Státní dluhopisy versus akcie
Vyplatí se státní dluhopisy: Výnos vs. Riziko

Jak fungují burzovní spekulace?

Burzovní spekulace je pojem, se kterým se dříve či později setká každý investor. Avšak lidé často neví, co tento výraz znamená, či ještě hůř – pletou si jej právě s pojmem „investování“. Co tento pojem znamená, jeho rozdíly, výhody a nevýhody oproti právě investování Vám vysvětlím v tomto článku.

Nelekněte se prosím, začnu u toho, jak funguje samotné investování. Z toho burzovní spekulace vzešly a pro pochopitelné srovnání je to nutnost.

Jak funguje investování?

Investování je nákup jakýchkoliv cenných papírů, komodit, kryptoměn a mnoha dalších finančních produktů. Investor sám vlastní tyto aktiva a doufá v zisky plynoucí z dividend, úroků nebo prostého růstu aktiva na jeho ceně při podstupování jisté míry rizika (hlavně poklesu ceny tohoto aktiva).

Další specifikum je dlouhodobost. Většina investic bývá plánována na delší dobu, než jeden rok. Z tohoto důvodu si investoři dělají obsáhlejší průzkumy trhu. Snaží se vybrat aktivum, kterému mohou věřit i v delším časovém horizontu. Sledují, jak se mu aktuálně daří, zda mu trendy a stav trhu pomáhají k růstu a tak dále.

Většina investic je prováděna u takzvaných brokerů. Ty si můžeme jednoduše představit, jako světoznámé aplikace XTB, eToro, Plus500 a jim podobné.

Jak funguje burzovní spekulace?

Zde začnu tak trochu odzadu. Po burzovní spekulaci sáhne ten, kdo hledá rychlejší způsob zisku a to za cenu vyššího risku.

NYSE burza v New Yorku

Risk

Vyšší zisk spojený s vyšším riskem Vám přináší možnost páky. Burzovní páka je sama o sobě vnímána jako velmi nebezpečná věc, jelikož Vám dovolí mít násobně větší hodnotu pozice, než máte reálného kapitálu. Páka není pro každého, pákové obchodování je časově náročné, stresující a vyžaduje obezřetný přístup.

Například pokud bych koupil s pákou 5x (pětinásobek) akcie Tesly za 1000 Kč, můj reálný objem akcií Tesly by byl 5000 Kč. 4 tisíce, které jsou tam navíc mi půjčila burza, ale jsem odpovědný za riziko. Takže pokud by akcie klesly o 10%, nebyla by moje ztráta 100 Kč (což by byla ztráta, kterou bych měl, pokud bych nepoužil páku), ale 500 Kč. Takže bych reálně přišel o polovinu peněz, které jsem do této spekulace vložil. To samé platí ale i na druhou stranu – což je důvod, proč lidé páku používají. Místo zisku 100 Kč máte zisk 500 Kč.

Někteří tento styl obchodování označují za gambling. Ze své osobní zkušenosti mohu říci, že pokud si stanovíte jasná pravidla, která nebudete porušovat, tak si jednoduše můžete riziko předem vypočítat a rozhodnout se, zda Vám za to stojí či nikoliv. Avšak přiznávám, vlastní psychika člověka nahlodává a máte tendenci svá pravidla porušovat – což už v gambling jistě přechází.

Reálné fungování

V neposlední řadě je důležité si uvědomit, že spekulováním na burze nevlastníte žádné aktivum. Zde je největší rozdíl mezi spekulací a investováním. Pokud se rozhodnu investovat, reálně aktiva vlastním a mohu s ní nakládat jak si vyberu já sám. Ale pokud se rozhodnu stejná aktiva pouze spekulovat, můj nákup nikdy neproběhl. Burza jednoduše zaznamená, na jaké ceně jsem se rozhodl svou pozici „nakoupit“ a pouze vypočítává rozdíl mezi touto cenou a aktuální tržní cenou. Čistá matematika, nákup či prodej aktiv nikdy neproběhl.

Věřím, že jste si všimli posledního malého rozdílu. Spekulování neprobíhá u brokerů, jako je to při většině investic, ale na burzách (ať už komoditních, cenných papírů, kryptoměnových, …). Nejznámější burzy jsou ETRADE, Robinhood, TD Ameritrade a další.

Shortování

Burzovní spekulace přináší jednu skvělou možnost. Jak jsem již výše zmínil, burza pouze vypočítává rozdíl, mezi vstupní cenou a cenou aktuální. Záleží tedy, zda spekulujeme na růst nebo na pokles? Nezáleží, můžete vydělávat i pokud si myslíte, že cena určitého aktiva klesne. Při spekulaci na růst si od burzy akcie půjčíte a čekáte, kam se cena vydá. Při spekulaci na pokles – takzvaném shortování – si akcii půjčíte, okamžitě ji prodáte a držíte většinou americké dolary, eura či České koruny a opět čekáte co se stane. Pozici uzavřete tím, že zpátky nakoupíte stejné množství aktiva a burze ho vrátíte. (Nákupy a prodeje jsou opět čistě teoretické, burza je reálně neprovede, ale pro jednodušší vysvětlení to dodávám až nyní.)

Takže pokud „shortujete“ za 1000 Kč aktivum, jehož cena klesne na 850 Kč a rozhodnete se pozici uzavřít, koupíte jej zpět, burza dostane přesně to, co Vám půjčila a 150 Kč rozdílu je Vašich. Samozřejmě zde můžete opět použít páku a své zisky a risky násobit.

Velké riziko shortování oproti longování (což je opak, spekulace na růst) je v tom, že Váš long nemůže (pokud nepoužijete páku) klesnout více, než o 100% (úplné dno – tím pádem na cenu 0 Kč) – sice přijdete o všechno, co jste do pozice vložili, ale tím to končí. Ale u shortování tomu tak není. Cena aktiva, u kterého jste očekávali pokles může růst teoreticky do nekonečna, Vaše maximální ztráta není nijak ohraničena a můžete se dostat do obrovských problémů! Pokud byste se do něčeho takového pouštěli, tak si na tohle dejte pozor a stanovte si úroveň, na které již pozici, ikdyž ve ztrátě, nechcete držet a ztrátu přijměte.

Spekulační pozice značené v grafu zlata

Shrnutí

Burzovní spekulace nám přináší spoustu nových možností, které jistě najdou své fanoušky. Mezi největší výhody patří možnost spekulování na pokles a možnost mít násobně větší pozici, než je hodnota vlastního kapitálu do ní vloženého. Toto s sebou samozřejmě přináší vyšší rizika a zvyšuje nutnost opatrnosti. Řekl bych, že je naprosto klíčové pro úspěch hlídat si velikost svého rizika a držet se předem stanovených pravidel.

V realitě se úspěšní spekulanti od neúspěšných dělí schopností odhadovat budoucí vývoj trhu. Spousta lidí na to hledí jako na sázky nebo jako na hod mincí. Osobně s nimi tak úplně nesouhlasím, ale zároveň bych řekl, že nejsou tak daleko od pravdy, jelikož trh je opravdu nevyzpytatelný.

K odhadování trhu se používají fundamentální a technické analýzy, což jsou nekonečné studnice informací a způsobů, jak hledět na situaci na trzích. Osobně se této disciplíně věnuji již více jak rok a musím potvrdit, že zde jasně vítězí ti, kteří mají své vlastní zkušenosti z minulosti. Právě proto bych nedoporučil žádnému nováčkovi spekulovat na burzách. Pokud ale nemůžete odolat, většina burz nabízí účty s imaginárními penězi, se kterými si vše můžete vyzkoušet a získat aspoň základní zkušenosti. Avšak obchodování s vlastními penězi je opět o něčem jiném, než na „demo účtu“. Mohu pouze opět doporučit hlídat riziko a držet se předem stanoveného plánu a pravidel. Hodně štěstí odvážným!