fluktuace zaměstnanců

Co je a jak na výpočet fluktuace?

Určitě jste pojem fluktuace už někdy zaslechli. K čemu nám je tento údaj dobrý, pokud se třeba poohlížíme po novém pracovní místě? Jak moc důležité je na tento údaj brát zřetel? To vše i s příklady výpočtů, si v následujících odstavcích vysvětlíme.

Jak zní taková definice?

Slovo fluktuace známe s latiny a přesně znamená pohyb sem a tam. Jedná se o pohyb nepravidelný. Pokud se bavíme přesněji, a to o fluktuaci zaměstnanců. Znamená to obměnu pracovníka/pracovníků na konkrétním pracovním místě nebo místech.

Rozdělení fluktuace

Dobrovolná x Nedobrovolná

  • Dobrovolná fluktuace je taková, kdy se zaměstnanec rozhodne z pozice odejít na vlastní žádost
  • Nedobrovolná naopak taková, kdy je propuštěn

S obojím se pojí určité návaznosti. Pokud zaměstnanec odejde dobrovolně, pravděpodobně má již sehnané nové pracovní místo. Firmě, ze které odchází ale vznikají náklady na hledání nového pracovníka a jeho zaškolení.

Nedobrovolný odchod zaměstnance může firmu stát také náklady, a to v případě, že má pracovník nárok na odstupné. Nehledě na nákladu státu, který musí vyplácet podporu v nezaměstnanosti a hradit odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Další podobné rozdělení fluktuace označujeme na žádoucí a nežádoucí. V některých bodech se může shodovat s rozdělením výše. V ekonomii bychom určitě detailně popsali i toto rozdělení, ale pro naše účely to takto postačí.

Jak fluktuaci vypočteme?

Příklad:

Jestli ve firmě Ptáček s.r.o. pracuje v současné době 1 000 zaměstnanců. A v období, od začátku roku odešlo 200 zaměstnanců. Míra fluktuace bude následující:

200/1000 x 100 = 20 %

Pokud by zaměstnanců odešlo například jen 50 za stejný rok, byla by míra fluktuace pouze 5 %.

Jaká procenta jsou ještě v normě?

U českých firem se pohybuje fluktuace zhruba okolo 15 %, v průměru. Za ideální procenta považujeme střídání zaměstnanců ve výši 5 – 7 %. Pokud jsou tyto čísla přes 20 % už můžeme říci, že je to nad rámec zdravé obměny.

Jaké jsou příčiny odchodů zaměstnanců?

Příčin může být mnoho, ale mezi ty nejvíce výrazné řadíme mzdové ohodnocení. Pokud je například neadekvátní či se pravidelně nezvyšuje, logicky se začnou zaměstnanci poohlížet jinde. Mezi další příčiny může patřit například:

  • špatná organizace práce
  • nefungující vztahy na pracovišti
  • neefektivní kariérní postup
  • změna bydliště či dlouhodobější nemoc

U méně atraktivních nebo méně prestižních povolání bude také vyšší míra fluktuace. Stejně tak jako můžeme tento trend sledovat o mladších pracovníku. Kteří mají zájem se dále vzdělávat jít tzv. za lepším. Jaké jsou naopak atraktivní a řekněme nejlepší práce?

Dopady na firmy

Pokud je míra fluktuace vysoká, znamená to pro firmy problém. Jelikož náklady na přijímání a školení jsou mnohonásobně vyšší, než když jsou tato čísla v normě. Problém nastává i ve chvíli, kdy začnou odcházet vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, byť v menších počtech. Jelikož jejich nahrazení bývá náročnější a mnohem nákladnější. Ovlivňuje to tedy hospodářský výsledek firmy.

Proč je důležité se tímto údajem zabývat?

Ve chvíli, kdy se poohlížíte po novém zaměstnání a víte, že se zaměstnanci ve firmě často střídají. Může to pro vás být ukazatel, že ve firmě, kde byste se chtěli ucházet o místo, může být něco v nepořádku. Doporučujeme si o společnosti vyhledat recenze či se poptat v nějaké skupině, abyste se o konkrétní firmě dozvěděli co nejvíce. Můžete tak předejít nepříjemným situacím.

Psaní článků se věnuji ve volném čase čtvrtým rokem. Jinak jsem máma malého miminka, takže veškerý čas věnuji své dceři. Baví mě cestování, turistika a další všemožné aktivní trávení volného času.