Paretovo pravidlo 80/20
Paretovo pravidlo 80/20.

Paretovo pravidlo 80/20 pro úspěšnější podnikání

Setkali jste se již s Paretovým pravidlem 80/20? Tohle pravidlo lze aplikovat v podstatě na cokoliv ve vašem životě. Jak v tom pracovním, tak v osobním. Když se ho naučíte správně používat, může vám ušetřit spoustu času, i peněz. Ne každý ale chápe toto pravidlo správně.

Někdo si myslí, že tato pomůcka se používá rozdělením celku na 80 % a 20 % a je hotovo. Takhle jednoduché to není.

Paretovo pravidlo 80/20

Dle názvu je patrné, kdo tento princip vymyslel. Byl to italský ekonom, matematik, statistik, sociolog, politolog a profesor Vilfredo Federico Damaso Pareto. Narozen v roce 1848. Tento muž za svůj život přinesl více teorií a pohledů na společnost a ekonomii. Jedním z nejznámějších je tento princip.

Paretův princip: 80 % důsledků vychází z 20 % příčin. Na tomto pravidle můžete stavět v podstatě cokoliv, jak si uvedeme níže v příkladech. Dlouho také platilo, že 20 % nejbohatších obyvatel planety vlastní 80 % zdrojů a naopak, že celých 80 % obyvatel planety vlastní pouze 20 % zdrojů a bohatství.

Paretovo pravidlo příklady

Uvedeme si jeden z oblíbených příkladů o tržbách: 80 % všech tržeb přináší 20 % zákazníků. Zní to zajímavě? Co to pro vás znamená? Těch 20 % zákazníků si hýčkejte o trochu více, než těch zbylých 80 %. Díky tomuto pravidlu víte, kam zaměřit svou pozornost. Nemusíte nabízet ty nejlepší benefity všem svým zákazníkům, ale těm 20 % nejdůležitějším je dejte.

Další příklady Paretova principu:

  • 80 % zisků přináší 20 % produktů
  • 20 % vašeho úsilí vytváří 80 % výsledků
  • 20 % času učení se novým věcem vynese 80 % nových vědomostí
  • 80 % všech nemocenských je od 20 % zaměstnanců
  • 20 % koření v jídle přináší 80 % chuti
  • 20 % z vaší potravy končí v 80 % tukových zásob

Toto pravidlo se dá prezentovat z obou stran:

  • 20 % placených reklam osloví 80 % nových zákazníků
  • 80 % placených reklam osloví zbylých 20 % nových zákazníků

Rozebereme si třeba příklad s úsilím, kdy vlastně 1/5 celého vašeho snažení přinese většinu zisku. Zbylé 4/5, což je pak většina snahy, vám už přináší celkem málo. Zní to trochu depresivně? Jak s tím naložíte?

Jak využít tento princip

Víte, že 20 % vaší pracovní doby jste nejvýkonnější a v těchhle 20 % jste schopni odvést 80 % celé denní práce. Uvědomte si, kdy je váš nejvýkonnější čas a na ten si naplánujte ty nejnáročnější úkoly. Je to ráno? Dopoledne? Nebo spíše odpoledne? Každý je originál a vyhovuje mu proto něco jiného.

Méně náročnou rutinní práci nechte na zbylý čas. Tento přístup pro vás bude i velmi motivující. V pětině času, kdy máte nejvíce sil odvedete skoro všechnu svou důležitou práci – to vám dodá příjemný pocit.

Co třeba příklad s tržbami: Zjistili jste, že 80 % tržeb vám vytváří 20 % zákazníků. Zaměřte se na tyto zákazníky a hýčkejte si je. Pozor! Paretovo pravidlo vám neříká těch zbylých 80 % klientů si nevšímat, to ne. Jde hlavně o vědomé přiřazení priorit.

Paretovo pravidlo
Definujte své priority díky Paretovu pravidlu.

Nenechte se mýlit

Paretův princip je nástroj pro vědomé uspořádání priorit a rozdělení sil. Nenabádá vás dělat jen část práce, ale tou důležitější a produktivnější prací začít.

Když 80 % povinností odvedete za 20 % času, mohlo by vás to trochu navádět udělat jen 80 % práce a zbytek zahodit. Takhle tento přístup neuvažuje. Práce se musí vždy udělat na 100 %. Jde o uvědomění důležitosti jednotlivých činností. S čím se vám vyplatí začít a co v nejhorším případě může počkat. Když svou nejvýkonnější část dne vyplácáte na nedůležité úkoly, bude se vám pak hůře plnit ten zbytek.

Zastavíme se ještě u příkladu s výrobky. Víte, že 80 % zisků vyděláváte z 20 % vašeho zboží nebo služeb. Opět to neznamená, abyste méně výnosné produkty zanedbávali. Ne. Akorát těch nejúspěšnějších 20 % dejte na první místo, co se týče rozvoje a vaší energie. Jim věnujte nejvíce pozornosti. Na ty méně úspěšné také vydávejte energii, tu zbylou. 

Jak na toto pravidlo Pareto přišel?

Jak vůbec pan Pareto přišel na tuto teorii? Jak ho něco takového napadlo? Na své zahradě rád pěstoval hrášek, který si sám sklízel a vyloupával. Časem si všiml, že 80 % všech hrášků vždy vyloupe zhruba z 20 % všech lusků. Když se začal zamýšlet nad tímto zajímavým principem, došlo mu, že 80 % půdy v Itálii vlastní kolem 20 % lidí. 

S tímto novým pohledem se rozhlížel kolem sebe a zjistil, že se dá toto zjištění aplikovat v podstatě na vše. Lidem se jeho teorie moc nepozdávala, ale v průběhu času na ní objevovali více a více pravdy. Proto dnes mnoho větších i menších firem využívá tento princip při plánování. A nejen firem, ale i soukromých osob.

Kdy můžete využít tohoto pravidla?

Nejde o celoživotní zasvěcení svého života tomuto pravidlu. Jsou ale chvíle, kdy si na něj zkuste vzpomenout a využít ho. Podnikání vám funguje podle vašich představ a není potřeba nic měnit? Jistě se najdou situace, kdy vám tento princip může pomoci.

1. Potřebujete, aby měl den alespoň 30 hodin

Máte dny, kdy nevíte, kam dřív skočit? Vzpomeňte si na Paretovo pravidlo a aplikujte ho na činnosti, které potřebujete vykonat. Zamyslete se, které úkony ve vašem plánu na další den mají pro vás největší přínos. 20 % z vykonaných činností přinese 80 % přínosu. Uvědomte si je a věnujte se jim na prvním místě.

Tento princip vám pomůže i ve chvíli, kdy máte před sebou dlouhý seznam úkolů ke splnění. Už jen tento samotný seznam je demotivující a vy tím pádem odkládáte plnění důležitých úkolů a raději vymýšlíte jiné a jiné věci, které děláte. Zkuste se na tento seznam podívat a určit, které činnosti patří do 20 %, které přinesou většinu výsledků. Na tuto pětinu se potom zaměřte. Tento nástroj pomáhá rozdělit práci na méně důležitou a více důležitou. 

2. Máte spousty plánů a nevíte, co dřív

Paretovo pravidlo vám je nápomocno i v případě, kdy si stanovíte příliš cílů a vy najednou nevíte, kam dřív skočit a kterým směrem jít. Díky tomuto principu si rozdělíte cíle na ty, které přinesou více výsledků a na cíle, u kterých je jejich splnění méně důležité.

Když jsme u plánování – znáte metodu SMART, která pomáhá vaše záměry přesně definovat a tím vás přibližuje k jejich úspěšnému splnění?

3. Vytváření těch správných zvyků

Tento nástroj vám nemá plně řídit život. Jde spíš o zamyšlení a uspořádání si věcí, které v životě vykonáváte. Možná patříte do skupiny lidí, která je se svým životem spokojena a nepotřebujete nic měnit. V tomto případě toto pravidlo nepotřebujete.

Pokud zápasíte s časem, povinnostmi, energií nebo penězi, zkuste se zamyslet nad svými zvyky a tento princip na ně aplikovat. Své soustředění věnujte hlavně těm nejvýnosnějším věcem a tak pomalu nastavte nové zvyky a návyky. Rozeberte si důkladně svůj den a zkuste přesně zjistit, jaké činnosti vám přinášejí jaké užitky.

Paretův princip jde do hloubky

Nemusíte skončit jen u výkladu, že 20 % vašich klientů přináší 80 % zisku. Můžete jít i hlouběji. 80 % z 80 % zisku přináší 20 % z těch prvních 20 % zákazníků.

Není striktně dáno, že rozložení sil musí být přesně 80 % a 20 %. Někdy může platit 70 % a 30 %, nebo 85 % a 15 %. Nejde o dokonalou přesnost. Jde o určité uvědomění, jak věci kolem nás fungují a jak tyto principy můžeme využít v náš prospěch. 

Setkali jste se již s tímto pravidlem? Co si o něm myslíte? Zkoušíte ho aplikovat na různé životní situace a při rozhodování?

Máte ještě chvilku? Přečtěte si další zajímavé články: nejoblíbenější rekvalifikační kurzy a jak si vytvořit pasivní příjem.

Baví mě psaní, investice, finance a další různorodá témata. Ráda věci srovnávám a vyhodnocuji.