mzdový výměr

Co musí obsahovat mzdový výměr a k čemu slouží?

Podepisujete novou pracovní smlouvu a dostali jste informaci, že součástí pracovní smlouvy je také mzdový výměr? Co vůbec je mzdový výměr a k čemu slouží? Je pro vás podepsání mzdového výměru výhodné? Jak se bránit v případě, že s jeho zněním nesouhlasíte? Vše se dozvíte v našem článku a navíc si řekneme, na co si dát pozor, abyste se nestali obětí diskriminace.

Co je mzdový výměr?

Výši mzdy zaměstnavatel mnohokrát stanoví přímo ve smlouvě. Nemusí tomu tak ale být, může být stanovena prostřednictvím mzdového výměru. To je úkon, který je jednostranný a jeho forma je tak obyčejné sdělení. Toto sdělení vám zaměstnavatel přidá k podpisu.

Jaké jsou nevýhody?

Velkou nevýhodou je, že zaměstnavatel vám může bez vašeho souhlasu mzdu snížit. Toto snížení vám zkrátka prostřednictvím mzdového výměru oznámí. Může vám také ale do něho stanovit příplatky př. za přesčasy, anebo čtvrtletní či půlroční odměny.

Zpravidla, pokud jste přistoupili na podmínky, které zaměstnavatel nabízí, nezbyde vám pravděpodobně nic jiného, než tento výměr podepsat.

Co musí mzdový výměr obsahovat?

Toto sdělení prakticky nemá stanovenou formu, jakou musí být napsáno. Zpravidla ale obsahuje tyto údaje:

  • osobní údaje zaměstnance
  • výše mzdy
  • podpis zaměstnavatele
  • datum
  • případně ještě může obsahovat podpis zaměstnance o tom, že výměr přijal (není nutné)

Dále může obsahovat:

  • to, jakým způsobem budete odměňováni
  • termín a místo výplaty

Co ještě o mzdovém výměru vědět?

Je nutné, aby byl mzdový výměr písemný a také aby byl vytvořen ve dvou vyhotoveních. Jedno si ponecháte vy a druhé paré si nechají na personálním oddělení.

Doručit vám ho musí zaměstnavatel do vlastních rukou. Takže ho dostanete buď osobně, poštou, anebo elektronicky. Taktéž je nutné, abyste ho převzali před začátkem pracovního poměru. Toto sdělení není součástí pracovní smlouvy, takže by zde ani neměly být žádné formulace, které by nasvědčovaly tomu, že se o součást pracovní smlouvy jedná.

Pro koho je mzdový výměr výhodný?

Jednoznačně pro zaměstnavatele. Dává mu totiž poměrně volnou ruku v tom, že může se mzdami zaměstnanců hýbat podle svých potřeba a podle ekonomické situace. Pokud by byla například špatná situace na trhu a zaměstnavatel by potřeboval snížit náklady. Platy zaměstnanců můžou být jednou z forem. Vyplatí se ve větších firmách, protože je o hodně rychlejší, než když zaměstnavatel probírá snížení mzdy s každým ze zaměstnanců.

Co dělat, pokud s mzdovým výměrem nesouhlasíte?

Moc možností v tomto případě nemáte, ale pár jich přece jenom je. V první řadě si zkontrolujte, zda se váš zaměstnavatel nedopustil nějaké chyby. Jedna z chyb může být taková, že se nejedná skutečně o platební výměr. Formulace ve sdělení odpovídá formulacím z pracovní smlouvy a v tomto případě se o mzdový výměr nejedná. Podmínky jsou pak zcela jiné.

Ověřte si, pokud je to možné, že máte podobný plat jako váš kolega na stejné pozici. Tj. pokud máte stejnou odpovědnost a zkušenosti, měli byste být ohodnoceni podobně. V případě, že tomu tak není, jedná se o diskriminaci. Chápeme samozřejmě, že zjistit výši platu vašeho kolegy je obtížné.

Pokud nemáte ani jednu z výše uvedených možností a vaší novou mzdou nesouhlasíte, můžete se také poohlídnout po jiném zaměstnání. Podívejte se, jak se počítá podpora v nezaměstnanosti, ať jste připraveni na všechny varianty.

Psaní článků se věnuji ve volném čase čtvrtým rokem. Jinak jsem máma malého miminka, takže veškerý čas věnuji své dceři. Baví mě cestování, turistika a další všemožné aktivní trávení volného času.