OSVČ

5 Kroků, jak se stát OSVČ?

Přemýšlíte, že začnete podnikat a chcete jednoduchý návod v pár krocích? Na co je dobré se připravit a co si rozmyslet před tím než půjdete na živnostenský úřad? Jaké kategorie a druhy živností existují? Na co nezapomenout ve chvíli, kdy už máte podnikání rozběhnuté? Sepsali jsme pro vás vše podstatné tak, abyste na nic nezapomněli.

Co zkratka OSVČ znamená?

OSVČ je osoba samostatně výdělečně činná, která má příjmy z podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Jiná výdělečná činnost může být například poskytování autorských práv. Samostatnou výdělečnou činnost můžete vykonávat jako hlavní činnost, takže jsou příjmy z podnikání příjmy hlavními, anebo jako vedlejší činnost. U vedlejší činnosti můžete mít ke svému zaměstnání, kde jste klasicky zaměstnanec na hlavní pracovní poměr ještě přivýdělek, kde fakturujete a k tomu tedy potřebuje mít IČO. I v této chvíli jste už podle zákona OSVČ.

Nyní tedy 5 kroků, které jsme zmiňovali v úvodu

Krok č. 1

Je určitě nezbytné si rozmyslet, v jakém oboru budete podnikat a do které kategorie obor vašeho podnikání spadá. Rozlišujeme totiž 4 kategorie živností, a to:

  • volné
  • řemeslné
  • vázané
  • koncesované

V každé kategorii platí jiné podmínky, které musíte splnit, abyste vaši živnosti mohli zahájit.

Krok č. 2

Ověřte si zda splňujete podmínky pro konkrétní kategorii.

Podmínky volné živnosti

U volné živnosti je splnění podmínek nejjednodušší. Stačí vám pokud jste trestně bezúhonní, což si na živnostenském úřadu ověří sami úředníci. Další podmínkou je plná svéprávnost a tedy věk nad 18 let.

Podmínky řemeslné a vázané živnosti

Ke zmiňovaným výše uvedeným 2 podmínkám, musíte u řemeslné a vázané živnosti doložit ještě potvrzení o odborné způsobilosti. Což v praxi znamená, zda jste vystudovali školu/obor, kterým můžete doložit, že jste odborníkem v konkrétním oboru. Případně zde můžete doložit potvrzení o absolvování rekvalifikačního kurzu. Pokud nesplňujete ani jednu z těchto podmínek, můžete využít služeb odborného garanta, který zastřeší vaše podnikání, protože splňuje podmínku odbornosti.

Koncesované živnosti a jejich podmínky

U tohoto typu živnosti je nutné, abyste získali speciální povolení k provozování živnosti (koncesi). Toto povolení vydává stát nebo obec a podmínky vydání koncese se liší napříč obory. Podrobnosti jsou uvedeny v živnostenském zákoně.

Krok č. 3

Dalším a nezbytně důležitým krokem je založení živnosti samotné. Můžete to udělat osobně, takže stačí pokud zajdete na kterýkoliv živnostenský úřad. Nemusí to tedy být v místě vašeho trvalého pobytu. Další možností je vyplnění online formuláře v Registru živnostenského oprávnění nebo můžete vyplnit Registrační formulář v pdf a pošlete poštou na úřad. Poplatek za založení živnosti je 1 000 Kč.

Krok č. 4

Rozmyslete si, zda si při registraci nenecháte zapsat více oborů najednou. Je totiž úplně jedno, zda budete mít př. 3 obory podnikání, protože poplatek je stále 1 000 Kč. Pokud byste do budoucna svoje podnikání chtěli rozšířit nebo začít podnikat v oboru jiném, nebudete muset už dál nic řešit. Následně pokud byste se rozhodli svoje podnikání rozšířit a obory nebudete mít stanovené od začátku, za každou další položku je poplatek 500 Kč.

Krok č. 5

Zjistěte si čísla účtů, kam budete posílat pravidelné měsíční úhrady za sociální a zdravotní pojištění. Je nutné se sám nahlásit těmto dvou institucím tedy Okresní správně sociálního zabezpečení (Pražské správě sociálního zabezpečení) a vaší zdravotní pojišťovně. Budou vám sdělena čísla účtů a variabilní symboly. Je nutné, abyste každý měsíc tyto platby uhradili včas.

V neposlední řadě musíme zmínit finanční úřad, na ten by vás ale měli zaregistrovat již z živnostenského úřadu. Nezapomeňte pouze podat daňové přiznání, a do 31. 3. roku, který následuje po tom, za který přiznání podáváte. Také nezapomeňte podat přehled příjmů a výdajů, který doložíte zdravotní pojišťovně a OSSS (PSSZ).

Přečtěte si také paretovo pravidlo příklady nebo jak vydelat penize na mobilu.