pokladnička na peníze

Jak zbohatnout: Co dělají bohatí jinak a lépe?

Bohatí lidé často vyčnívají z davu. Nejen tím, že mají více majetků než ostatní, ale v první řadě způsobem svého myšlení a následným konáním. Mají totiž jasnou představu o tom, jak nakládat s penězi a o způsobu, jak zbohatnout.

V následujícím článku si objasníme jak zbohatnout, aneb co chudí lidé nevědí. Pojďme na to.

Sebevzdělávání

Když mluvíme o vzdělávání, nemáme na mysli školní systém, který nám za jménem přinese další akademický titul. Mnoho lidí vnímá dokončení střední, nebo vysoké školy jako zakončení studia ve svém životě. Ovšem vzdělání je nikdy nekončící proces.

Lidé se často ptají, čím by měli začít, aby si otevřeli cestu k bohatství. Odpověď je jednoduchá. Musí si rozšířit obzory v oblasti finanční gramotnosti. Pochopit jak fungují peníze, jak s nimi nakládat a jak rozšiřovat jejich množství.

Bohatí lidé mají neustálou chuť učit se novým věcem. Rozšiřují si obzory v různých odvětvích, neustále je něco zajímá a mají přehled o tom, po jaké nabídce je na trhu největší poptávka. Bohatí lidé využívají načerpané informace k dalšímu rozšíření svého bohatství.

K sebevzdělání můžeme využít knihy, kurzy, videa a články. Čerpat informace můžeme také z biografie bohatých lidí, která nám odkryje cestu jak zbohatnout.

kniha
Knihy jsou ideálním prostředkem k sebevzdělávání.

Vášeň pro svou práci

Mít vášeň pro to, co děláme, patři mezí základní finanční pravidla. Bohatí lidé svou práci milují. Mají v sobě ukrytý nikdy nepolevující hnací motor, který je vede cestou k úspěchu.

Pokud chceme být bohatí, musíme v sobě najít cit pro práci, která nás bude naplňovat. Bohatí lidé totiž mají svou práci jako svůj koníček. Jen tak totiž mohou dosahovat vynikajících výsledků.

Jakmile dojdou do cíle, nekončí. Hledají způsob jak svůj výsledek ještě vylepšit. Mají chuť dosahovat dalších úspěchů. A to je důvod, proč většina lidí, kteří nemusí pracovat, stále pracují. Milují to, co dělají a to je činí ještě úspěšnějšími a bohatšími.

Riskují

Důvod, proč většina lidí nikdy nezbohatne je ten, že sázejí na jistotu. A tou je jejich zaměstnání. Není žádným tajemstvím, že v práci ještě nikdo nezbohatl.

Je to z toho důvodu, že zaměstnaní lidé vynakládají svůj potenciál a úsilí pro firmu někoho cizího. Když by stejné úsilí vynakládali pro svůj podnik, měli by se mnohem lépe. A tady je kámen úrazu. V zaměstnání mají jistotu platu. Ve vlastním byznysu riskují, že se jejich firmě nebude dařit, jak by očekávali. Bojí se zodpovědnosti. Bojí se, že přijdou o investice, které do vlastní firmy vložili. Ačkoliv by se tedy chtěli věnovat svému byznysu, nakonec to neudělají.

Než se bohatí stali bohatými, museli opustit svůj komfort jistoty a vykročit do neznáma. Museli pořádně zariskovat a své finance, ideu a čas investovat do nápadu, který se buď chytne, nebo selže. A nebyl to jediný jejich risk v životě.

Když zakládáme firmu, riskujeme, že zkrachuje. Když kupujeme akcie, riskujeme, že přijdeme o peníze. Když si od banky půjčíme velký obnos peněz na rozjezd vlastního podniku, riskujeme, že nebudeme moct splácet. Bohatí lidé nejenže riskují, oni jsou si těchto rizik vědomi. Je důležité počítat s tím, že náš plán nevyjde a mít další plán pro tyto případy. Riziko je klíčové slovo k definici, jak zbohatnout. Totiž kdo nehraje, nevyhraje.

Bohatí se nikdy nevzdávají

Mnoho úspěšných lidí zažilo ošklivé pády. Často svým vlastním přičiněním. Jindy přičiněním někoho jiného. Ačkoliv se ostatní leknou a odejdou do ústraní, oni se nevzdávají. Mají jasný cíl, kterého chtějí dosáhnout a udělají pro to maximum.

Poučí se z dané situace. Najdou v ní to pozitivní a od toho se odrazí. Zkusí to znovu a lépe. Stejně jako dítě, které se učí jezdit na kole, ani oni se nevzdávají. Naopak jejich touha k dosažení vlastního cíle je ještě intenzivnější.

Ačkoliv spadli z výšky až na úplné dno, stále sami sebe vnímají jako ty bohaté. To, co se totiž děje v naší mysli, se odrazí v reálném životě. Pokud sami sebe vnímáme jako bohaté, bohatství si k nám cestu najde.

Bohatí nemají čas řešit ostatní

Chudí lidé rádi ukazují prstem na ostatní. Ze svých neúspěchů viní svého zaměstnavatele, politiky, rodiče, systém a zákony. Je to totiž jednodušší, než se naučit pár základních pravidel, jak zbohatnout. A proto chudí zůstanou chudými navždy.

Bohatí lidé nesoustředí svou pozornost na životy ostatních. Ale pouze na svůj a svých blízkých. Neustále se učí, jak svůj byznys vytvořit ještě úspěšnější, jak správně investovat peníze a jak se poučit z chyb, které udělali. Často se setkávají s těmi, kteří jsou stejně úspěšní, nebo ještě úspěšnější. Poslouchají, diskutují a nechají si poradit od zkušenějších, jak rychle zbohatnout. Svou pozornost upínají na svůj cíl. Nemají tedy čas řešit ostatní a své problémy svalovat na politiku a zákony.

Bohatí nevnímají peníze jako zlo

Střední vrstvy a chudí lidé často vnímají peníze jako nutné zlo. Prostředek, kterým zaplatí své účty, půjčku, jídlo a za zbytek si zajedou na dovolenou. Neustále se pak točí v kruhu splátek, výdajů a hodin v práci, aby zaplatili všechny své výdaje. Jakákoliv diskuse na téma peníze v nich vyvolává frustraci a zlost. Tito lidé nerozumí funkci peněz a jejich moci.

Naopak bohatí lidé témata o penězích zbožňují. Rádi se setkávají s dalšími bohatými a diskutují o investicích, aktivech a dalších finančních příležitostech. Neustále mluví o svém portfoliu a nemovitostech. Téma peněz má u nich vždy dveře otevřené.

Růst peněz
Peníze mají jedinečnou moc tvořit další peníze.

Aktiva versus pasiva

Znáte rozdíl mezi aktivy a pasivy? Aktiva nám peníze do kapsy vkládají, aniž bychom se museli příliš namáhat. Kdežto pasiva nám peníze s kapsy berou.

Mezi aktiva řadíme podniky, které nevyžadují naši přítomnost, akcie, obligace, nemovitosti, které generují příjem z pronájmu a cokoliv dalšího, co generuje příjem, či stoupá na ceně a my to můžeme kdykoliv vyměnit za hotovost. Bohatí lidé nakupují aktiva.

Chudí lidé nakupují pasiva a pokládají je za aktiva. Kupují auta, značkové oblečení, spoustu bot a drahé vybavení do domu. Neuvědomují si, že nic z toho nestoupá na hodnotě. Jakmile se rozhodnou za pár let zmíněné věci prodat, jsou zklamaní při zjištění, o kolik hodnota těchto předmětů klesla.

Jedno pravidlo mezi bohatými říká, že drahé oblečení nejdříve kupují chudí lidé, aby vypadali, že jsou bohatí. Naopak bohatí si drahé oblečení kupují tehdy, až mají vytvořený dostatečný příjem na nákup tohoto zboží.

Jakmile společnost porozumí těmto finančních pravidlům, bude mezi námi více lidí, kteří pochopí, jak zbohatnout.

Bohatí peníze tvoří

Bohatí mají tu moc vytvářet další peníze. Jakmile totiž svůj kapitál investují, tyto investice jim generují další peníze.

Z jednoho toku jim přitékají peníze v podobě pasivního příjmu. Například když vlastní nemovitosti a tyto nemovitosti jim vytváří příjem z pronájmu. Nebo když vlastní akcie, které generují dividendy.

Dále tvoří prostředky ve své vlastní společnosti. Zaměstnávají lidi a produkují zboží, či služby, které jim generují zisk. O celkový chod firmy se postarají zaměstnanci, od manažerů po skladníky. K majiteli firmy tečou pravidelně peníze, bez jeho příliš vynaloženého úsilí.

Nespoléhají se na pomoc od státu

Bohatí lidé se spoléhají vždy pouze sami na sebe. Je to jedno z jejich základních pravidel na cestě k finanční svobodě. Nepočítají roky do důchodu a neví, kolik bude činit důchod v době, až v něm budou.

Budují si silné základy své finanční stránky, která jim přinese dostatečný příjem peněz. A to bez příliš vynaložené vlastní práce. Nepotřebují tudíž jakoukoliv finanční pomoc od státu. Oni mají kapitál, který jim generuje další a další peníze.