Práce na zkrácený úvazek
Oblíbená práce na zkrácený úvazek v 21. století

Oblíbená práce na zkrácený úvazek v 21. století

Práce na zkrácený úvazek má v současné době své nadšené zastánce, ale i zaryté odpůrce.  Příznivci ji vnímají jako efektivní nástroj pro „rozhýbání“ ekonomiky a tvorbu sdílených pracovních míst. Odpůrci poukazují na legislativní náročnost a neefektivnost při náročných zakázkách. Trávit v zaměstnání méně času je sice lákavé, ale má to také své stinné stránky.  Co přináší nejnovější změna v pracovním zákoníku?

Komu je určený zkrácený úvazek?

O zkrácený pracovní úvazek mohou na základě zákonného ustanovení (§ 241) žádat těhotné ženy, ale také matky po mateřské dovolené, které pečují o děti do věku 15 let, nebo jinou osobu v domácnosti závislou na jejich pomoci. Důležitá je komunikace a dohoda se zaměstnavatelem.

Ujednání o změně fondu pracovní doby zaměstnance musí být vyjednané písemně pro obě strany. O zkrácený úvazek mohou zažádat také studenti, aktivní důchodci, ale i zaměstnanci potýkající se civilizační chorobou či zájemci o další vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Samozřejmě záleží na typu pracovní pozice. Zaměstnavatel musí důkladně zvážit, zda dokáže tohoto zaměstnance řádně zastoupit, aby nedocházelo k organizačním zmatkům a nedostatečné efektivitě práce.

Jaký je běžný rozsah zkráceného úvazku?

Oblíbený je šestihodinový úvazek, který umožňuje zaměstnanci dostatečný kontakt s pracovním prostředím, ale zároveň prostor pro efektivní fungování rodinného života a péči o předškolní či školou povinné děti.

Zaměstnavatele jsou ochotní poskytnout rovněž poloviční, čtvrtinový úvazek, popřípadě i osminový úvazek. Ten umožňuje sdílení pracovního místa s dalšími zaměstnanci, což se při správném naplánování pracovních směn projeví na větší spokojenosti zaměstnanců i efektivitě jejich práce.

Zkrácený úvazek je vhodný pro matky s dětmi, ale i pro zaměstnance, kteří bojují s dlouhodobější závažnou nemocí.

💡Tip: Věnujte pozornost také článku: Kde lze sehnat peníze mimo práci?

Které společnosti nejčastěji nabízejí zkrácený úvazek?

Pokud vám aktuální životní situace znemožňuje práci na klasický úvazek, zkuste cíleně vyhledávat nabídky se zkrácenou pracovní dobou. Zaměřte se na internetové pracovní portály, ale i nabídku místního úřadu práce.

U kterých profesí máte reálnou šanci uspět? Pracovní dobu vám po dohodě zkrátí ve zdravotnictví, obchodě a obchodní činnosti, v oblasti IT technologií, školství. Naopak s neúspěchem počítejte především ve výrobních firmách s kontinuálním provozem.

Výpočet pracovních hodin versus dovolená 2021

Novelizace platná od počátku roku 2021 udává, že vaše dovolená závisí na počtu odpracovaných hodin, nikoliv na počtu odpracovaných dnů. To přináší spravedlivější podmínky právě pro zaměstnance, kteří pracují na zkrácený pracovní úvazek. Výhodnější podmínky však získávají pracovníci ve směnném provozu.

Zaměstnanec, který pracuje v klasickém pracovním poměru, tedy 8 hodin denně 5 dnů v týdnu (40 hodin týdně), má nárok na 20 dnů dovolené (160 hodin). U polovičního úvazku (20 hodin týdně) je to 10 dnů dovolené. Při šestihodinovém úvazku (30 hodin týdně) je to 15 dnů.

Nevýhodou zkráceného pracovního úvazku je fakt, že občasná práce přesčas nemá zásadní vliv na zvýšení počtu dní řádné dovolené. Zaměstnanec tedy může volit mezi prací na DPP nebo čerpáním náhradního volna. Záleží především na domluvě se zaměstnavatelem.

Další ožahavou oblastí je krácení řádné dovolené z důvodu neomluvené absence. Zde platí zásada, že vaše dovolená bude krácená přesně o tolik hodin, kolik trvala vaše hodinová absence v daném roce. V případě krátkodobých zdravotních obtíží raději využívejte sick-days, které většina zaměstnavatelů svým zaměstnancům běžně poskytuje (zpravidla 5 dní v roce).

Při nevyčerpání nároku na dovolenou v daném kalendářním roce, je možné ji převést do roku nového. Ale pozor, vše má své zákonitosti. Musí se nutně jednat o nárok na dovolenou vyšší než 4 týdny a převést lze pouze počet hodin přesahujících limit stanovených 4 týdnů. Převod dovolené je nutné dojednat se zaměstnavatelem a písemně o něj požádat.

Práce na směny versus zkrácený úvazek
Zaměstnanci pracující ve směnném provozu jsou mnohdy nezastupitelní a zkrácený úvazek není možné udělit.

💡Tip: Čtěte také článek: SWOT analýza: odhalte své příležitosti a hrozby včas

Zkrácený úvazek a jeho výhody

Zkrácením pracovního úvazku získáte více času na rodinu, ale také prostor pro další realizaci. Možnost doprovodit dítě na kroužek, či další vzdělávání s vizí kariérního růstu, je lákavá.

Přináší také tyto benefity:

 • Větší zájem zaměstnance o pracovní úkol.
 • Pracovník má více prostoru na odpočinek, což vede k vyšší výkonnosti, koncentraci na práci i kreativitě.
 • Zaměstnanec neztrácí kontakt s pracovním prostředím i kolektivem, udržuje si znalosti, má přehled o změnách.
 • Pracovní pozici může sdílet více zaměstnanců.
 • Je možné ho kombinovat s prací na DPP, home office, nebo podnikáním.
 • Dává zaměstnanci podnět a prostor pro další zvyšování kvalifikace a profesní růst.

Zkrácený úvazek a jeho nevýhody

Kratší pracovní doba je zajímavým benefitem, který firma nabízí především matkám s dětmi, ale i léty prověřeným zaměstnancům, kterým má být nápomocná při řešení obtížní životní nebo rodinné situace. Je skvělým krátkodobým řešením. Ovšem z dlouhodobého hlediska je vhodnější pracovat spíše na plný pracovní úvazek.

Problémy spojené se zkráceným úvazkem:

 • Není možné ho získat bez souhlasu zaměstnavatele.
 • Nezastupitelnost ve směnném provozu.
 • Administrativní zátěž při sdílení místa více pracovníky.
 • Nižší výdělek i firemní benefity.
 • Kratší dovolená.
 • Problém s proplácením přesčasů.

Veškerá ujednání si nechte od zaměstnavatele raději potvrdit písemně. Pokud by po vás požadovat práci nad stanovený pracovní úvazek, máte právo se aktivně bránit.

Zkrácený pracovní úvazek je zajímavou variantou pro obohacení pracovního trhu.  Je nutné s ním však zacházet s rozvahou. Zamezuje ztrátě kontaktu s odborníkem, který je pro firmu klíčový. Motivuje zaměstnance k vyšším výkonům a další kvalifikaci. Také je přínosný pro pracovníky s určitým omezením či absolventy škol. Ovšem než se rozhodnete pro tuto formu pracovního úvazku, zvažte veškeré aspekty, které zahrnuje. Rovněž je nutné sledovat, zda za vás zaměstnavatel správně platí odvody.

Copywriterka se zájmem o cestování, historii, ekonomii a cizí jazyky.