cestovní pas

Co je potřeba k vyřízení cestovního pasu?

V minulosti jsme potřebovali cestovní pas při každé cestě do zahraničí. Dnes je nezbytnou součástí našeho zavazadla pouze v případě, že se chystáme za hranice Evropské unie a Schengenského prostoru. Co je potřeba k vyřízení pasu? V našem článku si řekneme vše k jeho vydání, poplatkům, platnosti a dalším informacím.

Cestovní pas

Jestliže se chystáme do některého ze států Evropské unie nebo na území států Schengenského prostoru, stačí nám pouze občanský průkaz v odpovídajícím formátu. Jestliže se chystáme za hranice tohoto prostoru, budeme potřebovat cestovní pas.

Biometrický cestovní pas

Od roku 2016 vydávají úřady pouze cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji. Doklad tedy obsahuje otisky prstů a rozpoznávání obličeje jeho držitele. Žadatelům, kterým je méně než 15 let, vystaví úřady tento typ pasu na dobu 5 let. Občanům starším 15 let se pas vydává na 10 let. Prodloužení jeho platnosti není možné.

Jestliže máme doma cestovní pas bez biometrických údajů, neznamená to, že ho musíme vrátit. Můžeme ho používat do doby, kdy jeho platnost vyprší. Před cestou do zahraničí si však ověříme, zda země, do které se chystáme, biometrický pas nevyžaduje. Například do USA je možné vycestovat pouze s biometrickým cestovním pasem.

Vydání cestovního pasu

Než si řekneme, co je potřeba k vyřízení pasu, povíme si, kde můžeme podat žádost o jeho vydání:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části, jedná-li se o cestovní pas, který je vydávaný ve standardní lhůtě 30 dnů, ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů, nebo do 24 hodin pracovního dne,
 • u Ministerstva vnitra, jedná-li se o cestovní pas, který je vydávaný ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů, nebo do 24 hodin pracovního dne,
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky (lhůta na vyřízení je 120 dnů).

Co je potřeba k vyřízení pasu?

Před požádáním o nový doklad musíme vědět, co je potřeba k vyřízení pasu:

 • osoba starší 18 let předloží občanský průkaz a starý cestovní pas (pokud byl vydán),
 • nezletilý od 15 do 18 let předloží doklad prokazující totožnost (občanský průkaz, rodný list), starý cestovní pas (pokud byl vydán) a písemný souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem (pokud jej nedoprovází).
 • dítě do 15 let předloží doklad prokazující údaje, které se zapíší do cestovního pasu (rodný list) a starý cestovní pas (pokud byl vydán). Žádost podá zákonný zástupce. Nutná je i osobní účast dítěte.

Nyní již není možné, aby bylo naše dítě zapsáno v našem cestovním pasu. Dítě má svůj vlastní cestovní pas. U dětí do 5 let by měl být cestovní pas měněn častěji a to i před vypršením platnosti dokladu. Děti v průběhu růstu mění svou podobu. Svým nejmenším tedy vyřídíme nový pas vždy, když si přestávají být na fotografii podobné. Samozřejmě pokud cestovní pas potřebujeme.

Poplatky

Poplatek za cestovní pas, který je vydán ve standardní lhůtě, není příliš vysoký. Jestliže však na poslední chvíli zjistíme, že náš starý pas je neplatný, pěkně si v případě zkrácené lhůty pro vydání připlatíme.

ŽadatelVydáno do 30 dnůVydáno do 5 dnůVydáno do 24 hodin
Osoby starší 15 let600 Kč3 000 Kč6 000 Kč
Děti do 15 let100 Kč1 000 Kč2 000 Kč
Tabulka poplatků

Platnost

Občané, kteří jsou starší 15 let, mají doklad na 10 let. Děti do 15 let na dobu 5 let. Vždy si platnost pasu ověříme, abychom se nedostali do nepříjemností již na letišti. Některé země totiž požadují, aby platnost dokladu byla při vstupu do země delší než 6 měsíců. Popřípadě také při opuštění země. Platnost cestovního pasu není možné prodloužit. Vždy musíme požádat o vydání nového dokladu. Zjistíme si také, zda kromě cestovního pasu nebudeme potřebovat při vstupu do země i vízum. Všechny informace k potřebným cestovním dokladům najdeme na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

vízum
Do některých zemí budeme kromě cestovního pasu potřebovat také vízum.

Kdy platnost skončí

Platnost cestovního pasu skončí:

 • uplynutím doby,
 • ohlášením ztráty či odcizení,
 • uplynutím doby 3 měsíců od změny příjmení občana po uzavření manželství,
 • pozbytím státního občanství.

O skončení platnosti může rozhodnout Ministerstvo vnitra, obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo zastupitelský úřad v případě, že:

 • držitel výrazně změnil svou podobu,
 • doklad je poškozen tak, že údaje v něm nejsou čitelné, nebo je porušena jeho celistvost,
 • v cestovním dokladu jsou nesprávné údaje.

Před cestou do zahraničí

Před vstupem do státu si vždy zjistíme podmínky vstupu a pobytu v této zemi. Zejména při vstupu do zemí mimo EU a Schengenský prostor zjistíme, zda má Česká republika s danou zemí uzavřenou bezvízovou dohodu. Ta stanoví, s jakými doklady a na jak dlouhou dobu se můžeme v zemi zdržovat bez víza. Dále zjistíme, zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního pasu při vstupu do země.

Například do Velké Británie nám postačí občanský průkaz, ale po Brexitu se doporučuje mít s sebou i pas. Do Albánie nám stačí občanský průkaz, ten však musí platit ještě minimálně 3 měsíce po návratu ze země. Při cestě na Britské panenské ostrovy potřebujeme pas, který musí platit ještě minimálně 6 měsíců po návratu z dovolené a zpáteční letenku. Na Tahiti potřebujeme pouze pas, přičemž bezvízový pobyt platí 90 dnů.

Cestovní pas pro psa

Mnoho z nás cestuje i se svým psím miláčkem. Co je potřeba k vyřízení pasu pro pejska? Jestliže cestujeme do země EU, stačí nám platný očkovací průkaz. V některých zemích však musíme splnit některé podmínky. A to i v případě, že státem pouze projíždíme.

Podmínky

V některých zemích musíme splnit následující podmínky:

 • možnost identifikace zvířete mikročipem,
 • očkování proti vzteklině (u štěňat do 3 měsíců můžeme získat výjimku),
 • očkovací průkaz, případně pas. Ten nám vystaví veterinář za poplatek 500 Kč.

Víte, jak vybrat nejlevnější cestovní pojištění nebo jak na převod peněz do zahraničí?

Píšu hodně a píšu ráda. Nejvíce mě baví lilfestylová a finanční témata.