podpora v nezaměstnanosti

Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti + Příklady

Přemýšlíte, že dáte v dosavadní práci výpověď a rádi byste věděli, jak se počítá podpora v nezaměstnanosti. Jaké jsou rozdíly mezi tím, když dáte výpověď vy nebo pokud ji naopak dostanete? A co teprve ukončení pracovního poměru z důvodu neprodloužení pracovní smlouvy. Ukážeme vám, jak se počítá podpora v nezaměstnanosti na konkrétních příkladech.

Co je podpora v nezaměstnanosti?

Jak už vyplívá z názvu jedná se o podporu neboli příspěvek od státu po dobu, kdy nemáte zaměstnání. Nárok na ní máte pouze v případě, že jste v posledních dvou letech platili alespoň 12 měsíců důchodové pojištění. Tedy byli jste zaměstnáni nebo jste podnikali a platili si sociální pojištění.

Co ovlivňuje výši podpory v nezaměstnanosti?

Výši podpory v nezaměstnanosti ovlivňuje, zda dal výpověď zaměstnanec nebo zda ji dostal. Také je třeba zmínit odstupné. Pokud jste vy jako zaměstnanec dal výpověď máte nárok na 45 % výdělku po zákonem stanovenou dobu. Avšak pokud jste byl/a vyhozen dostanete procent 65. Jak to ovlivní odstupné? Ukážeme si na jednoduchém příkladu.

Příklad č. 1

Pan Václav dostal výpověď pro nadbytečnost. Jeho průměrný čistý výdělek byl 30 000 Kč. Protože ve firmě pracoval 2 roky má nárok na 2 odstupné platy, celkem ve výši 60 000 Kč.

Podpora v nezaměstnanosti (PvN) činí 65 % z 30 000 Kč = 19 500 Kč

A protože dostal pan Václav od zaměstnavatele odstupné bude mu PvN vyplácena až od 3. měsíce, kdy je evidován na úřadu práce.

Jakou roli zde hraje věk?

Jak jste si mohli všimnout v příkladu č. 1 zmiňovali jsme, že PvN bude vyplácena až od 3. měsíce. O měsících jsme prozatím nemluvili, ale platí zde poměrně jednoduché pravidlo. Podle zákona rozlišuje úřad práce, který podporu vyplácí, 3 kategorie. První kategorií jsou všichni do 50 let, druhá kategorie je v rozmezí mezi 50. a 55. rokem. Poslední kategorie jsou osoby nad 55 let.

  1. kategorie – PvN vyplácena po dobu 5 měsíců
  2. kategorie – PvN vyplácena 8 měsíců
  3. kategorie – zde je nejdelší doba vyplácení, a to 11 měsíců

Logicky je podpora státu s přibývajícím věkem vyšší, protože může být složitější si najít zaměstnání.

Co když dám výpověď já nebo mi skončí smlouva?

Pokud dáte výpověď vy, platí zde jiné pravidlo a sice, délka doby vyplácení se nemění, pouze se mění její výše. Uvedeme si opět na jednoduchém příkladu

Příklad č. 2

Paní Irena, které je 56 let, dala výpověď ze zaměstnání, kde byla její průměrná čistá měsíční mzda 25 000 Kč. Nárok na odstupné přirozeně nemá a výše bude následující:

45 % z 25 000 Kč = 11 250 Kč -> po celých 8 měsíců, po kterou bude paní Irena PvN pobírat bude činit 11 250 Kč

Příklad č. 3

Ještě si ukážeme příklad, kterým si vysvětlíme, jak to vypadá v případě uplynutí smlouvy na dobu určitou a jejím neprodloužení.

Pan Tomáš (53 let) měl smlouvu do konce srpna letošního roku a zaměstnavatel mu z důvodu malého objemu zakázek neprodloužil smlouvu. Pan Tomáš měl průměrný čistý výdělek 40 000 Kč.

65 % z 40 000 Kč = 26 000 Kč

PvN po jednotlivých měsících:

  • 1. – 2. měsíc -> 20 533 Kč
  • 3. – 4. měsíc -> 20 000 Kč
  • 5. – 8. měsíc -> 18 000 Kč

Jak jste si správně všimli, pan Tomáš nedostal 65 % ze 40 000 Kč, ale méně, a to z toho důvodu, že PvN je maximálně 58 % z průměrné mzdy v ČR. Výši průměrné mzdy stanoví MPSV. Dále je v příkladu vidět, že se podpora snižuje kontinuálně s tím, jak dlouho je vyplácena. Obecně, čím déle je PvN pobírána, tím je její výše nižší.

Podpora v nezaměstnanosti po mateřské

Ptáte se, zda má maminka nárok, po ukončení mateřské dovolené, na podporu? Pokud byl ženě ukončen pracovní poměr již před odchodem na mateřskou dovolenou nebo skončil po dobu, kdy byla žena na rodičovské dovolené nemá nárok na klasickou podporu v nezaměstnanosti. Má ale nárok na příspěvek, který je počítán z aktuální průměrné mzdy v ČR. V roce 2022 tato částka činí 37 047 Kč.

První dva měsíce je příspěvek pro ženu po rodičovské dovolené 15 % z 37 047 Kč což je 5 558 Kč. Další dva měsíce je to 12 %, takže 4 446 Kč zbytek měsíců 4 076 Kč.

Přečtěte si také skončila mi podpora v nezaměstnanosti co dál nebo jak hospodařit s penězi.