Neziskové organizace

TOP 15: Největší neziskové organizace v ČR

Jaká je definice neziskové organizace? Jak se neziskové organizace dělí a jak jsou financovány? Co musím udělat pro to, abych mohl neziskovou organizaci založit? Kam zařadit nadace a jaké jsou v ČR největší neziskovky? Není nic jednoduššího než si přečíst tento článek, aby jste to zjistili.

Co jsou tedy neziskové organizace?

V první řadě je nutné si říci, že jakákoliv nezisková organizace je brána jako právnická osoba. Tato právnická osoba ale nevytváří žádný zisk k tomu, aby ho rozdělovala mezi své vlastníky. Pokud zisk vytvoří musí ho zase vložit zpět do organizace a naplnit tak cíl svého poslání. Většinou jsou neziskovky zakládány za účelem sdružování lidí se stejnými zájmy, pomoci někomu v nouzi nebo za účelem vzdělávání, protože i vysoké školy jsou neziskové organizace.

Jak dělíme neziskovky?

Mezi úplně nejzákladnější dělení patří rozlišení nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací státu nebo veřejnoprávních korporací (obce, kraje).

Další dělení:

 • veřejnoprávní organizace – například příspěvkové organizace a založeny jsou státní správou či samosprávou
 • soukromé organizace – to mohou být třeba nadace, spolky nebo zařízení v církvi a založeny jsou soukromou fyzickou nebo právnickou osobou
 • veřejnoprávní instituce – příkladem je veřejná vysoká škola

Pro zajímavost uvádíme přehled největších spolků, které v ČR máme

Zdroj: takovijsme.cz/co-jsou-neziskovky/

Založení neziskové organizace

Zakládáte neziskovku a nevíte jakou formu zvolit a jak postupovat? Mezi nejčastější formy patří:

 • Zapsaný spolek
 • Ústav
 • O.p.s. (obecně prospěšná společnost)
 • Příspěvková organizace
 • Nadace/nadační fond
 • A další (např. církevní právnická osoba)

Jako inspiraci pro to, jak sepsat zakládací listiny můžete použít veřejný rejstřík, tento rejstřík obsahuje všechny právnické osoby, které v ČR existují. Určitě není ideální cokoliv opisovat a formu konkrétní neziskovky a také znění zakládajících listin zvolit v kontextu s konkrétním záměrem.

Jak jsou neziskovky financovány?

V první řadě záleží, zda se jedná o státní či nestátní formu neziskovky. Pokud hovoříme o té státní jsou hlavním příjmem peníze z veřejných rozpočtů. I zde mohou ale fungovat podobné příjmy jako u nestátních neziskovek, kterými zejména jsou:

 • prodej výrobků a služeb, příjmy z majetku
 • státní dotace, granty
 • příspěvky od obcí a krajů
 • dary od občanů a firem nebo členské příspěvky nadací
 • práce zdarma, která je poskytována od dobrovolníků

Jaké jsou tedy největší neziskové organizace v ČR?

Na každé větší vesnici naleznete fotbalové hřiště. Fotbal je v Čechách jasně nejpopulárnější sport s největší základnou a počtem členů. I na poměrně malých městech fotbal berou velmi vážně a je to často jediná organizace v obci, která se stará také o kulturní vyžití.

 1. Fotbalová asociace České Republiky
 2. CESNET, zájmové sdružení právnických osob
 3. Český svaz ledního hokeje z.s.
 4. Člověk v tísni, o.p.s
 5. Český atletický svaz
 6. Horská služba ČR, o.p.s.
 7. Český tenisový svaz z.s.
 8. Svaz měst a obcí České republiky
 9. Český olympijský výbor
 10. Český volejbalový svaz
 11. Český svaz včelařů, z.s.
 12. Česká basketbalová federace, z.s.
 13. Český florbal
 14. Svaz lyžařů České republiky, z.s.
 15. Český svaz kanoistů, z.s.

Mohl by se vám hodit článek zápis do obchodního rejstříku nebo vyplatí se státní dluhopisy.