daň z pronájmu

Kolik je a jak zaplatit daň z pronájmu bytu?

Všichni musíme platit daně a je to tak povinností každého z nás. Pokud jste koupili nemovitost čistě na investici, určitě máte v plánu ji pronajímat. V tomto případě budete určitě muset platit daň z pronájmu. Kolik taková daň z pronájmu bytu činí a jak ji napasovat do vašeho daňového přiznání? Prozradíme vám tipy z praxe.

První věc, co musíte udělat

Pokud koupíte jakoukoliv nemovitost, tak je nutné, aby jste v následujícím kalendářním roce podali daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Toto je nutné učinit do 31. 1. příslušného roku. Je to tedy jiná daň, než daň, kterou budete platit v případě příjmů z pronájmu bytu či nebytových prostor.

Koho se placení daně z pronájmu bytu týká?

Teoreticky všech právnických i fyzických osob, které nějaký příjem takového charakteru mají. Menší výjimkou jsou lidé, kteří jsou již ve starobním důchodu. Je sice pravdou, že daňové přiznání podat musejí. Zpravidla, ale po odečtení paušálních výdajů (30 %) a slevy na poplatníka vyjde daň nulová. Dále jsou osvobození od placení zdravotního i sociálního pojištění. Pro starobní důchodce je tedy výhodné mít takovýto pasivní příjem.

Kolik % je daň a z čeho se počítá?

Pro daň z pronájmu bytové jednotky máme dvě sazby, a to 15 % a 23 %. Uvedeme si na příkladu, kdy se vás týká platba nižší sazby a kdy naopak té vyšší.

Příklad:

Měsíční pronájem bytu činí 15 000 Kč, takže za rok je to 180 000 Kč. Je třeba od tohoto zisku odečíst výdaje. Ty můžete buď uplatnit skutečné, anebo paušální. To, jak se rozhodnete necháme na vás, určitě to udělejte podle toho, jak to pro vás v konkrétní situaci bude výhodnější. Pro náš příklad uplatníme výdaje paušálně 30 %. Výdaje tedy činí 54 000 Kč. Zdanitelný základ bude 180 000 – 54 000 = 126 000 Kč.

Nyní pokud váš příjem nepřesahuje 3 násobek průměrné mzdy daníme 15 %. Pokud přesahuje, tak daníme 23 %. V našem případě tedy použijeme sazbu 15 %. Výsledná daň, kterou zaplatíte z pronájmu je 18 900 Kč.

Kde v daňovém přiznání vyplnit?

Už víte, jak daň spočítat, ale zásadní věcí je správně vyplnit daňové přiznání. Pokud jste zaměstnanec či OSVČ vyplňte daňové přiznání, jak jste zvyklí. Nejlepší to je na stránkách finanční správy, konkrétně v portálu Moje daně.

Přikládáme soubor, který obsahuje přílohu č. 2, abyste se s ní mohli dopředu seznámit, než se dostanete k samotnému vyplňování. Součástí jsou i pokyny k vyplnění.

V elektronickém prostřední finanční správy tuto přílohu č. 2 naleznete vlevo v menu, kam se musíte překliknout, abyste ji mohli vyplnit. Následně se vám částka za pronájem/pronájmy přičte k ostatním údajům v daňovém přiznání a vy zjistíte výslednou částku, kterou na daních bude platit. Může se samozřejmě i stát, že budete mít přeplatek. Mohlo by se vám proto hodit vědět, jak na odpočet úroků z hypotéky.

Další možné slevy, které si můžete odečíst z daňového základu

Kromě slevy na poplatníka, kterou automaticky získává každý, je nutné abyste splnili podmínky. Tyto podmínky jsou ke každé slevě jiné, takže doporučujeme se dobře informovat. Jaké možné slevy tedy známe?

  • Sleva na poplatníka
  • Daňové zvýhodnění na nezletilé děti
  • Daňové zvýhodnění na manžela/manželku
  • Poskytnuté dary
  • Penzijní připojištění
  • Dárcovství krve

Psaní článků se věnuji ve volném čase čtvrtým rokem. Jinak jsem máma malého miminka, takže veškerý čas věnuji své dceři. Baví mě cestování, turistika a další všemožné aktivní trávení volného času.