lze zbavit svéprávnosti alkoholika

Lze zbavit svéprávnosti alkoholika?

Ptáte se jak lze zbavit svéprávnosti? Máte v rodině někoho, kdo příliš pije a ohrožuje tím vás nebo vaše blízké. Chtěli byste dotyčného dostat pod kontrolu tím, že mu omezíte svéprávnost? Jaké jsou možnosti a náležitosti návrhu, který je nutný podat před soud, aby o všem rozhodl? Konkrétní postup, vzor i další informace jsme sepsali právě pro vás.

Zbavení svéprávnosti

Nejdříve si vysvětleme, co dle Občanského zákoníku svéprávnost znamená. Je to způsobilost nabývat vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Plnou svéprávnost získáváme jakmile jsme zletilí. Můžeme tedy uzavírat smlouvy, nabývat nejrůznější práva a brát na sebe povinnosti.

V průběhu života se ale může stát, že nastane situace, kdy nejsme schopni komunikovat s úřady a zodpovídat za sebe v plném rozsahu. V tomto případě lze omezit svéprávnost člověka a v těchto věcech je mu ustanoven opatrovník. Úplné zbavení svéprávnosti není ale možné a i omezení musí být vždy jen dočasné a má svá jasná pravidla.

Zbavení svéprávnosti postup

V první řadě je třeba si říct, že o omezení svéprávnosti rozhoduje soud. Je tedy třeba podat návrh, ve kterém je vysvětleno, proč je nezbytně nutné, aby svéprávnost byla omezena a popsán důvod, jakým dokazujeme, že bez tohoto úkonu hrozí člověku nějaké nebezpečí. Je vhodné přiložit př. lékařské zprávy nebo jiné důkazní materiály, které prokazují stav osoby, která má být svéprávnosti zbavena.

Soud následně ustanoví znalce, který žádost prověří, vyslechne dotyčnou osobu a zjistí její názor. Jakmile je vše řádně prošetřeno, soud vydá rozsudek. Pokud skutečně dojde k omezení svéprávnosti, soud vymezí přesné oblasti, kde bude svéprávnost omezena, na jak dlouhou dobu a také určí opatrovníka. Opatrovníkem je většinou, druh/družka, rodič nebo zletilé dítě.

Omezení svéprávnosti bývá obvykle stanoveno na 3 roky, maximálně však na 5 let. Poté musí být podán nový návrh.

Lze tedy zbavit svéprávnosti alkoholika?

Pokud vás ohrožuje rodinný příslušník nadměrným užíváním alkoholických nápojů a rádi byste si ulevili, napadla vás otázka, jak zbavit tohoto člověka svéprávnosti. Jak jsme psali v odstavcích výše, vše má své podmínky, náležitosti a podle nového občanského zákoníku je omezení svéprávnosti složitější než tomu bylo dříve.

Určitě je dobré mít lékařské zprávy o hospitalizaci dotyčného. Pokud tedy se mu tedy v důsledku nadměrného pití stal vážnější úraz. Zprávy např. od policie, pokud je osoba agresivní nebo ze záchytné stanice. Záznamy o tom, že se např. osoba pokoušela s alkoholismem léčit. Pokud je následně podán návrh k soudu, může být také nařízeno léčení.

U koho dalšího je na místě zvážit omezení svéprávnosti?

  • pokud dotyčný onemocní Alzheimerovou chorobou
  • projeví se u něho stařecká demence
  • trpí schizofrenii

Přečtěte si také, jak nastavit životní pojištění nebo práce z domova na PC.