Měnová politika ČNB

Měnová politika ČNB

Co znamená pojem měnová politika v souvislosti s Českou národní bankou? Jaké jsou její hlavní pilíře nebo jaká je prognóza vývoje inflace na následující období? Rok 2022 byl pro mnoho občanů těžký, a proto by nás tyto otázky měli určitě zajímat. Pojďme se společně podívat na základní pojmy anebo predikce, které zaznívají od makroekonomů z ČNB.

Co tedy znamená měnová politika?

Úkolem neboli cílem měnové politiky je udržovat cenovou stabilitu. Stabilitou se rozumí ne nulová, mírně stoupající, ale stabilní inflace. Pokud inflace roste, úkolem ČNB je jí srážet zpět ke 2 %. Právě tak je vytvářeno příznivé prostředí pro podnikatele a růst životní úrovně v České republice. Zmiňovaná 2 % hranice je tedy ta, za kterou by se inflace v naší zemi neměla dostat.

Regulace kapitálového trhu

Pro bezproblémové fungování ekonomiky je nutné, aby byl kapitálový trh stabilní a lidé v něj měli důvěru. Toto můžeme zajistit pouze pravidly, které v rámci regulace kapitálového trhu nařídíme. ČNB má k dispozici několik právních předpisů a případné sankce při porušení či jiné vyvozování důsledků.

Takto ČNB dohlíží na kapitálový trh, posiluje důvěru investorů a zároveň jim poskytuje potřebnou ochranu. Rozvíjí tak kapitálový trh a šíří osvětu. Můžeme si pod tím také představit podporu transparentnosti trhu, konkurenceschoposti, tržní disciplíny, podporu při krizích nebo posilování důvěry veřejnosti.

Jak dosahuje ČNB stabilizované inflace?

Česká národní banka se snaží dosáhnout zmíněné inflační 2 % hranice například stanovením úrokových sazeb. Tyto úrokové sazby se následně promítají do tržních sazeb a tak je ovlivněn vývoj celé ekonomiky. Bankovní rada rozhoduje o úrokových sazbách 8x ročně. Je to poměrně náročná markoekonomická prognóza a ovlivní inflaci minimálně na rok maximálně na rok a půl. Jde tedy o velmi důležitý úkol, kterým je ovlivněn vývoj v celé zemi.

Prognóza vs realita

Dle jarní prognózi ČNB by měla být celková inflace v roce 2022 13,1 % už teď ale můžeme tušit, že to bude pravděpodobně více. Meziroční nárůst je 17,2 % což v praxi znamená, že ceny zboží a služeb jsou o 17,2 % vyšší než byli v loňském roce touto dobou. V minulém roce byla celková inflace 3,4 % tato míra inflace byla nejvyšší od roku 2008. Rok 2023 nám dle odhadů ČNB přinese zvýšení celkově o 4,1 %. Z těchto čísel si můžeme jednoduše vyvodit, i pokud nám ve škole matematika zrovna nešla, že běžní občané si poměrně pohorší.

Obecně ale můžeme konstatovat, že rok 2022 vlivem války a postcovidových opatření je prozatím tím nejhorším za téměř 14 let. Do budoucna by se situace měla pomalými kroky zlepšovat, otázkou je kolik občanů to bude stát pokles životní úrovně a tak i úrovně celé ČR.

Vývoj inflace v ČR

Výše uvedený graf ukazuje, jak se inflace vyvíjela od začátku roku 2022 do současnosti. Také můžeme vidět markantní nárůst, jakým nyní procházíme a odhadované procenta zvýšení cen v následujících měsících. Otázkou zůstává, jak moc tyto predikce budou přesné.

Pokud jste i vy pocítili inflaci a zajímává vás, jak být bohatý nebo jak splatit dluh, podívejte se další skvělé čtení!