Jak dlouho trvá zápis do obchodního rejstříku

Jak dlouho trvá zápis do obchodního rejstříku?

Založení firmy je velkým krokem, se kterým se pojí mnoho různých formalit a administrativních záležitostí. Některé jsou vyřízené víceméně obratem, u jiných je čekací doba o něco delší. A jak dlouho trvá zápis do obchodního rejstříku?

Co je to obchodní rejstřík

 Jde o registr, kde jsou zapsané právnické osoby, takže se označuje hlavně jako obchodní rejstřík firem. Jsou zde uvedeny informace o daném právním subjektu, jako jsou sídlo, předmět podnikání či společníci, kteří zde působí.  

Jak dlouho trvá zápis do obchodního rejstříku

Základním předpokladem pro rychlý a bezproblémový zápis jsou řádně vyplněné dokumenty se všemi náležitostmi. V takovém případě trvá zápis do obchodního rejstříku zhruba 5 pracovních dní od podání žádosti. Po úspěšném zápisu přijde vyrozumění a Obchodní rejstřík přidělí nově vzniklé společnosti IČ.

Pokud si nejste jistí, že zvládnete všechny dokumenty správně vyplnit, můžete si objednat pomoc specialistů, kteří se zaměřují na pomoc se zápisem do obchodního rejstříku i další kroky ohledně založení firmy.

Za zápis do obchodního rejstříku mohou být v některých případech účtovány poplatky. Záleží na formě společnosti, jestli jde o první zápis, nebo zda půjde jen o změnu některých údajů. Například poplatek za změnu údajů stojí 2 000 Kč bez ohledu na množství požadovaných změn. Ze zápisů do rejstříků mohou plynout také poplatky pro notáře.

Co je potřeba doložit pro zápis do obchodního rejstříku?

Kromě samotného formuláře pro zápis je potřeba doložit i další dokumenty, aby vše mohlo být schváleno. Většina z těchto dokumentů vyžaduje také ověření. Konkrétně jde o:

  • společenská smlouva (zakladatelská listina)
  • výpis z živnostenského rejstříku
  • doklady o splacení vkladu
  • doklady o sídle nové společnosti
  • čestná prohlášení jednatelů společnosti
  • doklady o členech dozorčí rady (pokud bude zřízena)
  • souhlas společníků se zápisem do obchodního rejstříku

Tip na článek: Úspěšné podnikání na internetu? Pohlídejte si konverzní poměr a chování návštěvníků.

Vzhledem k velkému množství potřebných dokumentů a nutnosti doložit všechny údaje v odpovídající správnosti může být žádost o zápis do obchodního rejstříku komplikovaná. Pokud si nejste jistí a nechcete zbytečně celý proces zdržovat vlastními chybami, můžete se obrátit na advokáta a nechat si s celou záležitostí poradit. Výjimkou nejsou ani nabídky služeb, kdy na celý zápis kompletně přenecháte specialistovi. Díky zkušenostem v oboru můžete tímto způsobem ušetřit čas a starosti.

Pro zápis do obchodního rejstříku, ale i jiných veřejných rejstříků je možné využít notáře. V takovém případě může být celé řízení jednodušší, protože v případě nedostatků notář upozorní na doplnění náležitostí. Takový notářský zápis do obchodního rejstříku může být rychlejší a v některých případech i levnější. Je ale potřeba vybrat takového notáře, který má pro zápisy do obchodního rejstříku potřebné podklady a splněné parametry.

Koho se týká zápis do obchodního rejstříku?

Nejčastěji jde o situaci, kdy si jeden či více lidí chce založit obchodní společnost. Kromě toho je ale zápis do obchodního rejstříku nezbytný také u následujících subjektů:

  • bytová a stavební družstva
  • fyzické osoby při výnosech větších než 120 miliónů korun (do této hranice je zápis dobrovolný)

Založení a vznik společnosti

Ač se mohou tyto termíny zdát shodné, jde o dvě rozdílné situace. K založení společnosti dojde v okamžiku, kdy se vytvoří společenská smlouva v podobě zakladatelské listiny. Ta musí být notářsky ověřena. Ještě předtím ale musíte vyřešit, jak vymyslet název firmy.

Až po vytvoření zakladatelské listiny a jejím ověření, přichází na řadu žádost o zápis do obchodního rejstříku. Jakmile je schválena, dojde ke vzniku společnosti. Návrh na zápis je přitom potřeba podat do 90 dní od založení společnosti. Samozřejmě platí, že čím dříve návrh podáte, tím dříve začne běžet lhůta pro samotný zápis.

Tip: Co udělat ještě před založením společnosti? Připravte si SWOT analýzu příležitostí a hrozeb pro vaše podnikání.

Jak na vymazání údajů o společnosti z obchodního rejstříku?

Opačným úkonem k zápisu společnosti do rejstříku je její výmaz či odstranění některých již neaktuálních údajů. Děje se tak v případě, že dojde ke změně sídla, odstoupení či naopak přistoupení člena statutárního orgánu a podobně. Ke každé takové skutečnosti je potřeba doložit příslušné listiny. Pro dokumenty v listinné podobě je nezbytné jejich úřední ověření. Při elektronickém podání je potřeba platný elektronický podpis či odeslání přes datovou schránku.

Pokud dojde k likvidaci společnosti, je posledním krokem její výmaz z obchodního rejstříku. Tato záležitost nastává až v případě, kdy jsou vypořádány všechny předchozí závazky společnosti. Podání návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku není zatíženo žádným poplatkem. Jakmile je společnost z rejstříku vymazána, dochází k jejímu zániku.