SWOT analýza
Odhalte své příležitosti a hrozby včas.

SWOT analýza: odhalte své příležitosti a hrozby včas

SWOT analýza je velmi zajímavý nástroj, který vám pomůže na vaší cestě za úspěchem. Využijete ji nejen na zjištění příležitostí a hrozeb pro celou firmu, ale i pro jednotlivá oddělení. Ujasníte si díky ní také své silné a slabé stránky.

Berete své podnikání vážně? Víte, jak si na trhu stojíte? Jaké jsou vaše příležitosti a hrozby? A co vaše silné a slabé stránky, jste si jich vědomi? Pokud ne, obětujte trochu svého času a vypracujte si SWOT analýzu. Možná vám přiblíží nový směr, kterým se můžete ubírat nebo vám odhalí slabá místa, na kterých je dobré zapracovat.

SWOT analýza: co obsahuje

Jedná se o tabulku o 2 sloupcích a 2 řádcích – matici. První řádek se týká vnitřních záležitostí. V jeho prvním sloupci jsou silné stránky. Ve druhém pak slabé stránky. Druhý řádek obsahuje vnější okolnosti a najdete v něm příležitosti a hrozby.

Matici můžete číst i dle sloupečků. První sloupec jsou pozitivní body (silné stránky a příležitosti) a ve druhém sloupci najdete negativní body (slabé stránky a hrozby).

Osobní SWOT analýza?

Ano, proč ne. Dá se vypracovat i osobní SWOT analýza. Jste třeba součástí sportovního týmu a zajímá vás, jaké jsou vaše možnosti do budoucna? Nebo jen přemýšlíte, kam se dál v životě ubírat. Díky této analýze si dáte dohromady všechny možné informace a třeba vás to posune dál. Zjistíte, nebo vás napadne něco, co vás možná velmi překvapí. Je potřeba se nad všemi částmi zamyslet do hloubky, ne jen povrchně. Na vypracování analýzy si dejte klidně i několik dní. Jednotlivé body proberte i se svým okolím, třeba bude mít někdo zajímavou poznámku.

Jak analýzu vypracovat

Každé pole je potřeba pečlivě vyplnit. Do každé buňky vymyslete minimálně 5 věcí. Ze začátku se vám to možná bude zdát nemožné, nenechte se ale odradit. Tento průzkum nových možností nemusíte vyplňovat hned, ani během jednoho dne. Vždy, když máte pocit, že už nic nového nemůžete vymyslet, tak můžete. Právě v těchhle na první pohled neviditelných věcech, se skrývá největší poklad.

Vnitřní prostředí 

Nebo-li interní část. Nachází se v prvním řádku a jedná se o:

Silné stránky (S = Strengths)

 • V čem jste lepší než konkurence
 • V čem tkví vaše výhody – skvělý produkt, dobrá image, tradice
 • Proč u vás zákazníci/klienti nakupují
 • Jaký mají důvod se k vám vracet
 • Dobře zavedený a fungující software, třeba vytvořený na míru
 • Patenty, licence

Patří sem vaše dovednosti, know-how, zdroje, ceny, schopnosti, úspěchy apod. Ale pozor, pokud jste třeba učitel německého jazyka, tak němčina nepatří mezi vaše silné stránky. To je nutnost k vykonávání této potřeby. Vaší silnou stránkou by ale mohla být třeba vysoká úroveň znalosti tohoto jazyka.

Slabé stránky (W = Weaknesses)

 • Nedostatek kvalifikovaných lidí
 • Horší poloha firmy a tím pádem zhoršená dostupnost pro zaměstnance
 • Nějaké nevýhody výrobku/služby
 • Vyšší náklady
 • Málo peněz pro zaměstnance

Zde je potřeba na rovinu si přiznat, kde pokulháváte. Otevřeně. Nebojte se říct nahlas, co stejně všichni ve firmě tuší. Jakmile si na slabé stránky posvítíte, můžete se pak rozhodnout, co s nimi dál. Necháte situaci tak, jak je? Nebo se z vašich slabých stránek dají udělat silné?

SWOT analýza
Identifikujte vaše nové příležitosti díky SWOT analýze. Zdroj: Canva.com

Vnější prostředí

Nebo-li externí prostředí. V tabulce se nachází v druhém řádku. Sledujte zde všechny možné významné oblasti: politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní, ekologické (PEST analýza)

Příležitosti (O = Opportunities)

Jaké jsou možnosti rozvoje vaší firmy nebo jednotlivých oddělení? A co posílení vaší pozice v tržním prostředí – jak toho můžete docílit? Identifikujte vaše příležitosti a využijte jich pro získání úspěchu.

 • Vstup na nový trh – zahraničí
 • Zařazení nové cílové skupiny – třeba pomocí menší úpravy produktu
 • Co na trhu chybí
 • Budování věrnosti vašich zákazníků
 • Využití nových technologií – modernějších
 • Zvážení a využití možností dotací
 • Navázání spolupráce s novými partnery

Hrozby (T = Threats)

Pochází z vnějšího prostředí a pro vás je nemožné je ovlivnit. Mohou vaší společnosti ublížit, nebo ji zlikvidovat. Když své hrozby identifikujete, můžete v předstihu pracovat na snížení jejich dopadů pro případ, že se objeví. Je dobré hrozby nejen určit, ale také je seřadit podle míry rizika, které pro vás přináší.

 • Vyšší moc – živelní pohromy
 • Různé regulace, změny zákona
 • Činnost nových nebo stávajících konkurentů
 • Zkrachování hlavního dodavatele/odběratele
 • Navýšení fixních nákladů
 • Časté změny zaměstnanců
 • Změny trendů
 • Nové technologie

SWOT analýza příklad

Ukážeme si jeden malý příklad. Třeba taxikář.

Silné stránky:

 • 12 stálých klientů
 • Nové, moderní auto – na operativní leasing
 • Může jezdit téměř kdykoliv – nemá rodinu
 • Profesi se věnuje již dlouho, zná všechny možné zkratky 
 • Dokáže se naladit na klienta – ví, kdy mlčet

Slabé stránky:

 • Má problémy s močovým měchýřem – musí často stavět
 • Potrpí si na dokonalou čistotu – vyšší náklady
 • Musí splácet dluhy

Příležitosti:

 • Rozvážky nejen lidí, ale i věcí, které si lidé objednají nebo potřebují převézt
 • Chystané nové vládní opatření

Hrozby:

 • MHD zlevní své služby
 • Objeví se další alternativní taxi služby
 • Levné ceny konkurentů
 • Nebezpečí nočního života – nekalé praktiky některých nočních taxikářů

U příkladu analýzy jsem vám vypsala jen pár bodů – pro představu. Na vypracování hlubší analýzy je potřeba daleko více času a hlavně rozhledu v dané problematice.

Počáteční zadání

Předtím, než se na vypracování SWOT analýzy vrhnete, si ujasněte, o co vám jde. Chcete se zaměřit na firmu obecně? Nebo na konkrétní oddělení? Chcete třeba zmodernizovat účetní oddělení. Nebo vidíte, že pokulhává váš obchodní tým. Můžete tedy zadání do SWOT analýzy formulovat – chcete, aby obchodní oddělení do 3 let přinášelo o 25 % více obchodů. Tuhle analýzu můžete použít i na konkrétní menší cíle, nejen na celek.

Chyby v analýze

Stává se, že se jednotlivé body ztrácí ze své pozice. Například se zamění příležitosti se silnými stránkami, nebo slabé stránky a hrozby. V tomto dělení vám pomůže jasně určit, zda se jedná o interní, nebo externí část. Co je interní, patří do slabých, nebo silných stránek. Co je externí, je vaší příležitostí, nebo hrozbou. Každá položka se v matici může objevit pouze na jednom místě.

SWOT analýzu mám – co dál?

SWOT analýzu jste úspěšně dokončili? Podívejte se na jednotlivé body a zamyslete se, zda nejdou popsat ještě více konkrétněji, více do hloubky. To vám pomůže v následném plánování. Jestliže jste s analýzou spokojeni tak, jak je, přichází ta těžší část. Podívejte se na jednotlivé kvadranty a ujasněte si, co to pro vás znamená. Co budete dělat se slabými stránkami? Jak se k nim postavíte? A co příležitosti? Co vaše firma udělá, aby se přiblížila k využití nových příležitostí? A co hrozby? Jaká zavedete opatření, abyste eliminovali jejich dopad?

Využijte informací a vypracujte strategický plán. Zmiňte v něm jednotlivé úkony, které se zrealizují a také dokdy mají být hotové. Čím konkrétnější váš plán bude, tím máte větší šanci, že nezapadne někam pod hromadu jiných papírů.

Závěr

Záleží vám na budoucnosti vašeho podnikání? Nepodceňujte SWOT analýzu. Věnujte jí část svého času a důkladně ji vypracujte. Zapojte do procesu i své zaměstnance. Poproste je, ať každý navrhne 3–5 příležitostí a hrozeb pro váš podnik, ať zmíní silné a slabé stránky firmy – z jejich pohledu. Můžete to provést i formou anonymního dotazníku, zaměstnanci pak budou otevřenější, co se týče slabých stránek podniku.

Máte ještě chvilku? Přečtěte si, jak inflace snižuje hodnotu vašich peněz.

Baví mě psaní, investice, finance a další různorodá témata. Ráda věci srovnávám a vyhodnocuji.