Fluktuace zaměstnanců
Fluktuace zaměstnanců

Jak na výpočet fluktuace zaměstnanců?

Zajímá vás fluktuace zaměstnanců? Budu ráda, když mi napíšete do komentáře, proč jste si článek vyhledal/a.

S fluktuací zaměstnanců jsem se teoreticky seznámila během studia na ekonomické fakultě. Setkávám se s ní v práci na personálním oddělení ve výrobní společnosti při zpracování a interpretaci reportů.

Definice fluktuace zaměstnanců

Slovo fluktuace vzniklo z latinského slova fluctuare, které vyjadřuje houpání se na vlnách neboli pohyb sem a tam. Proto se mi ze všech dostupných vymezení nejvíce líbí to od Michaela Armstronga v knize Řízení lidských zdrojů. Fluktuace zahrnuje příchody a odchody zaměstnanců v organizaci.

Výpočet fluktuace zaměstnanců

Nejznámější vzorec najdete ve výše zmíněné knize Michaela Armstronga. Výpočet je jednoduchý.

Míra odchodů = (počet zaměstnanců, kteří během určitého období odešli / průměrný počet zaměstnanců v tomtéž období) x 100 [%]

Příklad výpočtu namodeluji tak, aby vyšla míra fluktuace 14%. Právě to je procentuálně vyjádřený počet pracovníků, kteří v České republice změnili práci v období od září 2021 do září 2022. Tento údaj najdete v prezentaci Datová snídaně Q4, 2022 – Vývoj na pracovním trhu, který je volně ke stažení na stránkách magazínu LMC. Mimochodem jde o skvělý zdroj dat o českém trhu práce. Autoři Datovou snídani zveřejňují každé čtvrtletí.

Pro zjednodušení si představte firmu o velikosti 100 lidí. Z takové firmy v průměru odejde ročně 14 lidí. Zdá se vám to hodně? Mně ano.

14% = (14/100) x 100

Vysoká míra fluktuace může být pro malou firmu likvidační. Proto jsem si položila otázku. Jak často z malé firmy o 5 lidech odejde zaměstnanec při fluktuaci 14%? Tým opustí ročně 0,7 člověka. Z toho vyplývá, že odchod celého člověka můžete očekávat za 1 rok a 5 měsíců. Počítejte s tím. Řešte zastupitelnost. Připravte se na hledání nového kolegy a jeho zaučení.

14% = (0,7/5) x 100

Jak spočítáte průměrný počet zaměstnanců v období? Záleží na metodice, kterou si zvolíte. Doporučuji metodiku uvádět při prezentaci výsledků. Při výpočtu měsíční fluktuace mi jako nejlepší způsob přijde sečíst počet zaměstnanců na začátku měsíce, počet zaměstnanců na konci měsíce a výsledek vydělit 2. Často se do vzorce dosazuje „prostý“ počet zaměstnanců na začátku nebo na konci sledovaného měsíce. U výpočtu čtvrtletní nebo např. roční fluktuace sečtěte počet zaměstnanců na konci jednotlivých měsíců a součet vydělte počtem měsíců.

Druhy fluktuace zaměstnanců

Fluktuaci dělíme např. na měsíční, čtvrtletní a roční. Další dělení souvisí s měřením fluktuace v určitých skupinách pracovníků. Fluktuace v jednotlivých odděleních, podle generačního nebo genderového rozdělení apod. V literatuře najdete fluktuaci dobrovolnou, nedobrovolnou, pozitivní a negativní.

Dobrovolná fluktuace

Zaměstnanci dobrovolně opouštějí firmu. Jde o nežádoucí situaci, která je spojená s vysokými náklady. Důvodů pro změnu je nespočet. Ty nejčastější jmenují mnohé výzkumy. Na předních místech se drží nedostatečné finanční ohodnocení. Pro zajímavost koukněte na nejlépe placené práce. Je dobré podchytit okamžik, ve kterém zaměstnanec jen přemýšlí o změně ještě předtím, než začne aktivně hledat práci. Schopný zaměstnanec si totiž najde práci velmi rychle.

Dobrovolná fluktuace je běžný jev. Lidé už nechtějí celý život pracovat v jedné společnosti. Chtějí si vyzkoušet více zaměstnavatelů a dokonce i více profesí.

Nedobrovolná fluktuace

Zaměstnanci odchází nedobrovolně. Důvodů je spousta. Výpověď, stěhování (nikoli za prací), odchod na mateřskou dovolenou, odchod do důchodu… I nedobrovolná fluktuace je běžný jev. Firmy se na ni mohou naštěstí připravit např. zajištěním včasné generační obměny.

Další členění jsem našla na Wikipedii. Členění dle Zdeňka Dytrta, které navazuje na definici Armstronga. Pozitivní fluktuace v podobě příchodu nového schopného člena týmu. Negativní fluktuace souvisí s odchodem kolegy a odlivem jeho znalostí a zkušeností.

Význam fluktuace zaměstnanců

Poetické přirovnání fluktuace k houpání se na vlnách je docela trefné. Vlny značí akci, kyslík a život. Na stojaté vodě se brzy začnete nudit. Firma s příliš nízkou fluktuací může zkostnatět. Stejně tak zaměstnanci v ní. Ti v nejhorším případě jen čekají. A je jedno na co.

Vlny značí akci, kyslík a život.

Souhlasím s názorem, že optimální míra fluktuace je 5% – 7%. Údaj jsem našla na informačně nabitém webu Petra Kmoška. Stránky jsou nově zpoplatněné, proto neodkazuji na konkrétní článek. Jde o míru, která mi přijde v pořádku i s ohledem na vlastní personální praxi.

Výhody fluktuace:

  • motivace firem k lepšímu fungování a flexibilitě,
  • zajištění dobrých podmínek pro zaměstnance,
  • umožnění interního kariérního růstu,
  • nastavení diverzity týmů,
  • příliv know-how.

Diverzita na pracovišti znamená, že organizace zaměstnává rozmanitý tým lidí. Diverzita jde ruku v ruce s inkluzí. Inkluze je vytvoření spravedlivé kultury, ve které jsou lidé vážení a respektovaní. Definice jsem si vypůjčila od poradenské firmy BE-ID human, která pomáhá firmám nastavit přístup k diverzitě a inkluzi. Díky tomu jsou firmy více inovativní, je zajištěná lepší zaměstnanecká i zákaznická zkušenost, vyšší zisky a růst.

Když se nábor vydaří, s novými zaměstnanci přichází do firmy nové zkušenosti, znalosti, energie a pohled na věc.

Jak na snížení fluktuace zaměstnanců?

Pokud zaměstnanci dobrovolně opouštějí pracovní místa, jsou v práci nespokojení. Ptejte se na důvody odchodů talentů. Jen tak jim v budoucnu předejdete.

Jste na fluktuaci připraveni? Položte si následující otázky:

  • Měříte fluktuaci a odhadujete její trend?
  • Znáte míru fluktuace, která ohrozí dosažení firemních cílů?
  • Víte za jak dlouho obsadíte klíčové pracovní pozice?

Fluktuace odráží angažovanost zaměstnanců. Zvýšením angažovanosti zaměstnanců dokážete snížit fluktuaci. Jak na to?

Odpověď jsem našla na webináři Petra Hovorky z poradenského týmu Brand Bakers. Vyšší zaměstnaneckou angažovanost zajistí smysluplná práce a pečující prostředí.

Tak jednoduché to je. 🙂

Jmenuji se Markéta Knížková. Jsem personalistka recruiterka. Baví mě obsahový marketing a psaní. Vše o mých aktivitách najdete na mém blogu a na osobním profilu na LinkedIn. Buďme ve spojení!