírání mateřské. Také doložte vyplněnou Žádost o rodičovský příspěvek a odevzdejte ji úřednici na příslušné Správě sociálního zabezpečení (spadá pod Úřad práce ČR).

V případě, že vám nevznikl nárok na mateřský příspěvek, bude po vás Správa sociálního zabezpečení požadovat doložení dalšího dokladu. Jedná se o Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku. To platí i v případě, že čerpáte příspěvek na starší dítě.

Hlídejte si plné vyčerpání rodičovského příspěvku

Při čerpání rodičovského příspěvku si bedlivě ohlídejte, abyste nárok plně vyčerpali. Ještě do července tohoto roku platila zásada, že to co si včas neodčerpáte, to vám prostě nenávratně propadne.

Příjemnou novinkou pro vás je fakt, že došlo k novelizaci, která má pomoci rodinám s malými dětmi. Pokud rodičovský příspěvek nedočerpáte z důvodu narození dalšího potomka, máte možnost si požádat o doplacení zbytkové části balíčku. Ovšem podmínkou je, aby alespoň jeden z rodičů pracoval. A to jako zaměstnanec, OSVČ či na DPP (s nutností placení pojistného).

Vyřízení rodičovského příspěvku není náročným úkonem. Pokud si vše řádně připravíte a promyslíte, hravě ho zvládnete během jedné návštěvy Správy sociálního zabezpečení. Žádost o příspěvek si můžete podat také elektronicky nebo přes datovou schránku. Pro jednodušší jednání s úřady si můžete zařídit také bankovní identitu.

Copywriterka se zájmem o cestování, historii, ekonomii a cizí jazyky.